Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Министерството на образованието представи в сряда план как ще работят училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година в условията на нова вълна на COVID-19. Разработени са четири варианта, съобщават оттам. Те всъщност стъпват на COVID плана на здравното министерство за четирите фази на разпространение на епидемията с някои уточнения, но без ясни подробности и много условности.

График на дистанционно обучение няма, не се разбира какво се има предвид под "краен случай" и повечето решения са оставени на преценката на директорите на училищата.

България вече е в жълтата (оранжевата зона) или във втора фаза, след като заболеваемостта надхвърли 100 заразени на 100 хил. души

Пълно затваряне на училищата ще има при влизане на страната в червената зона или в четвърта фаза. Това означава - заболеваемост от над 500 на 100 хил. души на 14-дневна база.

Така - ако до 15 септември не се премине тази граница, първи учебен ден ще има. 

 
 
От просветното министерство обясняват, че целта е осигуряване на възможно най-дълго присъствено обучение.

Разписаните в насоките сценарии, задължителни и препоръчителни мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място, в съответствие с конкретната епидемична обстановка, спецификите на училището и учениците, обясняват от МОН. 

В първите две фази - със заболели до 250 на 100 хил.

При най-лекия - зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 на 100 000 души, и при жълтия (или оранжев, според цветовете на МЗ - бел. ред) сценарий - с болни от 100 до 250 на 100 000 души, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

  • При единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 директорът, след задължително предписание на РЗИ, ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно.
  • Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът ще организира електронно обучение.

Кога в тези фази се минава дистанционно

При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностното развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да се обезпечи присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център за подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището.

Директорите на центровете за подкрепа се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната здравна инспекция или на областния/общинския координационен съвет.

Кои класове минават първо на дистанционно обучение

Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.

(Дефиниране на "твърде висок процент заболели учители" или "в краен случай" няма.)

Трета фаза - между 250 и 500 на 100 хил. Дистанционно по график

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души на национално или областно ниво - в т. нар. червен сценарий, училищата работят по определен от МОН график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни училища със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал от присъствените паралелки нараства, директорът предлага на министъра училището да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

Четвърта фаза - над 500 на 100 хил. - затваряне на училищата

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 - тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция.

Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик.

Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

Детските градини - затваряне в краен случай

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение  само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

Кога се носят маски 

Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца.

В сила остават протоколите за действие при дете или възрастен със симптоми на вируса.

Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са разписани в Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Тяхна основна цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение. Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, уточняват от МОН.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.