Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Как Министерството на външните работи разбира, че предстои продажба на един от най-апетитните имоти на държавното дружество АДИС, в което ведомството е 100% собственик - прословутият Дипломатически клуб "Бояна"? Поискано ли е становище от министъра на външните работи преди Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да обяви търга за актива на АДИС, заедно с още два имота в София, въпреки че самото държавно дружество е в забранителния списък за приватизация?

Оказва се, че становище от министъра на въшните работи за приватизация на Дипломатическия клуб "Бояна" не е искано, въпреки че именно министърът е принципал на дружеството. Това става ясно от писмен отговор на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин от дипломат №1 Даниел Митов.

Отговорът е постъпил в Народното събрание на 22 ноември. Пак тези дни се разбра, че сделката между тримата старозагорски младежи и фирмата им, които единствени се явиха на търга, е финализирана и те вече са реални собственици на Дипломатическия клуб и двата имота в София, които вървяха с него. Цената - 10,2 млн. лв. общо, с ДДС.

От отговора на Даниел Митов до предшественика му в МВнР Вигенин става ясно и как министерството разбира за предстоящата продажба на Дипломатическия клуб "Бояна". Ето какво пише:

С писмо от 13.04.2016 г. управителят на АДИС ЕООД е уведомил Министерството на външните работи, че на основание чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е стартирала приватизационни процедури за Дипломатически клуб "Бояна", сградата, представляваща магазин, находяща се на ул. "Райко Алексиев", бл. 216 и имота на ул. "Чарлз Дарвин" №4.

 Цитираният текст от закона, променян последно през 2010 г., гласи:

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизането в сила на този закон, с изключение на включените в списъка-приложение № 1 към този закон.

(2) Общинското участие в капитала на търговски дружества се счита за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет в срок до два месеца от влизането в сила на този закон. В същия срок се приема и обнародва и списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ал. 3, т. 2.

(3) Извън случаите по ал. 1 и по ал. 2, изречение първо, решение за приватизация се приема от:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, включени в списъка по ал. 1 с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общинските съвети - за търговски дружества с общинско участие, включени в списъка по ал. 2, изречение второ, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за:

а) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособените части, включени в списъка по т. 1;

Приложение №1, което се цитира в първата алинея, е забранителният списък за държавни дружества, които не могат да бъдат продавани. АДИС като дружество е върнато там през 2015 г., след като през февруари същата година такова предложение за промяна в закона прави Вигенин, а три месеца по-късно - през април, същото иска и самото Външно министрество. От начина, по който се тълкува законът от Агенцията за приватизация обаче става ясно, че тя може да продава части от дружества, които са в забранителния списък за приватизация, ако те не са изрично описани и без да пита принципала.

Решението за обявяване на търг на Агенцията за приватизация за Дипломатическия клуб и другите два имота е от 5 август 2016 г., въпреки че явно се е готвела още през април. Самият търг беше през септември и останалата част на историята е ясна - трима старозагорски младежи се явиха на търга, някой им даде пари назаем, НАП провери сделката и не видя проблем, а преди дни е дошло и плащането - 10,2 млн. лв. 

Ключови думи

Коментари

 's picture

Nikolai Nikolov

кражбата

Цацаратурата да не се занимава с глупавите обвинения против минл Ненчев ,а да се самосезира и да види кой е дал на хлапетата парите.Това е явно престъпление.
 's picture

IVANKRISTOV

от 2009г. калинките на герб

от 2009г. калинките на герб пробват същият сценарии и за бдж

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.