Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Проф. д-р Христо Тодоров е ръководител на екип, създал учебници по гражданско образование за 11 и 12 клас, който включва още проф. д.с.н. Майя Грекова, проф. д-р Петя Кабакчиева, д-р Георги Ганев, Луиза Славкова и Кирил Славчев. 

 

-Проф. Тодоров, кои са основните ценности, които учебниците по гражданско образование се стремят да изградят у младите българи?

-Ние започваме учебника за 11 клас и завършваме учебника за 12 клас, развивайки мисълта, че демократичните държави (това са държавите, в които политическата власт произтича от народа, упражнява се от народа и в името на народа) не могат да изпълняват своите функции без участието на гражданите.

В същото време правото на политическо участие е изконно право на гражданите. За да може да се упражнява това право, е необходимо да са изпълнени две условия: първо, конституцията да дава гаранции за личната свобода и независимост на гражданите и второ, гражданите да имат необходимата компетентност, за да могат да участват в управлението на общите дела отговорно. Така основните ценности, които нашите учебници се стремят да култивират у младите хора, са личната свобода и независимост, отговорността, уважението към човешкото достойнство, уважението към конституцията и правовия ред и не на последно място готовността за лично участие в обществените дела. 

-Вашият екип спечели доверието на учителите, какъв обаче е правилният подход към учениците? Как се представят теми като данъци, социална политика, устойчиво икономическо развитие така, че да бъдат разбираеми и близки до тях?

-Да се говори за толкова сложни неща по разбираем начин, е трудно най-малко в две отношения.

От една страна, се налага да се използват специализирани понятия на икономическата наука, а от друга, много от разглежданите неща са абстрактни и са все още далече от непосредствения жизнен опит на учениците. Авторът на този раздел Георги Ганев се е постарал, без да навлиза във всички сложности на икономическата теория, да изясни по разбираем начин основните икономически категории, да ги използва, за да покаже главните характеристики на стопанския живот и да въведе някои ключови положения на икономическата теория. Той е издирил и предлага към своите уроци и увлекателен и забавен илюстративен материал в електронния учебник. Нека накрая в отговор на вашия въпрос отбележа и нещо по-общо: от първия до последния момент на нашата работа върху учебниците за 11 и 12 клас ние съзнателно сме се старали да не подценяваме интелигентността на учителите и учениците.

Има реална опасност под силен обществен натиск за опростяване на езика на учебниците – нещо в основата си напълно оправдано – неусетно да се стигне до опростяване на самите неща, които се изучават. Последното е напълно недопустимо. Писането на учебници изисква умение да говориш разбираемо и достъпно за сами по себе си комплексни и сложно взаимосвързани неща. 

Кои са основните теми в учебника за 12 клас?

-В учебника за 12 клас има три раздела: „Гражданите, властта и държавата“, „Гражданите и икономиката“ и „България и глобалните проблеми“. Първият от трите раздела е продължение, задълбочаване и развитие на теми и проблеми, които вече по един или друг начин са били засегнати в 11 клас. Нека дам един пример. Понятията „вот на доверие“ и „вот на недоверие“ се въвеждат в 11 клас и затова в теста за установяване на входното равнище имаме въпрос, с който проверяваме доколко учениците разбират техния смисъл. В 12 клас в темата за разделението на властите ние се връщаме към тези понятия, за да въведем важното обяснение, че макар на пръв поглед да си приличат, те имат доста различен конституционно-правен смисъл. Докато вотът на недоверие е мощен инструмент за контрол на законодателната власт над изпълнителната, вотът на доверие е средство на изпълнителната власт да си набави парламентарна подкрепа. Вторият раздел е посветен на изцяло нова за учениците проблематика. В него се въвеждат основните икономически категории и се обясняват началата на стопанския живот. В предишни класове учениците вече са изучавали някои аспекти на предприемачеството, но тук навлизат в основите на икономиката като наука. В третия раздел се разискват глобални проблеми като екологичната криза, бедността, миграцията, тероризмът, опазването на мира, опазването на личното и общественото здраве, та чак до епидемията от Ковид-19. Всичките тези проблеми неизменно се разглеждат от гледна точка на това как те засягат нашата страна и какво тя може да направи за тяхното овладяване. 

-Какви са предимствата на вашите учебници по гражданско образование, издадени от „Просвета“?

-Мога да говоря само за онова, към което ние съзнателно се стремим, докато за резултатите е редно да съдят онези, които работят с нашите учебници. Стремим се нашите учебници за 11 и 12 клас да са написани на ясен, точен и преди всичко разбираем език, да предизвикват интереса и активното участие на учениците чрез работа върху документи, теоретични текстове, игрални и документални филми и казуси от живота, да са актуални и да са близки до личния опит на учениците. Опитваме се да разширяваме възможностите за самостоятелна работа на учениците чрез електронната версия на учебниците. В условията на ограниченията във връзка с епидемията от COVID-19 и преминаването в дълги периоди от време към обучение в електронна среда, това се оказа изключително важно.

-Учебните програми по гражданско образование за 11 и за 12 клас отговарят ли на съвременните изисквания за преподаване на този предмет?

-В общи линии – да. Разбира се, винаги могат да се посочат някакви пропуски и недостатъци, които подлежат на отстраняване. Учебните програми по гражданско образование съответстват на образователните цели, залегнали в учебните планове на българското средно училище и в голяма степен са съгласувани с учебните програми по философия, история и цивилизации и други учебни премети. След като от една година вече има предмет гражданско образование, сред учителите, експертите, авторите на учебници и дейците от неправителствения сектор цари единодушие по един въпрос: по много различни причини този предмет трябва да започне да се преподава по-рано, още в прогимназиалния етап. Главното съображение е, че при сегашното положение на нещата онези несъмнено полезни знания и умения, които се изграждат у учениците в хода на обучението по гражданско образование, остават недостъпни за младежите, приключващи училищното си образование със завършването на 10. клас.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.