Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Съветът на ЕС прие окончателен регламент за бюджета на Съюза за периода 2021-2027 г.

Това стана след одобрението на Европарламента.

Дългосрочният бюджет покрива 7 сфери на разходи. Той осигурява рамката за финансирането на най-малко 40 програми за тези разходи.

Повечето от програмите за секторното финансиране се очаква да бъдат одобрени в началото на 2021 г. и да бъдат прилагани със задна дата от началото на следващата година.

За прилагането на механизма за възстановяване „ЕС от следващо поколение“ решението за собствени ресурси на Съюза трябва да бъде одобрено от всички страни членки според техните конституционни изисквания. Съгласно това решение Еврокомисията трябва да вземе заем от 750 милиарда евро по цени от 2018 г. на капиталовите пазари за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19.

 

БЮДЖЕТЪТ

Всички суми са в милиарди евро по цени от 2018 г.

РАЗХОДИ НА ЕС ЗА 2021-2027 Г.

Обща сума на бюджета - 1824,3

Многогодишна финансова рамка (МФР) – 1074,3

Фонд за възстановяване „ЕС от следващо поколение“ - 750

Главни направления - борба с климатичните промени и цифрови технологии.

Борба с климатичните промени - целта е 30% от разходите по програмите.

Цифровите технологии получават приоритет по всички програми и 20% от Механизма за възстановяване и устойчивост.

1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии – 143,4

Научни изследвания и иновации – 88,2

Европейски стратегически инвестиции – 35

Единен пазар – 5,9

Космически изследвания – 13,4

2. Сближаване, устойчивост и ценности - 1099,7

Регионално развитие и сближаване – 290,6

Възстановяване и устойчивост – 693

Инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите – 115,8

3. Природни ресурси и околна среда – 373,9

Селскостопанска и морска политика – 350,4

Действия в сферата на околната среда и климата – 22,8

4. Миграция и управление на границите – 22,7

Миграция – 9,8

Управление на границите – 12,7

5. Сигурност и отбрана – 13,2

Сигурност – 4,1

Отбрана – 8,5

6. Съседните региони и светът – 98,4

Външна дейност – 85,2

Предприсъединителна помощ – 12,6

7. Европейска публична администрация – 73,1

 

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ СЪГЛАСНО МФР

Кохезионна политика - 330,2

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – 200,4

Кохезионен фонд (КФ) – 42,6

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) - 88

Обща селскостопанска политика (ОСП) - 336,4

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – 258,6

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 77,8

Нови и засилени приоритети - 335,5

• Единен пазар, иновации и цифрови технологии

„Хоризонт Европа“ - 76,4*

Механизъм за свързана Европа (транспорт, енергия, цифрови технологии) – 18,4

Европейска космическа програма – 13,2

Програма „Цифрова Европа“ - 6,8

Програма за единния пазар – 3,7

Фонд InvestEU – 2,8

Сближаване, устойчивост и ценности

„Еразъм+“ - 21,7*

„Творческа Европа“ - 1,6

Здравна програма EU4Health – 2,2*

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU) – 1,1

„Правосъдие, права и ценности“ - 0,8

Природни ресурси и околна среда

Фонд за справедлив преход – 7,5

Програма LIFE за действия в областта на околната среда и климата – 4,8

• Съседните страни и светът – 98,4

Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) – 70,1

Хуманитарна помощ – 10,3*

• Други – 92,4

* 500 милиона евро от тези суми са от 2,5 милиарда евро, чието пренасочване от маржовете бе съгласувано с Европарламента.
Забележка: Допълнителни 12,5 милиарда за периода 2021-2027 г. са договорени с ЕП и са предназначени за „Хоизонт Европа“, „Еразъм+“, EU4Health, Фонда за интегрирано управление на границите, „Права иценности“, „Творческа Европа“, InvestEU и ИСРМС. Те ще бъдат финансирани предимно от приходи от глоби за нелоялна конкуренция и от заплащане за отказ от ангажименти.

 

„ЕС от следващо поколение“ - финансиране на възстановяването и устойчивостта

„Хоризонт Европа“ - 5

InvestEU  - 5,6

Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU) – 47,5

Механизъм за възстановяване и устойчивост – 672,5

rescEU – 1,9

ЕЗФРСР – 7,5

Фонд за справедлив преход - 10

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.