Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европарламентът одобри днес следващата многогодишна финансова рамка (МФР), за да може подкрепата на ЕС да достигне до гражданите от началото на следващата година.

Текстът, договорен със Съвета на 10 ноември за бюджета за периода 2021-2027 .г., бе приет с 548 гласа „за“, 81 „против“ и 66 „въздържал се“. А текстът, договорен със Съвета относно Междуинституционалното споразумение (МИС), бе одобрен с 550 гласа „за“, 72  „против“ и 73 „въздържал се“.

€15 млрд. допълнително за ключови програми

Увеличението е резултат от усилията на Парламента за преговори за стимулиране на 10 избрани водещи програми на ЕС през следващите 7 години. Целта е по-добра защита на гражданите от пандемията от COVID-19, предоставяне на възможности за следващото поколение и защита на европейските ценности. Така в реално изражение ЕП утроява финансовия пакет за „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира, че финансирането на научните изследвания ще продължи да нараства.

11 милиарда евро ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в областта на конкуренцията (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват правилата на ЕС). Това е в съответствие с отдавнашното искане на Парламента средствата, генерирани от ЕС, да останат в бюджета. Тези 11 милиарда евро постепенно ще увеличат общия таван на МФР (определен на 1,074 трилиона евро по цени от 2018 г.) на 1,085 трилиона;

• 4 милиарда евро ще бъдат финансирани от преразпределения и маржове в рамките на МФР;

• Отделно 1 милиард евро ще бъдат заделени за посрещане на бъдещи нужди и кризи и биха могли да бъдат добавени към водещите програми.

Нови собствени ресурси

Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от Фонда за възстановяване не трябва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база брутния национален доход (БНД) от държавите членки. Затова преговорният екип на Парламента изготви пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси, които да бъдат включени в бюджета на ЕС през следващите седем години.

Тази пътна карта е част от „Междуинституционалното споразумение“, което е правно обвързващ текст. Тя включва собствен ресурс от схемата за търговия с емисии (СТЕ) от 2023 г. нататък, който ще бъде евентуално свързан с механизъм за корекция на въглеродните емисии. Картата включва и данък върху цифровите технологии (също от 2023 г.) и собствен ресурс на база данък върху финансовите сделки, както и финансов принос, който корпоративният сектор трябва да направи, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).

Парламентът ще следи как се изразходват средствата на инструмента за възстановяване „ЕС от Следващо поколение“

ЕП осигури редовни срещи между трите институции за оценка на усвояването на средствата.  Парламентът заедно със Съвета ще проверява всяко отклонение от предварително договорените планове.

Цели в областта на биологичното разнообразие и равенството между половете

Ще се подобри проследяването, за да се гарантира, че поне 30 на сто от общата сума на бюджета и разходите от „ЕС от следващо поколение“ ще подкрепят целите за опазване на климата. 7,5% от годишните разходи ще бъдат предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г., като от 2026 г. нататък процентите ще станат 10.

Равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между тьх вече ще бъдат приоритет в МФР чрез задълбочена оценка на въздействието и мониторинг на програмите.

Съветът на ЕС трябва официално да одобри регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение- След това те ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила от 1 януари.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.