Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Проектозаконът, който ще уреди какви ще са мерките - здравни, социални, икономически, след изтичането на срока на извънредното положение на 13 май, влиза на първо четене в Народното събрание на 8 май - петък.

Правителството го одобри на извънредно заседание вчера и обяви част от съдържанието му, след като реши, че извънредното положение заради разпространението на COVID-19 няма да бъде удължавано отново. То бе въведено на 13 март. А с него трябваше да спре да действа и "извънредния закон", с какъвто се изисква по конституция да се уреждат правилата в рамките на извънредно положение. 

Новият проект променя - вече трайно - Закона за здравето, като дава нови, постоянни правомощия на министъра в епидемична ситуация. А чрез този закон "извънредният" се видоизменя и всъщност остава в сила още 2 месеца след 13 май, става ясно от законопроекта. Променят се и някои срокове по мерките, въведени досега. 

Ето какво гласят предложенията на правителството по сфери: 

Здравни мерки - все така със заповед на министъра

Вместо заповеди с мерки в рамките на срочното извънредно положение, здравният министър оттук нататък ще може да обявява "извънредна епидемична обстановка", а когато го направи - ще може отново със заповеди за въвежда временни мерки на територията на страната или отделен регион с цел защита на живота и здравето на гражданите. Влизането на текста в Закона за здравето означава, че това правомощие на министъра ще остане и при евентуално възникване на друга епидемия в бъдеще, различна от тази с COVID-19. 

На практика това значи, че мерки като затваряне на търговски обекти, носене на маски, спазване на социална дистанция и др., които и сега влизаха в сила или се отменяха със заповеди на Кирил Ананиев, ще продължат да се въвеждат и отменят по същия начин и след 13 май с оглед на актуалната обстановка с коронавируса. 

Конкретиката на мерките ще се предлага на здравния министър от главния държавен здравен инспектор (в момента това е д-р Ангел Кунчев - б.р.), когато обхватът им засяга цялата страна или отделен регион. Когато става дума за ограничения на територията на област или община - актът ще е на директора на съответната регионална здравна инспекция.

И в епидемична обстановка, обявена от министъра, ще се запази опцията на лечебните заведения да се предоставят с акт на министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице движими вещи - частна държавна собственост - медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични предпазни средства, които не представляват потребими вещи - за временно безвъзмездно ползване, както и лични предпазни средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни и други материали и консумативи, в това число и лекарствени продукти.

Карантина

В здравния закон се променят и текстове, свързани с това кои лица и как ще подлежат на задължителна карантина (тоест такава, чието неспазване води до наказания - б.р.) 

На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне, гласи предложеният текст, който е близък до действащия. Добавя се обаче, че: 

При извънредна епидемична обстановка или когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по-горе, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни и на заразоносители и карантина на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

С други думи - действащите в момента по време на извънредното положение мерки като задължителна карантина на болни с коронавирус, на хора, влезли от чужбина в България (без значение какво е гражданството им), на лица, контактни на пациенти с коронавирус и т.н. ще могат да се въвеждат с нови заповеди на Ананиев. 

Дали за периода на карантина пациентът ще лежи в болница, или ще е изолиран в домашни условия ще се преценява след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. Издадените заповеди за карантина се изпълняват незабавно, но те могат да бъдат обжалвани от гражданите по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обръщането към съда обаче не спира изпълнението на заповедта за задължителна изолация, пише още в проектозакона. Правилата за  въпросните карантинни мерки пък ще се уточнят в наредба на здравния министър. 

Друга новост в законодателството е, че нормативните актове, например заповеди, издадени за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, ще могат да бъдат обжалвани, а съдът ще трябва да разгледа жалбите до 2 месеца след образуването на дело. 

Икономически мерки: 60/40 за бизнеса остава в сила до 30 юни

Една от основните мерки на правителството извънредното положение в подкрепа на бизнеса и работниците, станала известна като 60/40, остава в сила до 30 юни - това е следващото предложение на Министерския съвет за времето след 13 май. Мярката предвижда държавата чрез фонд "Безработица" да праща 60% от заплатата на работници, плюс дължимите за тази сума осигуровки, като в замяна работодателят поема останалата част от заплатата и осигуровките и се ангажира да не съкращава хора, за които е получил помощ, за известен период след това.

Досега мярката важеше за периода на извънредното положение. Самите правила на 60/40 са записани в постановление на правителството. 

Опция за по-ниски или никакви наеми в държавна или общинска собственост

В период 2 месеца след края на извънредното положение (13 юли), държавата и общините ще продължат да имат право да освобождават от наем изцяло или частично или да намаляват вноските за наемателите. За целта обаче ще трябва да се доказва с финансови и други документи, че има обективни причини се упражни това право. 

С други думи - ако сте физическо или юридическо лице, наело държавна или общинска собственост, то при определени обстоятелства държавата и общините ще могат да намалят, спрат или разсрочат задълженията за наем. 

След 13 май - без облекчения при забавени плащания

Въпреки че сроковете в извънредния закон като цяло се удължават, защото той вече ще важи и отвъд извънредното положение за период от 2 месеца, облекчението, валидно досега - че не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи - няма да съществува след 13 май, става ясно още от внесените от Министерския съвет текстове.

До 13 май облекчението важи да забава на плащания към кредитни институции и договори за финансиране - кредит, заем, лизинг и т.н.

Дистанционна работа и принудителен отпуск

В законодателството за още 2 месеца след 13 май остава и опцията работодателите и органите по назначаване - в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване - да могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. 

Ако текстовете бъдат приети във вида, в който са внесени от правителството, то остава и възможността работодателите и органите по назначаване да могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

60 дни неплатен отпуск ще се брои за трудов стаж

През 2020 г. неплатен отпуск в размер на 60 дни ще се брои за трудов стаж, а не както е по принцип по закон - до 30 дни, пише още в проектозакона на правителството. Тази мярка вече бе анонсирана от министърката на труда и социалната политика Деница Сачева. Целта е хората, които се е наложило да излязат в неплатен отпуск да имат възможност за по-дълъг период да си запазят работното място. 

Без запори на сметки и доходи до 13 юли

В сила и след 13 май остава и текстът от "извънредния" закон, който гласи:

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Нотариалните производства обаче ще се отпушат веднага след 13 май, става ясно от законопроекта. Дотогава те са сведени до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Концесии на плажове - може и без пари през 2020

Концедентът или министърът на туризма може да намали с до 100% размера на концесионно или наемно възнаграждение, дължимо за 2020 г. по действащи договори за концесия или наем на морски плаж или по договори, които ще влязат в сила през 2020 г.. Другата възможна опция е да отложи плащането на такси и наеми до 31 декември 2020 г., пише още в законопроекта, с който се изменя и Законът за държавната собственост. 

Друга мярка в подкрепа на концесионерите е дадената им възможност - на фона на това, че такси може и да не плащат, да предоставят на посетителите на морския плаж безвъзмездно или на по-ниски цени от определените в договорите плажните принадлежности - чадъри, шезлонги и т.н. Освен това договорите им, влезли в сила тази година  (обикновено те са за по 20 години, когато иде реч за концесия - б.р.), ще могат да бъдат удължени с подходящ срок до една година, независимо дали се надвишават нормативно установените максимални срокове за действие на тези договори.

Тези отношения с Министерството на туризма ще се уреждат до края на годината. 

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.