Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Дюни на обявения за екоплаж "Корал" не са нанесени в кадастъра, въпреки че са отразени в специализираните карти. В същото време, с изготвения, но все още неприет Общ устройствен план (ОУП) на община Царево, те са предвидени за застрояване. Там трябва да се настани курорт. По закон обаче дюните са държавна собственост, отделно върху тях е забранено реализирането на инвестиционни намерения.

Това разминаване между кадастралните карти и специализираните такива са открили от правния екип на Антикорупционен фонд. Оттам са сезирали Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

МОСВ предоставя на Агенцията по геодезия информация за пясъчните дюни като агенцията има задължения да ги отрази в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри в шестмесечен срок.

В публикуваната информация в сайта на АГКК, от фонда са установили, че надлежно са изготвени и налични специализирани карти на пясъчните дюни в района на плаж "Корал", във формат PDF, но генерираната карта на кадастрално-административната информационна система на АГКК при отбелязване на слой "дюни" не е нанесена пълната информацията от специализираната карта.

Съгласно закона обаче "Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост, се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие".

В случая това не е било направено. Не е изпълнено задължението да се поддържа актуалната кадастрална карта - информацията в създадената специализирана карта не е нанесена в необходимия цифров формат в кадастралната карта. В същото време, Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони на изменението на общия устройствен план на Царево е видно, че в района на "Корал", с отразени иначе дюни по специализирана карта, се предвижда урбанизация за курорт и допълващи дейности.

В Закона за устройство на Черноморското крайбрежие обаче изрично е записана забрана за: "строителството и поставянето на премествяеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона А, зона Б или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона А".

"Констатираната нередност е предпоставка за евентуално закононарушение в процедирания ОУП и навременното ѝ отстраняване е наложително в тази връзка. За тази цел АКФ настоява и за проверка на изходните данни, предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство на изпълнителя на проекта на ОУП – Царево, Форум Александрови ЕООД, що се отнася до територията на пясъчните дюни в района на плаж "Корал" и отстраняването на евентуални несъответствия в тази връзка, на чиято основа е допусната нередност при проектираната урбанизирана територия "върху" дюни", посочват от фонда..

Първи за това разминаване съобщиха от гражданското сдружения "Да запазим Корал". В тв ефир те поставиха въпроса пред кмета на Царево Георги Лапчев, който даде заявка, че няма да се строи върху дюните. 

"ОУП още не е готов, в момента се прави екологичната оценка, посочи кметът на Царево и гарантира на думи - По закон е забранено да се строи върху дюни. Никой никога не е коментирал, че ще има застрояване върху дюни. Правите груби внушения, хората започват да си представят, че ще се строят мегасгради на места, за които още не е ясно какво ще има, защото още нямаме ОУП. . Законът е категоричен – върху дюни не може да се строи. Аз съм убеден, че на собственика на тези земи, в които попадат дюни, няма да му бъде разрешено да строи. 

Въпросът с дюните на "Корал" обаче не се изчерпва само с нанасянето им в кадастъра. Проблемът е, че в голямата си част те попадат в земи частна собственост, въпреки че по закон са държавни. Тази година собственикът реши да загради целия си терен с ограда, с която възпрепятства разполагането на каравани, кемпери и палатки в горичката зад плажа. 

От "Да запазим Корал" обаче настояват, че дори пешеходният достъп до ивицата е невъзможен, което е нарушение на закона и конституцията и сезираха Министерство на туризма. Николина Ангелкова излезе решение след светкавична проверка - извършена едва няколко часа след получаване на сигнала. И решението очаквано бе, че достъп до плажа има. От гражданското сдружение обаче се усъмниха в това имало ли е изобщо проверка предвид скоростта, с която е била извършена и сезираха Върховната административна прокуратура да провери действията на ведомството на Ангелкова.

Коментари

Бетон

от Калиакра до Резово ще е бетонна стена населена с руснаци!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.