Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Националното преброяване на населението на България и заложените в него въпроси злоупотребяват с детските права в полза на вероизповеданията. Това индикира ключов въпрос в анкетата, от който зависи държавното финансиране на най-големите религии у нас и указанията на Националния статистически институт за попълването й.

Ключовият въпрос за вероизповеданията

Два са въпросите, засягащи вероизповеданието на българските граждани в анкетната карта на НСИ, в раздел "Население" - Н11 и Н12.

Първият гласи "Религиозен ли сте" и има само четири възможни отговора - "да", "не", "не мога да определя" и "не желая да отговоря". Той не е съществен и само определя общи групи в обществото.

Ключов е вторият - който дори не е поставен като въпрос, единствено е написано "Вероизповедание", след което са изброени някои от най-популярните вероизповедания у нас и различните им деноминации - християнско, мюсюлманско, юдейско. Оставени са и опциите, съвпадащи с предишния въпрос - "нямам", "не мога да определя", "не желая да отговоря".

Този въпрос е съществен, защото има директен ефект върху това как ще се харчат парите на всички данъкоплатци в следващите 10 години, и колко пари ще получат най-големите вероизповедания у нас. Причината за това са последните поправки на ГЕРБ и ДПС на Закона за вероизповеданията, в сила от 2019 г.:

Чл. 28. (1) Държавата предоставя на Българската православна църква - Българска патриаршия, и регистрираните вероизповедания държавна субсидия на базата на резултатите от самоопределилите се лица към съответното вероизповедание при преброяването на населението по данни на Националния статистически институт.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал. 1 към общия брой преброени лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:

1. за вероизповеданията с по-малко от 1 на сто на самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 - в размер, определен за всяко вероизповедание;

2. за вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 - в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв.

Накратко, това е индиректен начин, по който българите "гласуват" субсидия на вероизповеданията с попълването на анкетата, която се провежда веднъж на десетилетие.

Защо това е злоупотреба с детските права?

В българския Закон за закрила на детето се посочва ясно, че децата имат право на своя религия. В закона обаче се уточнява:

Чл. 14. (1) Отношението на деца до 14 години към религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 18 години - по съгласие между тях и родителите или попечителите им.

(2) Когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора чрез органите по този закон към районния съд.

Този цитат е налице в инструкциите на НСИ за преброяването (стр. 47), които се ползват и от преброителите, и от гражданите при попълване - в обясненията към първия въпрос по темата, Н11.

В поясненията за въпрос Н12 (за вероизповеданията) обаче се посочва:

"Вероизповеданието на децата се определя от родителите, попечителя или настойника. При родителите с различно вероизповедание за децата се регистрира отговорът, който родителите определят по взаимно съгласие."

Това означава, че НСИ не взема предвид факта, че децата над 14 години имат право да определят свое вероизповедание, различно от това на родителите си, и или да се опитат да потърсят съгласие с тях, или да оспорят правата си в съда. Потърсихме пресцентъра на НСИ за коментар, от там коментираха, че се нуждаят от въпроси в писмен вид, за да може на тях да отговори специалист.

В добавка, тъй като всички деца са обект на преброяването, малчугани под 7 години също могат да бъдат причислени към дадено вероизповедание, по избор на родителите им, макар да нямат капацитета да осъзнават подобен избор пълноценно. Това не е грешка на НСИ, а на законотворците.

Това означава, че десетки хиляди деца ще бъдат употребени за изкуствено завишаване на вярващите във вероизповеданията и на държавните субсидии, които те ще получават до 2031 г. - от нашия джоб.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.