Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

ЕС и Великобритания договориха дълго чаканото Споразумение за търговия и сътрудничество.

То очертава новите отношения след излизането на Обединеното кралство от Съюза.

Това се случи броени часове преди Коледа.

Сега предстои сделката да бъде одобрена от всички 27 страни членки, британския парламент и Европарламента.

Поради малкото оставащо време Еврокомисията предлага споразумението да се прилага временно за ограничен период от време до 28 февруари 2021 г.

Според агенция Ройтерс, която е говорила с членове на британското правителство, вече има яснота около най-проблемните области - паричните трансакции, границите, търговията и риболова. 

Първоначалните впечатления са, че и двете страни са доволни от постигнатия резултат и Лондон смята, че ще може да прокара сделката през своя законодателен орган.

„Има сделка. Възвърнахме си контрола върху нашите пари, граници, закони, търговия и риболовни води“, обяви пред Ройтерс източник от „Даунинг стрийт“.

Нулеви мита и квоти

„Споразумението е фантастична новина за семействата и бизнеса във всички части на Великобритания. Подписахме най-доброто търговско споразумение, постигнато някога в ЕС, което се основава на нулеви мита и нулеви квоти“, добави изгочникът.
 

Според него по този начин са изпълнени всички обещания, дадени на народа.

„Сключихме това велико споразумение за цялото Обединено кралство за рекордно кратко време и при изключително трудни условия. То гарантира целостта на нашия вътрешен пазар и мястото на Северна Ирландия в него“, казаха още "Даунинг стрийт".

Сделката гарантира, че Великобритания вече не е част от ЕС и че вече не се подчинява на неговите правила. Това важи и за Съда на Европейския съюз (СЕС).

Новината е важна стъпка към установяването на тесни връзки между ЕС и Великобритания, коментира председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

„За нашите граждани и бизнес най-добрият резултат е всеобхватно споразумение с нашия съсед, приятел и съюзник. Пред последните години ЕС показа единство и решимост в преговорите с Обединеното кралство. Ще продължим да бъдем все така единни“, изтъкна той.

И допълни, че процесът все още не е завършил. Предстои Съветът и Европарламентът да анализират споразумението, постигнато на равнище преговори, преди да дадат зелена светлина.

Фон дер Лайен обобщи, че изминатият път от референдума за "Брекзит" през 2016 г. до постигането на споразумението е бил "дълъг и криволичещ" - точно като названието на последната песен, записана от "Бийтълс".

Шарл Мишел специално благодари за усилията на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на главния европейски преговарящ Мишел Барние.

„В края на успешни преговори обикновено изпитвам радост, но сега чувствам удовлетворение и облекчение. Казвам на всички европейци: Време е да оставим „Брекзит“ зад себе си. Нашето бъдеще е в Европа“, заяви на пресконференция след обявяването на споразумението Фон дер Лайен.

Тя предупреди, че ЕС има ефективни инструменти за реагиране, ако конкуренция бъде нарушена и това окаже влияние на търговията. Двете страни обаче ще продължат съвместната работа във всички области от взаимен интерес, като енергетиката, транспорта, борбата с климатичните промени и друг.

„Днес е ден на облекчение, но с определена тъга, ако сравняваме това, което беше, с това, което предстои“, каза Барние.

Той благодаря на целия си екип, водил тежките преговори над 4 години.

Що е то?

Проектът за Споразумението за търговия и сътрудничество се състои от три основни стълба.

1. Споразумение за свободна търговия – ново икономическо и социално партньорство с Великобритания

• Споразумението покрива не само търговията със стоки и услуги, но и широк спектър от други сфери от интересите на ЕС като инвестициите, конкуренцията, държавните помощи, данъчната прозрачност, въздушния и сухопътния транспорт, енергията и устойчивото развитие, рибарството, защитата на личните данни и кординирането при социалното осигуряване;

• То гарантира нулеви мита и квоти за всички стоки, спазващи регламента относно своя произход;

• Двете страни се ангажират да гарантират стабилна лоялна конкуренция, като поддържат високо равнище на защита в области като защитата на околната среда, борбата с климатичните промени и цената, трудовите и социалните права, данъчната прозрачност и държавната помощ. Това трябва да става с ефективно прилагане, правно обвързващ механизъм за разрешаване на споровете между Брюксел и Лондон и възможността двете страни да предприемат коригиращи мерки;

• ЕС и Великобритания се споразумяха за нова рамка за съвместно управление на рибните запаси в териториалните води на Съюза и Обединеното кралство. Лондон ще може да развива своя риболов, докато дейността и поминъка на европейските рибарски общини ще бъде съхранена;

• В сферата на транспорта споразумението гарантира устойчиви и дълготрайни въздушни, сухопътни, железопътни и морски връзки, макар достъпът до пазара да е под това, което предлага единният пазар. Включени са клаузи, гарантиращи, че конкуренцията между европейските и британските оператори е в рамките на равни условия, за да не бъдат подкопани правата на работниците и пътниците, както и безопасността на транспорта;

В областта на енергетиката е гарантиран нов модел на търговия и взаимосвързаност, позволяващ отворена и честна конкуренция, включително в стандартите за безопасност за офшорната енергия и производството на възобновяема енергия.

За социалното координиране споразумението гарантира редица права на граждани на ЕС и Великобритания. Това засяга граждани на двете страни, работещи, пътуващи или придвижващи се до другата страна след 1 януари 2021 г.;

• Споразумението позволява на Великобритания да продължи участието си в редица програми на ЕС за периода 2021-2027 г., които подлежат на финансиране от бюджета на двете страни, например „Хоризонт Европа“.

2. Ново партньорство за сигурността на гражданите

• Споразумението установява нова рамка за прилагането на законите и съдебното сътрудничество в наказателното и гражданското право. То признава необходимостта от силно сътрудничество между националните полиции и съдебните власти най-вече в борбата и преследването на трансграничната престъпност и тероризма. Предвиден са нови капацитети предвид факта, че тай като не е част от Шенгенското пространство, Обединеното кралство няма да има същите инструменти като преди излизането си от ЕС. Сътрудничеството в сферата на сигурността може да бъде прекратено в случай, че Великобритания наруши ангажимента си към Европейската конвенция за правата на човека и прилагането й в национален план.

3. Хоризонтално споразумение за държавното управление

• С цел гарантиране на максимална законова сигурност за бизнеса и потребителите има глава, посветена на държавното управление. Тя дава яснота как ще бъде управлявано и контролирано споразумението. Създава се Съвместен съвет за партньорство, който да следи за правилното прилагане и интерпретиране на сделката. В този орган ще бъдат обсъждани и всички произлизащи въпроси;

• Правно обвързващите механизми за разрешаване на споровете ще гарантират спазването на правата на бизнеса, потребителите и гражданите. Това означава, че бизнесът в двете страни се конкурира при равни условия. Така ще бъде попречено на която и да било от страните да използва своята регулаторна власт, за да дава несправедливи субсидии или да изкривява конкуренцията;

• Двете страни могат да предприемат междусекторни ответни действия при нарушенията на споразумението. Те се отнасят за всички сфери на икономическото партньорство.

Външната политика, външната сигурност и сътрудничеството в отбраната не са обхванати от споразумението, тъй като Лондон не пожела да води преговори по тези въпроси. Поради това от 1 януари 2021 г. няма да съществува уредба между Великобритания кралство и ЕС за изготвяне и координиране на съвместни отговори на предизвикателства пред външната политика, например налагането на санкции по отношение на трети държави или по отношение на гражданите на такива държави.

Какво се променя

Дори с новото споразумение на 1 януари 2021 г. ще настъпят значителни промени. На тази дата Великобритания ще напусне единния пазар на ЕС и митническия съюз, както и всички негови политики и международни споразумения. Свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между двете страни ще бъде прекратено.

ЕС и Обединеното кралство ще формират два отделни пазара, две отделни регулаторни и правни области. Това ще създаде пречки пред търговията със стоки и услуги и трансграничната мобилност и обмен.

Влизането в сила на Споразумението за търговия и сътрудничество е въпрос от особена спешност. Като бивша държава членка Великобритания има обширни връзки със Съюза в широк спектър от икономически и други области. Ако след 31 декември 2020 г. няма приложима рамка, уреждаща отношенията между Брюксел и Лондон, тези отношения ще бъдат значително нарушени в ущърб на физическите лица, предприятията и другите заинтересовани страни.

Какво предстои

Преговорите успяха да приключат само седмица преди изтичането на преходния период. Този късен график не бива да застрашава правото на Европарламента на демократичен контрол в съответствие с договорите на ЕС.

Поради тези извънредни обстоятелства Еврокомисията предлага споразумението да се прилага временно за ограничен период от време до 28 февруари 2021 г. ЕК бързо ще предложи решения на Съвета за подписването и временното прилагане, както и за сключването на споразумението.

След това Съветът, като гласува с единодушие между всички 27 страни членки, ще трябва да приеме решение, с което да разреши подписването на споразумението и временното му прилагане, считано от 1 януари 2021 г. След приключването на този процес Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство може да бъде официално подписано.

След това Европарламентът ще бъде приканен да даде одобрението си. Като последна стъпка от страна на ЕС Съветът трябва да приеме решението за сключване на споразумението.

Коментари

Ковидът ще попречи на

Всенародните тържества. Пиянството на един народ - нямат си Иван Вазов да им напише "Под игото". Лошото е, че махмурлъкът ще е тежък.
Десебар Бойкикев's picture
Десебар Бойкикев
Десебарка

Чепчо,

Ти да не би като малък да си бил групово изнасилен от фенове на "Милуол", че така мразиш британците?
Емил Коцев's picture
Емил Коцев
Емил Коцев

Доколкото схващам Англия не

Доколкото схващам Англия не загуби нищо от това, което искаше. Едрият европейски и английски капитал също не губи нищо - привилегийте им останаха непокътнати. А по горе пише, че споразумението "...ще създаде пречки пред търговията със стоки и услуги и трансграничната мобилност и обмен", т.е. ще пострадат дребният и среден бизнес и обикновенните хора. Ако е така, то бръщолевиците на кака Урсула и брюкселските бюрократи, че защитават интересите на обикновенния европеец са доста перверзни. Това първо и втора при такава сделка, какво би попречило, чисто теоритична, на една друга страна - нетен донор в ЕС, като Холандия, в един момент също да поиска да напусне ЕС, след като няма да загуби нищо? Май, точният израз в случая е "постигнато споразумение за провал на европейската идея и ценностен морал"?
Десебар Бойкикев's picture
Десебар Бойкикев
Десебарка

:D

Откакто се оказа, че върховенството на закона е джендър-мигранто-затоплистка далавера за т.нар. нидерландци няма никаква опасност да напуснат. Или с други думи Унгария, Полша и Италия ще напуснат ЕС преди Шотландия да напусне УК.
Десебар Бойкикев's picture
Десебар Бойкикев
Десебарка

Ха-ха-ха-ха!

Европейските влъхви са като препикано мушкато. Голямо бонго на Барнието отзад. Гробокопачите на УК сами паднаха в хендека.
Десебар Бойкикев's picture
Десебар Бойкикев
Десебарка

И последно

Честито на барниетата! Вместо Албиона -- Албания. . .

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.