Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента (в случая Румен Радев) въпреки имунитета му, какво следва да прави после с това разследване и що е то държавна измяна, която пък е основание за импийчмънт на държавния глава.

По тези въпроси главният прокурор Иван Гешев е изпратил искане за задължително тълкуване от Конституционния съд. Новината дойде с официално съобщение, публикувано на сайта на държавното обвинение. 

Според чл. 103 от Конституцията президентът има функционален имунитет, както и вицепрезидентът. Двамата „не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията“. 

Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване, гласи още основният закон.

Същият член проследява и начина за прекратяване на пълномощията на държавния глава в случай на установяване на държавна измяна, или по-просто казано – процедурата по импичмънт:

„Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това. Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.“

За Гешев обаче не е достатъчно ясно какво се съдържа в конституционното понятие за държавна измяна и в тези, описани в Наказателния кодекс, Глава първа „Престъпления срещу републиката“, раздел първи „Измяна“.

„Нормата е лаконична и не дава отговор на поставения въпрос“, пише Гешев.

И посочва, че има трактовка, според която „фактическият състав на държавната измяна като източник на конституционна/политическа отговорност е различен от предвидения в НК“.

И отправя три питания:

Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“ с престъпленията визирани в НК?

Каква е разликата между понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“?

Включва ли в съдържанието си някое от понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“ и кое от тях извършването на престъпление, различно от предвидените в НК. Ако включва, налице ли са изисквания относно вида на престъплението или за нормативно предвижданото за конкретното престъпление наказание.

Във втората част на питането си, която е още по-любопитна, Гешев обръща внимание какво става, когато президентът (и евентуално вицепрезидентът) подлежат на определени действия – по-точно образуване на наказателно производство от „държавните органи, оправомощени по силата на закона да образуват и водят такова... “ за деяния в личния им живот – т.е. без имунитетът да ги пази. Защото там „не е установен режим на отговорност, различен от на всеки български гражданин“.

И при това положение – образуваното досъдебно производство или предварителна проверка следва да бъде прекратено или спряно, пита Гешев (разлика има).

Главният прокурор напомня, че имунитетът на държавния глава е функционален, т.е. - касае само негови действия или бездействия в изпълнение на неговите функции. Следователно не трябва да се разпростира върху личния му живот. 

„Следователно в частната сфера на проявление на дейността и живота на президента не е установен режим за възникване на отговорност (гражданска, административна, наказателна), различен от този на всеки друг български гражданин, стига в действията, респективно бездействията на президента да съдържат изискуемите белези на съответния юридически факт (съответно деликт, административно нарушение,п рестъпление)“, доста многозначително пишат от прокуратурата.

С думи прости – Гешев пита КС кога може прокуратурата да започне действия срещу президента.

И тъй като имунитетът му е абсолютен, не може да бъдае свалян (за разлика от на депутатите) освен с края на мандата, после трябва да бъде прекратно или спряно съответното производство. 

„Въпросът за установяване данни за извръшено престъпление от страна на президента в рамките на предпроцесуална дейност на държавните органи (бел. ред. – сещаме се кои ще са те)... не е бил предмет на изследване в теорията.“

А пък било въпрос от изключителна важност... 

„... как при сега действащата абсолютна неприкосновеност на президента... се постига баланс между обществения интерес и интереса на евентуалните пострадали лица от една страна, и интересът за запазване на равновесието в институционалната система на власттта – от друга.“

А известно е у нас кой е монополист за запазването на интереса на „пострадалите лица“ в наказателен план – прокуратурата.

Затова според главния прокурор трябва да се разтълкуват следните въпроси:

- законосъобразно ли е извършването на проверки от държавните органи, оправомощени по силата на закона да извършват такива,  в случай че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента и респективно визепрезидента, същите държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента респ. вицепрезидента, престъпление.

С абсолютно идентичен текст текст той пита кога прокуратура може да му образува наказателно производство:

- законосъобразно ли е образуването на наказателно производство от държавните органи, оправомощени по силата на закона да извършват такива,  в случай че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента и респективно визепрезидента, същите държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента респ. вицепрезидента, престъпление.

Гешев пита още:

- само по себе си установяването – в рамките на образувано досъдебно производство – на наличие на данни за съпричастност на президента, респ. вицепрезидента към извършването на престъплението, което е обект на разследване или на друго пристъпление, свързано с престъпленито, което е обект на разследване, съставлява ли основание за прекратяване на наказтелното производство или за спиране на назаказетолно производство." 

За удобство Гешев в трета част от писмото си прилага и насоки – становищата си по зададените въпроси.

Най-важното: според него е допустимо извършването на следствени действия за извършено престъпление срещу държавния глава. 

„Що се касае до съдбата на образуваното досъдебно производство, в хода на което са установени относимост на президента/вицепрезидента към престъпление, то  считам, че налице са основания това производстнво да бъде спряно“, смята главният прокурор. 

А не да бъде прекратено.

"Сама по себе си висящността на образуваното наказателно производство... или образуването на производство именно за разследване на извършено от тези лица престъпление не е конституционна", счита Гешев. Т.е.: нека ние да имаме право да го опраскаме, пък той ако си има имунитет, то да си е "висящо".

Във финалните абзаци на тази трета част - със своите съображения, главният прокурор отявлено изтъква мнение, че:  "определени престъпления поради принципните си специфики или поради особеностите на кокнкретния случай изискват при разследването и доказването на извършването и авторството им предприемане на действия в спешен порядък, които действия не биха могли ефективно да се реализират след изтичане на няколкогодишен период."

Остава да чакаме да прочетем в съответните "медии" кои са тези действия, извършени от Радев, които ще се окажат нужни да бъдат разследвани в неотложен порядък, заобикаляйки абсолютния му имунитет.

Ето и оригинала на искането на главния прокурор:

Коментари

Започна се

Щом като прокуратурата атакува президента, значи той е заплаха за статуквото и в частност за самата прокуратура в лицето на Гешефт. Като казвам лицето имам предвид задник. В някои държави има мафия, а у нас държавата е МАФИЯ.

Това е съвсем очевидно.

Няма никакви рационални аргументи срещу Радев. Всичко, което се говори срещу него е истерия или на зависими от герберастията, или направо на нейни наемни работници. Спомнете си бисери като "Хибридът Радев", "Свалете Радев" и други подобни пасквили из "опозиционните медии". Сега - при това противоконституционно посегателство срещу президентската власт, нещо, което никой не се е осмелил да направи досега през 30-тте години пишман-демокрация - ще паднат всички маски и ще се разбере ясно кой на кой господ се кланя.
Blagovesta Vasileva's picture
Blagovesta Vasileva
тутифрути

намеренията на Гешев

са прозрачни. Да припише на Радев, но и на вицето сътрудничество на двамата руски агенти изгонени от България. Пряко или косвено. Както и да ги свърже с историята около Гебрев. Ако това излезе истината тогава никакви руски агенти Гешев не гони, а гони лов на вещици. Истинските руски агенти при Борисов-Гешев са оставени на спокойствие.

След като "гражданското общество" позволи на мутрите

да се намесят в един общински избор и по напълно скалъпено, фалшиво обвинение и с помощта на корумпираната и пропита от некомпетентност и малодушие "съдебна власт" отмени гласа на десетки хиляди жители на една софийска община, апетитите се покачиха. Следващият опит е да се отмени правото на избор на 2 милиона българи - по-голямата част от избирателите, отново с фалшиви обвинения. Ясно е откъде идва инструктажът за тези действия на корумпираната олигархична маша Гешев. Ясно е и защо. Да видим българите ще застанат ли зад правото си на демократичен избор или ще се снишат пред интересите на мафията и нейните покровители.
Ideya Za Bulgaria's picture
Ideya Za Bulgaria
ideyazabulgaria

Гешев ще наказва Радев?

Гешев пита Конституционния съд( КС) дали може да се извърши импийчмънт на президента ни. И с право, защото в БГ конституция тотално отрича наказанието на първия държавник. Хубаво бе господин Гешев, вие кого питате и от кого очаквте отговор? Начело на КС е вашия предшественик другаря Борис Велчев, който беше 2 мандата главен прокурор и не наказа 1 политик за кражби или вкара в пандиза един престъпник от подземните етажи! Нито един!!! Сега го питате за човека, излъчен за президент от неговата партия БСП, която е и партия на другаря Велчев. Как искате да ви отговори? Ще ви отвори неглиже защото НЯМА какво да каже. Ако Гешев искрено целеше нещо с това питане, той трябваше да иска изменение на нашата конституция, тя да бъде синхронизирана с европейското законодателство в 2 пункта: 1 ) премахване на политическия избор на ВСС и прокуратурата, да се избират от парламентарно представените партии, както е сега. Това е в пълно противоречие с европейското законодателство, което отрича политическия избор на съдебната система, 2) за да накажете президента в нашата конституция трябва за залегне правилото на ЕС , залегнало във всички конституции на развитите европейски демокрации и правови държави - всички които получават заплати от бюджета да бъдат обявени за държавни служители, като скалата започва от първия държавен глава, минава през Министерски съвет слиза надолу в местните администрация от кмета до чистачката по скалата, плюс магистрати, полицаи, учители ,лекари в държавното здравеопазване ... така нататък ... Сега тече в американския конгрес процедура за импийчмънт на Тръмп. Шведите дори са обявили краля си за държавен служител, същото правят и англичаните с кралицата си. Имат ясно законодателство за държавния служител, какво и колко може да си позволи. В Швеция държавния служител може да вземе само цветя и бонбони, нищо повече, дори 200 евро се счита за корупция. А прекрачването на закона и тотално обречено на смърт, наказанието страшно. Примери : 2012 година германците свалиха за 24 часа президента си Кристиян Вулф , който взел от бизнеса 50 000 евро в своята предизборна кампания, понеже в бялата Европа не се позволява на политиците да взимат финансиране от бизнеса. Финландците пък преди 6 години осъдиха 4 депутата от дясната си партия, защото вземали в предизборните си кампании от бизнеса по 2000 евро , като се има предвид, че заплатата на депутата е 7 000 евро. Бяха осъдени на 200 000 евро глоба, 6 години условен затвор и никога повече да не работи в държавната сфера. Шведите пък свалиха една своя министърка, за това че платила в магазина лична покупка с държавната си банкова карта, личната покупка беше 50 евро. Питам, защо това го няма в нашето законодателство, защо за държавни служители са обявени само малките етажи в държавната администрация само до главен секретар, по нагоре всичко е безсмъртно и извънземно, закон и присъда не го лови. А местите администрации е същото положение, там кметовете са се превърнали във феодали, крадат на поразия и унищожават природата, но закон и правосъдия не ги лови??? И забележете това е само питане от страна на Гешев. Дали има по големи намерения за реални действия ? Със сигурност няма, ще си остане с питането. Защото той добре знае, че ако иска да отнеме импийчмана на Радев, трябва да започне от дебелите папки на 7-те замразени дела на първата крадла на БСП Масларова, защото Радев се е подвизавал в нейните отряди. Да, но това е много опасно за нашите политици, защото ще се отвори кутията на Пандора , най вече за партийния шеф на Гешев- Борисов, той като Гешев е избран от партийната квота на ГЕРБ в ВСС. Борисов е известенен с кражбите в особено големи размери на еврофондовете ,държавната хазна и КТБ. Иска ли Гешев това ? Едва ли, той само пита колкото да си прави актив. Никой не иска- нито Гешев, нито Борисов, нито Борис Велчев нито Нинова нито кой да е от нашето политици в НС, защото знаят добре че всички са за въжето! Питането на Гешев е поредната политическа "битка", пардон- поредния изстрелян халосен патрон на ГЕРБ срещу проформа опозицията си БСП, поредната игра между тях, която наблюдаваме хладнокръвно цели 10 години. Политически игри с въпроси без отговори !

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.