Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Всяка политическа реклама да бъде ясно обозначена и да включва определена информация, например кой е платил за нея и каква сума. Ще бъдат забранени и данните за етническа произход, религия и сексуална ориентация.

Това гласят някои от изискванията, съдържащи се в представеното днес от Европейската комисия предложение за прозрачността на политическата реклама и определянето на целевата ѝ аудитория. Те са част от мерките за защита на почтеността на изборите и открития демократичен дебат.

Предложението бе огласено от зам-председателя на ЕК за ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

Друга идея е техниките за целево насочване и подсилване да бъдат обяснени публично с безпрецедентни подробности. Използването на чувствителни лични данни без изричното съгласие на съответното лице ще бъде забранено.

Комисията предлага също така да се актуализират действащите правила на ЕС за „мобилните граждани“ на Съюза и тяхното право да гласуват на европейски и общински избори, както и за европейските политически партии и фондации.

„Изборите не трябва да бъдат състезание с неясни и непрозрачни методи. Хората трябва да знаят защо виждат дадена реклама, кой е платил за нея и каква сума и какви критерии за микротаргетиране (мащабно насочване – б.р.) са били използвани. Новите технологии трябва да бъдат инструменти за еманципация, а не за манипулиране“, коментира Йоурова.

Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс смята за необходимо да бъде подкрепено приобщаващото и равноправно участие в изборите за Европейски парламент през 2024 г. и в общинските избори в целия Европейски съюз.

Ясни правила

Обхват. Политическите реклами ще обхващат рекламите от даден политически субект, за него или от негово име. В обхвата им кще влизат и т.нар. тематично ориентирани реклами, които могат да повлияят на резултата от дадени избори или референдум, на законодателен или регулаторен процес или на поведение при гласуване;

Етикети за прозрачност. Платената политическа реклама трябва да бъде ясно обозначена и да предоставя определена основна информация, включваща името на спонсора на видно място. Трябва да има и лесно достъпно съобщение за прозрачност, съдържащо сумата, изразходвана за политическата реклама, източниците на използваните средства и връзката между рекламата и съответните избори или референдуми;

Строги условия за целево насочване и подсилване. Техниките за политическо целево насочване и подсилване, при които се използват или се предполагат чувствителни лични данни, като например етнически произход, религиозни убеждения или сексуална ориентация, ще бъдат забранени. Такива техники ще бъдат позволени само след изричното съгласие на съответното лице. Целево насочване може да бъде позволено и в контекста на законната дейност на фондации, сдружения или организации с нестопанска цел с политическа, философска, религиозна или профсъюзна ориентация, когато то е насочено към собствените им членове. За първи път ще бъде задължително в рекламите да се включва ясна информация за това на какво основание лицето е станало обект на целево насочване и да се посочва кои групи лица са били обект на такова насочване и какви критерии и инструменти или методи за подсилване са били използвани, наред с другото. Организациите, използващи политическо целево насочване и подсилване, ще трябва да приемат, прилагат и публикуват вътрешна политика за използването на такива техники. Ако не могат да бъдат изпълнени всички изисквания за прозрачност, политическата реклама не може да бъде публикувана.

Санкции за нарушения. От страните членки ще се изисква да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, когато се нарушават правилата за прозрачност на политическата реклама. Националните органи за защита на данните ще наблюдават използването на лични данни за политическо целево насочване и ще имат правомощието да налагат глоби в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните.

Защита на "мобилните граждани"

Комисията предложи също така да се актуализират действащите правила за европейските и общинските избори по отношение на гражданите на ЕС, които пребивават в държава членка, различна от тази, на която са граждани. Това са т.нар. мобилни граждани на ЕС, чийто брой е около 13,5 милиона. Брюксел предлага целенасочени изменения на съществуващите директиви за избирателните права, включително задължение за активно информиране на тези граждани за избирателните им права, използване на стандартизирани образци за регистрацията им като гласоподаватели или кандидати, както и използване на език, широко разпространен сред мобилните граждани на ЕС, пребиваващи на съответната територия. Предложени са и предпазни мерки срещу отписването на мобилните граждани на ЕС от избирателните списъци в държавата им на произход.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.