Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе колективен иск от името на своите членове срещу Народното събрание и Министерския съвет, съобщават от съсловната организация. Причината: дискриминация по отношение на магистър-фармацевтите и прехвърляне от страна на държавата на социални отговорности в COVID кризата - без обезпечение.

"От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти – лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи.

По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър – фармацевтите", пишат от съюза за мотивите си да съдят държавата.

Пред Клуб Z председателката на фармацевтичния съюз проф. Асена Сербезова подчерта, че не става въпрос за искания за допълнително възнаграждение като тези, които получават медиците на първа линия, а за разговори по редица проблеми, някои от които водени още от далечната 2012 г. - като, например малките търговци - аптеки също да имат право на надценка при продажбата на медикаментите от позитивния лекарствен списък. Сербезова припомни и решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в полза на искането на съюза, като още преди близо 10 години комисията констатира неравноправие спрямо търговците на едро.

Недоволство съюзът на фармацевтите изразява и от едноличното решение всички аптеки, сключили договор със здравната каса, да са задължени да предоставят достъп до лекарствата за COVID болните. 

"На нас ни се вменява тази дейност без право на избор. Аптеките трябва сами да решат искат или не да я упражняват - с оглед смесване на потоците на болни и здрави, с оглед на това, че ако утре персоналът се разболее, аптеката ще трябва да затвори. Тогава кой ще обслужва хората с останалите нужди", посочи Сербезова.

"Държавата ни прехвърля социални отговорности без да ги обезпечи", допълни тя.

"БФС подчертава, че магистър-фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка аналогично на лекари и на дентални лекари – те са медицински специалисти по силата на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. Те са най-бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи от COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични грижи за амбулаторното лечение на това заболяване.

Те са първата линия и при доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър- фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща", се посочва още в позицията на фармацевтичния съюз.

Оттам настояват още да се уредят и някои въпроси, свързани с "множество проблеми относно функционирането на информационната среда по изпълнение на електронни предписания". Става въпрос за отчетите, които аптеките пускат към НЗОК, като понякога за чисто протоколни грешки не могат да си получат средствата. От БФС настояват за залагането на контроли.

"От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. Едва след завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към всички съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за пациентите", посочват още от съюза.

Ето и цялата позиция на БФС:

В петък, 22 октомври 2021 г. Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе колективен иск от името на своите членове срещу Народното събрание и Министерския съвет. БФС е първата съсловна организация, която е принудена да направи това, поради дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите, което съществува от години в системата на здравеопазването, но особено отчетливо бе демонстрирано от държавата по времето на пандемията от COVID-19.

От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. Едва след завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към всички съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за пациентите.

В БФС вече започнаха да пристигат декларации от Регионални фармацевтични колегии с искане за оставка на ръководството на НЗОК. В момента продължават преговорите между БФС и Националната здравноосигурителна каса по договора между НЗОК и откритите аптеки, като настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение.

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз констатира, че е налице продължаваща и задълбочаваща се тенденция по поставяне на магистър – фармацевтите, като медицински специалисти, в неравноправно положение. От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти – лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър – фармацевтите. БФС подкрепя предоставянето на стимули на другите медицински специалисти, но твърдо настоява отношението към магистър - фармацевтите да бъде равностойно - съответно на защитата на правата на човека, на правото на Европейския съюз и на българското законодателство по признака обществено положение.

БФС подчертава, че магистър – фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка аналогично на лекари и на дентални лекари – те са медицински специалисти по силата на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. Те са най – бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи от COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те са първата линия и при доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър – фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща.

В резултат на изложеното БФС предприе предявяване на колективен иск пред българския съд срещу Министерския съвет и Народното събрание на Република България от името на членовете си за установяване на дискриминационното третиране. До момента не е налице подобна практика от страна на други съсловни организации, но ситуацията, в която са поставени магистър – фармацевтите и твърдото неглижиране от страна на държавата на справедливите им искания е причината за прилагането на този подход.

БФС отново призовава компетентните държавни органи, които са отговорни за подготовката на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. – НЗОК, МЗ и Министерския съвет, да предвидят необходимата основа за равноправно третиране на магистър – фармацевтите. Трябва да се посочи, че необходимите средства са пренебрежително по – малки по размер от тези, които държавата повече от 18 месеца предоставя на останалите медицински специалисти. Въпреки това до момента магистър – фармацевтите не са искали оставки на органите на управление и не са предприемали протестни действия. При продължаващо бездействие на държавните органи и предвид ситуацията на нова вълна на коронавирусна инфекция, последните действия са предстоящи. Призоваваме към държавническо мислене, цялостно управление на системата и действие по преустановяване на неравното третиране на най-достъпните медицински специалисти, което да бъде демонстрирано в оставащите дни до изтичане на действащия към момента договор с НЗОК.

Отделно от това:

По силата на Закона за здравното осигуряване Управителният съвет на БФС и Надзорният съвет на НЗОК са равнопоставени договорни партньори, които определят свои представители за изготвяне на условията, по които работят аптеките в България. Въпреки това, Надзорният съвет на НЗОК, явно, не придава това качество на съсловната организация на магистър – фармацевтите, като след четири последователни писма от страна на БФС не изпращаше отговор и мълчаливо отказваше среща с УС на БФС. Едва след петото писмо и само няколко часа след завеждането на съдебния иск получихме отговор от управителя на НЗОК (не от председателя на Надзорния съвет). За обществото е явно, че Надзорният съвет на НЗОК с тези си действия прави демонстрация на отношението си към магистър – фармацевтите, което явно е коренно различно от отношението към други медицински специалисти – лекари и дентални лекари. Налице са редица въпроси, които изискват решение и са от компетентността на Надзорен съвет на НЗОК, който по закон изготвя проект на закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. и определя в наредба правилата, по които магистър-фармацевтите в аптеките отпускат на пациентите лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Налице са множество проблеми и относно функционирането на информационната среда по изпълнение на електронни предписания, които налагат обсъждане. Въпреки желанието на БФС за повишаване на капацитета и достойно възнаграждение за дейността на аптеките, Надзорният съвет на НЗОК отлага до последния възможен момент срещата с УС на БФС, като в същото време взима решения за разходване на средствата на данъкоплатците и на осигурените лица при субективно третиране на отделните категории медицински специалисти и интересите на доставчици.

БФС напомня, че в поредица от свои решения от последните 10 години Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по искане на БФС е установила, че приетият от НЗОК, МС и Народното събрание начин на финансиране на дейностите от аптеките относно лекарствени продукти, които са напълно заплатени от бюджета на НЗОК, не съответства на правилата на конкуренцията, от характер е да ограничи и да постави в опасност на достъпа на пациентите до лекарствени продукти и прехвърля на магистър – фармацевтите изпълнението на социалната роля на държавата. Преди повече от година БФС поиска от компетентните държавни органи да съобразят нормативната уредба с препоръките на КЗК, но до момента няма отговор, нито официална позиция от страна на държавата. Бяха предоставени неформални ангажименти от отделни представители на изпълнителната власт за ревизиране на съществуващата уредба, но отделните администрации си прехвърлят отговорността и няма никакъв резултат. БФС счита, че търпението и отдадеността на магистър – фармацевтите към една система, която ги неглижира последователно е на път да бъде изчерпано.

УС на Български фармацевтичен съюз

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.