Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Уволнението на зам.председателя на ДАНС Недялко Ив. Недялков е законосъобразно, той не следва да получи обезщетение и да бъде възстановен на работа. Накратко - защото Министерският съвет има право да го уволни по целесъобразност по всяко време.

Това постановява състав на Софийския районен съд (като първа инстанция) по казуса за Недялков - един от "вълната" уволнени от спецслужбите от служебното правителство.

В искането на Недялков се казва, че той е заемал поста от 23 май 2018 г. с 5-годишен мандат, а е уволнен на 28 май 2021 г. 

По закон са посочени три хипотези за предсрочно прекратяване мандата на ищеца - тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на агенцията.

Според Недялков, посочените в решенето за уволнение мативи не са ясни – не е визирано кое от трите основания е налице.

Бидейки актът на уволнението неясен, той не може да го оспорва като незаконосъобразен, твърди още бившият заместник на Димитър Георгиев. 

"Позовавайки се на немотивиран акт за прекратяване на служебното му правоотношение, както и на неспазена процедура по чл.193 от КТ, както и излагайки, че на са налице никакви нарушения на трудовата дисциплина и служебните му задължения ищецът желае решение, с което да бъде отменено атакуваното уволнение като незаконосъобразно, възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност „заместник – председател...", става ясно от съда.

Освен това - той претендира осъждане на ДАНС да заплати обезщетение за оставане без работа в размер на брутното му трудово възнаграждение за шест месеца от деня на уволнението, ведно със законовата лихва за забава, както и присъждане на обезщетение за прекратяване на правоотношението без предизвестие в размер на брутните заплати за три месеца ведно със законовата лихва.

Изразено в числа, това означава един иск от 41 072.40 лева, плюс сумата от 20 536.20 лв.

Съставът на Районния съд се произнася, че Министерският съвет е компетентният орган относно назначаване и уволняване на зам.-ове. А пък от Закона за администрацията следва, че с тях правоотношенията "могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя, по негова преценка, т.е. по целесъобразност".

"Това предсрочно прекратяване на техните пълномощия като основание за освобождаване е специално и преценката не е обвързана с основанията по Кодекса на труда, а е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол", казва съдебният състав.

Така според съдия Светлана Рачева-Янева тя трябва да се произнесе единствено по въпроса - на каква длъжност е ищецът - дали от категорията на подлежащите на освобождаване "по преценка". Това се установява категорично. 

"В пълнота само съдът следва да отбележи, че всички наведени в исковата молба доводи за незаконосъобразност на процедурата по освобождаване на ищеца вкл. неясна заповед, липса на фактическо и правно основание за освобождаване вкл. и неспазване на процедурата по чл.192, ал.2 от КТ, са ирелевантни за спора", и т.н.,

Съдебният състав отвхърля всички искове и осъжда Недялков да плати 100 лв. за юрисконсулт.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.