Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Най-малко веднъж на всеки три месеца в комисията по правни въпроси ще се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона, дейността на прокуратурата и разследващите органи. Това приеха депутатите в правилника за работа на парламента.

Обсъждане по прилагането на закона и дейността на поверените им институции се провежда и по инициатива на председателя на ВКС, ВАС или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията изготвя доклад.

Всеки първи вторник, първа сряда или четвъртък на месеца в началото на заседанията на постоянните комисии ресорните министри участват в блиц контрол.

Отхвърлено беше предложението на ГЕРБ-СДС процедурните въпроси да не се включват във времето на групата.

В 46-ия парламент се създават следните комисии:

1. Комисия по бюджет и финанси;

2. Комисия по конституционни и правни въпроси;

3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм;

4. Комисия по енергетика и климат;

5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;

6. Комисия по външна политика;

7. Комисия по въпросите на ЕС;

8. Комисия по отбрана;

9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;

10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;

11. Комисия по земеделието, храните и горите;

12. Комисия по труда, социалната и демографската политика;

13. Комисия по образованието и науката,

14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;

15. Комисия по здравеопазването;

16. Комисия по околната среда и водите;

17. Комисия по транспорт и съобщения;

18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии;

19. Комисия по културата и медиите;

20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество;

21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите;

22. Комисия по политиките за българите извън страната.

Към енергийната комисия се създава подкомисия за зелени политики и климат и подкомисия за наблюдение дейността на КЕВР.

Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС - подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.

Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.

Към правната комисия ще има две подкомисии - за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и за наблюдение и анализ на законодателството.

Народните представители ще могат да продължат участието си в колективни научни и управителни органи на висшите училища и БАН с изключение на еднолични ръководни длъжности.

Всеки депутат има право на не повече от трима нещатни сътрудници като в парламента се води публичен регистър на нещатните сътрудници.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.