Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Организирана престъпност, престъпления против Републиката и тогава "корупционни престъпления по критерии за съответната година – преписки и досъдебни производства...".

Така ще се състои анализът на работата на двете спецпрокуратури - първоинстанционната и апелативната, реши съответната колегия на ВСС на заседание днес. Изредени са точно по този начин на два пъти.

След настояване от служебния правосъден министър Янаки Стоилов, до тази седмица трябваше двете колегии на ВСС да изработят критерии как именно ще  се прави анализ на дейността на прословутите спецоргани. Които според критиците им са "извънредно" правосъдие и дори са използвани за бухалка срещу неудобните на политичсекта власт, а според работещите в тях са крайно небоходими.

Затова беше важо по какви критерии ще се отчитат прословутите спецмагистрати, които - освен другото - по закон имат право на до 6 заплати годишен бонус.

Днес прокурорската колегия изпълни изискването да подготви критерии за отчетност. Така излиза, че успехите по Глава 1 - например срещу "Русофили", обвинените за руски шпиони, хакерите от "ТАД груп" (макар че срещо нито един от изредените делата не са тръгнали, б.р.) или заловените обвиняеми в намерения за тероризъм чужденци ще предшестват борбата с "високата" корупция, която бе пратена нарочно в специнституциите през есента на 2017 г. 

Прави впачетление, че в предложенията за анализ не се споменава например броят споразумения, които Специализираната прокуратура сключва с обвиняеми. А на вчерашния отчет на Специализирания наказателен съд стана ясно, че за година дейността му по същински дела се изразява в следното: 45 присъди (включително осъдителни и оправдателни), 42 прекратени дела (върнати на прокуратурата заради лош обвинителен акт) одобрени 77 споразумения.

Чисто като авторство въпросният анализ ще се извършва от комисия, определена от ВСС днес. Ръководи я Калина Чапкънова - членът на ВСС, която  водеше делото за атентата в Сарафово, плюс двамата най-скорошни членове на съвета Евгени Иванов и Стефан Петров, съответно бивши шефове от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите (и двете браншови организации бурно и непоколебимо подкрепят Иван Гешев).

Сред другите, кото ще правят анализа, са "десет магистрати от различни структури и звена на Прокуратурата на Република България", като всъщност това включва целите ръководства на Спец и Апелативната спецпрокуратра и 6-има върховни обвинители от ВКП.

Ето и пълното съобщение на пресцентъра след решението на прокурорите:

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с оглед изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 1.4. по протокол № 8 от 13 май 2021 г. прие критерии и структура за изготвяне анализ за дейността Специализираната прокуратура и на Апелативна специализирана прокуратура в периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2020 г. със следните показатели:

1. Правна рамка за създаването на тези органи и за промяната и увеличаването на тяхната компетентност;

2. Административно-организационна дейност на Специализираната прокуратура;

3. Кадрова и ресурсна обезпеченост на Специализираната прокуратура;

4. Дейност на Специализираната прокуратура по основни направления:

организирана престъпност;

престъпления против Републиката;

корупционни престъпления по критерии за съответната година – преписки и досъдебни производства (брой образувани, наблюдавани, решени и видовете решения); действия със задължителен съдебен контрол в досъдебната фаза по наказателното производство; внесени в съда прокурорски актове, видове решения по тях, осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт, участие в съдебни заседания; върнати от съда дела, оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт;

Останалите показатели са по преценка, за целите на анализа, като те включват:

5. Международно сътрудничество на Специализираната прокуратура;

6. Взаимодействие на Специализираната прокуратура с други органи;

7. Дейност на Следствения отдел в Специализираната прокуратура;

8. Съпоставка на дейността на Специализираната прокуратура и прокуратурите с обща компетентност по основните направления:

организирана престъпност в периода от 2003 г. до 2011 г. и в периода от 2012 г. до 2020 г.;

престъпления против Републиката в периода от 2011 г. до 2015 г. и в периода от 2016 г. до 2020 г.;

корупционни престъпления в периода от 2015 г. до 2017 г. и в периода от 2018 г. до 2020 г.

9. Дейност на Апелативната специализирана прокуратура – брой наблюдавани и решени инстанционни преписки, видове решения по тях и участие във въззивни съдебни заседания;

10. Натовареност на Специализираната прокуратура, на Следствения отдел в Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, както и обобщени изводи за дейността им.

По предложение на Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет, Колегията предложи комисия, която да извърши анализа с определени трима членове от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и десет магистрати от различни структури и звена на Прокуратурата на Република България. Комисията е в състав – Калина Чапкънова – член на ВСС, която е и ръководител на комисията, Стефан Петров и Евгени Иванов – членове на ВСС, Валентина Маджарова – изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура, Калин Стоилов – заместник административен ръководител на Специализираната прокуратура, Даниела Димитрова – заместник апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, Мария Дойчева – заместник апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура и прокурори от Върховна касационна прокуратура – Паулина Недялкова, Калина Серафимова, Величка Смилянова-Янева, Зорница Таскова, Ваня Илиева и Томи Наков.

По предложение на Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет, Колегията реши да отправи запитване до Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ към Европейската комисия за оказване на експертна подкрепа от прокурори от държавите членки на Европейския съюз при изготвянето на анализ на дейността на Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура.

Срокът за изготвяне на анализа е тримесечен.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет внася приетите критерии, за разглеждане и произнасяне от Пленума на ВСС, за заседание насрочено на 20 май 2021 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.