Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Свободното слово и посегателствата върху му са винаги актуални. 

Последните дни особено много.  Прогонването на Тръмп от Twitter и изваждането на платформата Parler от магазините на Apple и Google са поредните поводи да си припомним, че свободата на изразяване е може би най-важната в целия набор основни права, чието постигане във времето е коствало много животи, а днес някои съвременници са прекалено бързи в готовността си да се откажат от нея или по-лошото - да настояват за избирателното й прилагане.

В тая връзка ви представям някои свои спонтанни мисли във формата на въпроси, които си поставям и отговори, които си давам. Нямам претенции за изчерпателност и правилност на изложените доводи. По-скоро стартирам дискусия, като ми е интересно кой какво има да каже по въпроса.

1. Редно ли бе Twitter да спре профила на Тръмп?

Не, особено на посочените от социалната мрежа основания за противоречие с политиката й срещу възхваляване на насилието. Поне аз в посочените 2 туита такова не виждам. В единия си Тръмп казва, тук перифразирам, че няма да иде на церемонията по заклеване на Байдън, а в другия съобщава на гласувалите за него 75 милиона, че гласът им ще се чува още дълго занапред.

2. Трябва ли да се закриват профили в социални мрежи заради твърдяно извършено от притежателите им престъпление?

Наказателна отговорност се носи пред съда след влязъл в сила съдебен акт. В неотложни случаи е възможно налагане на привременни мерки, но това трябва пак да е санкционирано от съда. Върху всичко останало остава да тегне съмнението на произвола. Хеле пък в изпълнение на неясно-обтекаемите текстове на разните стандарти и политики на общността и други подобни.

3. Ок ли е операторите на основните операционни системи за смарт устройства (телефони, таблети, телевизори) да ограничават или спират достъпа на приложения до техните “магазини” (апсторове)?

Това е изключително проблемно при положение, че (i) средният потребител може да си инсталира приложение само чрез магазина на доставчика на операционната система, която ползва, (ii) доставчиците действат в условията на олигопол, тъй като са само 2-ма: Apple и Google и (iii) те изцяло контролират достъпа на разработчиците на приложения до магазините си.

Да, в някои хипотези има резон да упражняват контрол, примерно с оглед сигурността на крайните устройства и да препятстват или премахват приложения със зловреден код или с оглед други съображения на потребителска защита или закрила на непълнолетни или малолетни потребители. 

Също така дължат съдействие на правоохранителните органи при разследване и разкриване на престъпления. Но да режат достъпа на потребителите си до социална мрежа (Parler), само защото не одобрявали споделената информация там или защото последната не подлежала на модерация, е прекалено близко до описаното от Оруел.

Възможно е то да е обхванато от общите условия на Apple и Google както към потребителите им, така и към разработчиците на приложения, но по развитите тук съображения го намирам не само за дълбоко погрешно, но и за евентуално правно недействително.

4. Какви могат да са решенията?

За мен единствената възможност е през съдилищата.  Отношенията между технологичните гиганти и потребителите от една страна и разработчиците на приложения, от друга, са договорни. Съгласно чл. 26, ал. 1, предложение 1 от нашия Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) нищожни са договорите, които противоречат на закона, като нищожни могат да бъдат както целият договор, така и само отделни негови части (вж чл. 26, ал. 4 от ЗЗД). Такива норми са познати и в много други юрисдикции. За страната, твърдяща нищожност на договор или част от него възниква правен интерес да поиска установяването на тази нищожност със сила на пресъдено нещо.

Може ли договор да е нищожен заради противоречие с (разпоредба на) Конституцията на Република България (КРБ)?

Според мен да. Може ли тази разпоредба да е чл. 39, ал. 1 от КРБ: “Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.”?

Според мен спорно по две линии.

Първо, трайната съдебна практика по чл. 26, ал. 1, предложение 1 приема, че само нарушение на забраняваща правна норма може да доведе до нищожност на договора на основание цитираната норма. Така погледнато чл. 39, ал. 1 от КРБ не е формулиран като забранителна норма, какъвто е случаят, примерно, с чл. 32, ал. 2 КРБ, според който “Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.” На базата на последния има редица решения за присъждане на обезщетения за вреди вследствие незаконно заснемане.

Второ и също така проблемно, е, че според повсеместното (конституционно) правно разбиране у нас адресат на основните права е държавата. 

Според Друмева съвременната правна доктрина е приела, че по изключение основните права могат да имат адресат от частното право. Според същата авторка това е отклонение от общото правило, че основните права действат вертикално (отбрана на гражданина срещу държавата) и признание, че по изключение основните права могат да имат хоризонтално действие (в частното право, спрямо другите граждани). Като оправдание се сочи значимостта на основните права като обективни ценности. 

Това отклонение от общото правило е допустимо обаче само когато се преценява, че според обстоятелствата частната автономия трябва да отстъпи пред гаранцията в полза на трето лице, произтичаща от конкретни основни права; само тогава основните права могат да придобият действие и в частноправните отношения. За това положение, което предпоставя преценка, правната наука е въвела специфичен термин, установил се в конституционната наука и практика, като “Drittwirkung” от немски, означаващ опосредено действие на основните права спрямо трети лица.

Също така според Друмева българската доктрина и конституционна практика имат предпазлива и сдържана позиция относно т.нар. Drittwirkung на основните права.

Гледано през призмата на българското право и с оглед горното се задава въпросът (i) има ли конституционната закрила на свободното изразяване действие и в частноправните отношения и ако да, (ii) може ли да бъде прогласена нищожността на договор или общи условия заради противоречието им с конституционно предвиденото право на гражданите на свободно изразяване?

Тук мога да отговоря с едно много категорично “зависи”.

Действително това е въпрос, по който ще трябва да се произнесат съдилищата, в частност нашите. Известна е, обаче, съдебна практика от Германия във връзка със заличаване на статуси и коментари и блокиране на профили във Фейсбук, според която разпоредба в oбщи условия на оператора на социална медия, съгласно която операторът може да премахне цялото съдържание, което потребителят публикува, ако операторът е на мнение, че това нарушава насоките на платформата, е нищожна, ако съдържанието попада в обхвата на свободата на изразяване, тъй като поставя потребителя на платформата в прекомерно неравностойно положение спрямо оператора и това е противно на изискванията за добросъвестност.

Цитираната германска практика не е изолирана, налице са и други подобни произнасяния.

От нея може да се заключи, по аргумент за по-силното, че щом премахването на съдържание може да е нищожно заради противоречие с правото на свободно изразяване, то още по-вярно ще е това за блокиране на достъпа до платформа или магазин на доставчик на операционна система.

Не ми е известна такава или съпоставима на нея да има у нас. С оглед огромния залог на свободното слово, струва ми се, че усилията трябва да са да я създадем, където я няма и разширим, където вече присъства.

*Текстът е взет от фейсбук профила на адвокат Емил Георгиев

 

 

Ключови думи

Коментари

"свободното слово..."

"Няма да казват “той” и “тя” в Конгреса на САЩ, става полово неутрален" Свободни безполови от вси страни, съединявайте се! :)

Хм

"Навални: Блокирането на акаунта на Тръмп в Туитър е неприемлив акт на цензура" /Фактор/
Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

Образец на "демокрацията" и "свободното" слово..

Не дадоха на президента си дори правото на почтенна загуба.. А ако се потвърди, че отнемането на достъпа му до Twitter и FB е след призивите му за спокойствие и разотиване на протестиращите.. То тогава става ясно, че целта не е била да се спре погрома.. Щото от 2,01,2021 в тях се води организация на ултрадесните да се промъкнат на протестите на Тръмп. НО!! Тях не само никой не ги изтрива, а дори и полицията на Ню Йорк се оказва, че не е и чела..

Тръмп извърши държавна измяна

Той сам си отне правото на почтена загуба, като отказа да признае победата на Байдън. А изборите бяха напълно свободни и честни, Тръмп НЯМА НИТО ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО за мащабни фалшификации и нарушения. Но въпреки това разпространяваше лъжи, клевети, слухове и свои болни фантазии, с които отрови душите на лековерните си и простодушни привърженици и ги насъска да щурмуват Конгреса. С което извърши държавна измяна и само близкият край на мандата му може да го спаси от отстраняване от поста. Всъщност, Тръмп е напълно лишен от каквато и да е почтеност, дори не схваща смисъла на тази дума.
Иван  Панов's picture
Иван Панов
Ванко Американчето

?

Не мога да повярвам що за идиотизми. що за простотии на тази страница! Що лъжи се разпространяват! Не е истина.

Тръмп извърши държавна измяна

За сведение на русоподложните криптокомуненца, които от известно време се изявяват и като тръмпанари, свободата на словото никога не е била абсолютна. И не бива да бъде. И в този форум, ако псувате, нагрубявате, и не спазвате правилата, ще ви баннат. Това не е цензура, а ХИГИЕНА. Понякога хигиената е досадна, неприятна, че дори болезнена. Но е жизнено необходима. Винаги е имало ограничения над публичното слово. Почти навсякъде е забранено пропагандирането на педофилия, расизъм, разни опасни секти и култове и пр. След края на Втората световна война победителите провеждат денацификация на Германия. Освен в съветската зона, където масово се приемат бивши нацисти в комунистическата партия, Щази и администрацията. На тогавашните политици в САЩ, Великобритания и Франция им е било ясно, че демокрация в Германия без денацификация е невъзможна. Ако се допусне нацистката партия под някаква форма да участва в изборите, ще ги спечели. Тази денацификация, освен тоталната забрана на нацистката партия и лустрация на бившите нацисти, е включвала и тотална забрана на разпространението на нацистки идеи, публикации и издания на бивши нацисти и пр. Никаква свобода на словото не е била допускана по отношение на нацизма. След края на съветското робство и провала на комунизма в България не бяха наложени никакви ограничения за компартията, комунистите, тайните им служби и разпространението на тяхната пропаганда. И логично, компартията спечели първите демократични избори, трансформира политическата си власт в икономическа, тайните и служби създадоха мафията и сега продължаваме да берем отровните плодове на този "преход". И всичко това заради отказа от декомунизация и лустрация и замяната им с криворазбраното, ултралиберално схващане за свобода на словото и права на човека. Ако победителите в Студената война се държаха подобаващо и бяха наложили декомунизация и лустрация в Източна Европа, включително в България, вместо да си играят на либералничене с комунистите, сега страната ни щеше да изглежда много по-различно, в положителна посока. Тръмп и неговия авторитарен, мегаломаниашки, нарцистичен популизъм, вече масово наричан "тръмпизъм", подложиха американската демокрация на огромен, невиждан стрес-тест. Но тя устоя, макар и не без оставащи белези рани. И вероятно, както се е случвало и преди, ще излезе от това изпитание още по-силна. След като си вземе поука от случилото се. Което, впрочем, вече се случва с блокирането на Тръмп и тръмпизма от социалните мрежи. Авторитарните и тоталитарни идеи, включително популизмът на Тръмп, са като ракови образования - разпространяват се бързо и тровят обществения организъм, докато го унищожат. Не може да има свобода на словото по отношение на тяхното разпространение. Те трябва да се изкореняват бързо и решително.
Васил ...'s picture
Васил ...
vatan06

Браво! Много точно и

Браво! Много точно и конкретно казано!

Соасов, какво означава

Соасов, какво означава победителите в Студената война да наложат лустрация и т.н. Ка собствено може да стане това? Проблемът, че България остана царство на ДС си е 100 на сто български.

браво

Ако ДБ и БКП имаха власт да спрат излъчванията на Бойко в ФБ,щяха да го направят веднага.
Васил ...'s picture
Васил ...
vatan06

Защо да ги спират?

Защо да ги спират? Те не са опасни, те са смешни!

Спасов се учил да спори в изгорелия университет

Гигантите от Слициевата долина имат прекалено много власт и това не е добре за демокрацията. Всъщност къде се е денало това животно, нарчено демокрация? Заради ковида явно е влязло в списъка на изчезващите видове. А коментиращият Спасов е много убедителен, когато отказва правото на другите да изразят мнението си. С обиди и отричане на това, което някой заявява, не се постига нищо. Доказваш единствено колко не си в състяние да мислиш,а всеядно повтаряш недоказани твърдения. тръмп без всякакво съмнение направи купища грешки. Трагедията е, че той не искаше да слуша никого. ако се проследи историята на неговото управление ще се види колко много свестни хора бяха натирени, само защото не споделят възгледите му. Обидите към един от най-верните му хора - вицепрезидента Пенс, доказват, че Тръмп веше не се владее. Уволнението по-рано на бившия генерал Кели, който бе шеф на канцеларията му, доказва отново, че Тръмп не владее изкуството да уважаваш хората, работещи за тебе. Американците имат един лаф soar loser. Доналд смяташе, че неговата мисия е само да печели. Тъй като не е политик, не знае как да губи. Доналд Тръмп не знае да играе шах. Остави се да го вкарат в капан. И сега ще плаща. Лошото е, че ще плащат още много хора, които не са лумпени и ценят високо стойността на демокрацията и свободата. Иначе от ляво е пълно с демагогия. Вандалите от Капитлия не са по-различни от анархистите от Минесота, Портланд и т.н., които цяло лято палиха и разрушаваха. Наред с федералната собственост - полицейски сгради и съдилища бяха подпалени лили сринати и много частни магазини и ресторанти. Демократите тогава възхваляваха тълпата, защото тя беше срещу Тръмп. Това, което става в щатите в момента, много лесно може да се повтори и на други места по света. Разликата е, че Америка седи на буре с барут. В частни ръце се намират над 400 милиона оръжия. Има достатъчно много хора, които натикани в ъгъла могат да решат, че няма какво да губят и да запалят фитила ...

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.