Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европейският зелен пакт, който днес бе представен от Еврокомисията, представлява пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Това трябва да стане чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, като се гарантира, че преходът е справедлив и приобщаващ за всички.

Пактът съдържа пътна карта с действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване към чиста, кръгова икономика и за спиране на климатичните промени, обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. Посочени са необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти и е обяснено как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

Зеленият пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), текстилната индустрия и химикалите.За да превърне в законодателство политическата амбиция Европа да стане до 2050 г. първият в света неутрален по отношение на климата континент, Еврокомисията ще представи първия европейски закон в областта на климата. Това ще стане в 100-дневен срок. За постигане на амбициите в областта на климата и околната среда, ЕК ще представи и Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и предложения за Европа без замърсяване. Незабавно ще започне повишаване на целите за емисиите на Европа за 2030 г. Ще бъдат определени реалистични мерки за постигане на целта за 2050 г.

Постигането на целите на Пакта ще изисква значителни инвестиции. Според оценки постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. ще изисква 260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2018 г. Тези инвестиции ще изискват мобилизиране на публичния и частния сектор. В началото на 2020 г. ЕК ще представи План за инвестиции за устойчива Европа, който да спомогне за удовлетворяването на нуждите от инвестиции. Поне 25 на сто от дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде предназначен за действия в областта на климата. Допълнителна подкрепа ще бъде оказана от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е европейската банка за климата. За да може и частният сектор да допринесе за финансирането на зеления преход, през 2020 г. Комисията ще представи стратегия за зелено финансиране.

Борбата с климатичните промени и влошаването на състоянието на околната среда изисква усилия от всички. Изходната позиция на отделните региони и страни членки обаче не е еднаква. Чрез механизъм за справедлив преход ще се оказва подкрепа на тези региони, които са силно зависими от въглеродно интензивни дейности. Чрез него ще се подкрепят гражданите, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори.

През март 2020 г. ЕК ще даде начало на пакт за климата, за да се предостави на гражданите право на глас и роля в изготвянето на нови действия, обмена на информация, започването на нови дейности на местно равнище и представянето на решения, които могат да бъдат използвани и от други.

Глобални предизвикателства като климатичните промени и влошаването на състоянието на околната среда изискват глобални решения. ЕС ще продължи да отстоява своите цели и стандарти в областта на околната среда в конвенциите на ООН за биологичното разнообразие и климата и ще засилва своята „зелена дипломация“. Европа ще използва възможностите в рамките на Г-7, Г-20, международни конвенции и двустранни отношения, за да убеди другите да полагат повече усилия. ЕС също така ще използва търговската политика, за да гарантира устойчивост, и ще изгражда партньорства със съседите си на Балканите и в Африка, за да им помогне да осъществят свой собствен преход.
 
Комисията призовава Европарламента и Европейския съвет да подкрепят нейната амбиция за бъдещата икономика на Европа и за околната среда, и да ѝ помогнат да я реализира.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.