Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Когато става дума за законодателство, въпросът винаги има двояк аспект – от една страна, е духовен, доколкото няма закон или нормативен акт, който да не се основава на определени ценности, да не изхожда от определени убеждения и да не крие в себе си определено разбиране за човека и за смисъла на неговия живот; от друга страна, всеки законов и нормативен акт има и юридическа страна, доколкото представлява държавен акт, вписва се в определена правна система и трябва да съдържа ясно дефинирани и еднозначни понятия. Не бива двете страни – духовната и юридическата – да се противопоставят."

Това се казва в днешно съобщение до медиите от Светия синод по повод приетото на 13 ноември и обнародвано завчера становище на Българската патриаршия за новоприетия Закон за социалните услуги.

Днес владиците и патриархът пишат още:

"Неотменно... Светият синод призовава управляващите да се създаде такава законодателна уредба, която да защитава и укрепва традиционното семейство, да съдейства за преодоляване на демографския срив, ефективно да пази децата и жените от опасностите, на които могат да бъдат подложени. Всички досегашни позиции на Светия синод се основават на учението на светата Православна църква, на нейното светоотеческо богословие, което произтича от Свещеното писание и Свещеното предание."

И още:

"Църквата – това сме всички ние, вярващите и духовните пастири, всеки православен християнин. От всекиго от нас зависи дали и доколко въплъщава християнската вяра в живота си, в делата си и във всекидневието си. Но ние сме и граждани на нашата Родина – България, и като такива имаме правото да заявяваме и отстояваме вековното християнско разбиране за човека като Божие творение и като „образ и подобие“ на Всеблагия творец – Бога. Имаме правото, но и задължението да настояваме, вкл. чрез законодателството, семейството като „малка домашна църква“ (св. Йоан Златоуст) да бъде защитено от държавата, а нашите деца да бъдат възпитавани в духа и православните традиции на българския народ."

В днешното съобщение до медиите се заявява още:

"Светият синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията.

Поради всичко гореказано и като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и историческите български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра."

Ето и пълния текст:

СЪОБЩЕНИЕ до средствата за масова информация във връзка със Становище на Светия Синод на БПЦ-БП по повод на новоприетия Закон за социалните услуги (ЗСУ)

Светият Синод на БПЦ-БП, загрижен за съхранение на семейството и за възпитанието на децата в християнските ценности, изрази становища във връзка с приемането на Семейния кодекс, влязъл в сила от 2009 г., на Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и училищното образование и др. Светият Синод изрази и категоричната си позиция по станалата известна Истанбулска конвенция, както и по отношение на Националната стратегията за детето 2019-2030 г.

Неотменно във всички тези свои становища Светият Синод призовава управляващите да се създаде такава законодателна уредба, която да защитава и укрепва традиционното семейство, да съдейства за преодоляване на демографския срив, ефективно да пази децата и жените от опасностите, на които могат да бъдат подложени. Всички досегашни позиции на Светия Синод се основават на учението на светата Православна църква, на нейното светоотеческо богословие, което произтича от Свещеното Писание и Свещеното Предание.

Когато става дума за законодателство, въпросът винаги има двояк аспект – от една страна е духовен, доколкото няма закон или нормативен акт, който да не се основава на определени ценности, да не изхожда от определени убеждения и да не крие в себе си определено разбиране за човека и за смисъла на неговия живот; от друга страна, всеки законов и нормативен акт има и юридическа страна, доколкото представлява държавен акт, вписва се в определена правна система и трябва да съдържа ясно дефинирани и еднозначни понятия. Не бива двете страни – духовната и юридическата – да се противопоставят.

Нашата православна вяра не е откъснато от обществото явление, а неразделна част от обществото. Църквата – това сме всички ние, вярващите и духовните пастири, всеки православен християнин. От всекиго от нас зависи дали и доколко въплъщава християнската вяра в живота си, в делата си и във всекидневието си. Но ние сме и граждани на нашата Родина – България, и като такива имаме правото да заявяваме и отстояваме вековното християнско разбиране за човека като Божие творение и като „образ и подобие“ на Всеблагия Творец – Бога. Имаме правото, но и задължението да настояваме, вкл. чрез законодателството, семейството като „малка домашна църква“ (св. Йоан Златоуст) да бъде защитено от държавата, а нашите деца да бъдат възпитавани в духа и православните традиции на българския народ.

Не е възможно да се открие духовно-ценностната основа на даден законодателен акт, ако не се направи едновременно ценностен и юридически анализ на съответния текст. Именно изработеният ценностен и юридически анализ на новоприетия на 22.03.2019 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) послужи за основа на приетото от Светият Синод на БПЦ – БП Становище от 13.11.2019 г.

Изводите, които могат да се направят при ценностния и юридически анализ на Закона за социалните услуги, са следните:

1. Социалната функция на държавата, видно от Конституцията ни, е същностна нейна характеристика, която има много повече духовни, отколкото материални измерения.

2. Задължението на държавата пряко да осъществява социална дейност, както и основно да я финансира и насочва, се явява и милосърдната, човеколюбива и Богоустановена нейна мисия да бъде пазител на общите ценности, да бъде въплъщение на взаимния интерес на цялото общество, да бъде грижовна майка за всички свои граждани, да упражнява в пълнота държавния суверенитет. Грижата, която едно общество проявява към хората в неравностойно положение, болните, възрастните, семейството и децата е израз на християнска вяра, на любов към ближния.

3. Чрез някои от разпоредбите на ЗСУ по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители!

4. Нормативното регламентиране на множество нови предпоставки за ограничаване на родителските права поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни, но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно.

5. Създават се предпоставки за един модел на намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби.

6. „Овластяването“ на детето се пропагандира винаги с идеите за репродуктивно здраве и права на децата, но зад тази терминология се крие поход срещу детската чистота и невинност и опит за демографски контрол в семейните отношения.

Светият Синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията.

Поради всичко гореказано и като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра.

Становището на относно новоприетия Закон за социалните услуги, може да видите тук:

https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=306152

Коментари

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Нахалници.

Нахалници. Аз пък не съм православен християнин и добре че я има Конституцията ТОЧНО В ТОЗИ И ВИД да ме пази от тия диваци !
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

В Съобщението

много силен акцент е поставен върху запазването и защитата на традиционното българско семейство от държавата, възпитанието на децата в семейна среда в духа на българското православие, социалните функции на държавата. Забравя се обаче, че само силната и справаедлива държава може да отговори адекватно на духовните и материални нужди на обществото. Често се пише и говори за политическия ислям. Но за политическото православие не се казва и дума. Руското православие например от векове е със засилени имперски функции. РПЦ вдъхновява русите да са независими, да бранят родината си, но в същото време активно подкрепя руската имперска държавна политика. Иван Грозни например лично активно е насаскван от митрополит Макарий да унищожи българскот Казанско ханство. Основаният от волжките българи в началото ХІ в. красавец гр. Казан безмилостно е смачкан от руските войски прз 1552 г.. Това не е на верска основа, не е заради обстоятелството, чеволжките българи изповядват исляма. Те приемат исляма точно, за да бъдат по-добре защитени. А и смешно е да се мисли, че Казанското ханство и красавецът Казан с ресурса си са застрашавали руската държава. Никакъв упрек или извинение, за това че Синодът беше претъпкан от ДС агенти. Нито една осъдителна дума, че БПЦ е вързана като пале за Руската имперска православна църква. Нито дума, че БПЦ няма национална патриотична кауза. Нито дума за българската независимост, за васалността ни спрямо Руясия, за харизването на България на Русия. Е, при тези условия Св. Синод наистина ли вярва,че българската държава ще може с необходимата тежест да подкрепи собствения си народ и в частност семейството като „малка домашна църква”? В крайна сметка Съобщението на Св. Синод на БПЦ звучи неискрено, защото БПЦ не работи за оздравяване на болната ни мафиотско-олигархичната държава, не защитава по-добрият път на развитие - европейския, и нищо не е направила дасега за обединение на разделения ни народ от двете империи - Руската и Турската.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.