Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Отлагането на ратификацията би ни направило отговорни за всяка жертва на насилие, основано на пола, защото сме го позволили с бездействието си."

Това се казва в писмо обръщение до народните представители, подписано от изявени университетски преподаватели и преподавателки. То е озаглавено "Интелектуалци за правото на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера". Ще бъде внесено в понеделник в Народното събрание.

Обръщението идва ден след като управляващата партия ГЕРБ съобщи, че разглеждането и ратифицирането на Истанбулската конвенция се отглага за до края на европредседателство, за да може да бъдат проведени обществени дебати, а премиерът Бойко Борисов съобщи, че смята лично да говори с висшия църковен клир и с представители на Главното мюфтийство. Светият синод беше един от най-яростните отрицатели на приемането на конвенцията, като оттам дори насрочиха молитва за 28 януари, за да молят "Божията милост" за НЕприемане на документа. Сред политическите партии най-гласовите противници на конвенцията са "Обединените патриоти" и БСП, като соцпартията дори внесе в четвъртък 74 подписа с искане за насрочване на референдум "за" и "против" приемането ѝ.

 

Ние като университетски преподаватели и преподавателки няма как да не подкрепим ратифицирането на тази конвенция, защото тя е насочена към преодоляването на структурното неравенство, основано на пола.

Ние, изхождайки от разбирането си за обществен дълг, настояваме българското общество да приема правни рамки, които разширяват социалните шансове на индивидите и овластяват потиснати социални групи, а Конвенцията цели именно това.

Ние като ангажирани граждани настояваме да изграждаме заедно общество, основано на взаимно разбиране и толерантност, на солидарност с по-слабите, на уважение към равните права на всички хора, независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност и социално положение.

Това се казва в обръщението на интелектуалците.

Ето и всички техни аргументи:

Интелектуалци за правото на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера

Уважаеми народни представители,

Настояваме България без отлагане да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която страната ни вече е подписала. 

Конвенцията задава правната рамка за 
- устойчив ангажимент на публичните институции с подкрепата и защитата „на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера“; 
- за провеждането на политики за подкрепа на жертвите и превенция на насилие, основано на пол; 
- за провеждане на обучение в ненасилническо поведение в междуличностните отношения;
- за преодоляване на стереотипни разбирания за половите роли, които блокират социални шансове на индивидите.

Ние като университетски преподаватели и преподавателки настояваме решението за Конвенцията да не бъде основано върху страхове и неразбиране, а върху рационални аргументи. Именно за да помогнем на обществото ни в изясняването на базовите понятия и смисъл на Конвенцията като основа за провеждане на конструктивна и разумна дискусия, заявяваме следното: 

Понятието gender, преведено като „социален пол“, следва да бъде интерпретирано единствено и само така, както то е дефинирано в текста на самата Конвенция (чл. 3, в), а именно “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Тази дефиниция за социално изградените роли на пола не отрича, нито заплашва съществуването на биологичните полове. „Социалният пол“ не е въпрос на свободен избор, напротив, той е зададен от наложени обществени норми. Конвенцията настоява за промяна на тези норми, които нарушават равнопоставеността на половете и допускат злоупотреба с правата на жените. 

Бихме искали да подчертаем, че понятието „социална роля на пола“ (gender) е част от българското законодателство от 2016 г., използвано в Допълнителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Накратко, с Конвенцията не се въвежда ново за законодателството ни понятие, следователно няма как да очакваме нито правен хаос, нито промяна на Конституцията. Конвенцията създава единствено правна рамка за по-ефективна защита на съществуващи вече права с редица законодателни мерки и конкретни политики. 

Неоснователни са и внушенията, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие задължава ратифициралите я държави да въведат „трети пол“ и да узаконят брака между еднополови двойки. Понятие “трети пол” в Конвенцията не съществува, нито може да бъде изведено от нея. Чл. 4 т. 3, който се посочва като признаващ “трети пол”, няма връзка с подобно понятие. С него се въвежда задължение за недискриминация при прилагане разпоредбите на Конвенцията на база редица признаци, включително сексуална ориентация и полова идентичност. Този текст отново не внася нищо ново в нашето законодателство - Законът за защита от дискриминация не позволява подобна дискриминация. От недопускането на дискриминация срещу хора с нетрадиционна полова идентичност или сексуална ориентация обаче не следва ангажимент за правно признаване на „трети пол“, нито за узаконяване на еднополови бракове. Това са теми, които не са предмет на тази Конвенция. 

Разтревожилото обществото ни „полово образование“ предполага обучение в разбирането за социалните роли на пола като утвърждаващи равнопоставеността, взаимното уважение, правото на лична неприкосновеност и възпитание в ненасилственото разрешаване на конфликти в междуличностните отношения между жените и мъжете. Такъв тип образование би имало за цел да преодолее онези стереотипни роли, които унижават достойнството и принизяват равната ценност на жените и като такива са сред основните системни източници на насилието над жени. 

Ние като университетски преподаватели и преподавателки няма как да не подкрепим ратифицирането на тази конвенция, защото тя е насочена към преодоляването на структурното неравенство, основано на пола.

Ние, изхождайки от разбирането си за обществен дълг, настояваме българското общество да приема правни рамки, които разширяват социалните шансове на индивидите и овластяват потиснати социални групи, а Конвенцията цели именно това.

Ние като ангажирани граждани настояваме да изграждаме заедно общество, основано на взаимно разбиране и толерантност, на солидарност с по-слабите, на уважение към равните права на всички хора независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност и социално положение.

Бихме искали да подчертаем, че отлагането на ратификацията би ни направило отговорни за всяка жертва на насилие, основано на пола, защото сме го позволили с бездействието си.

С уважение

 1. Албена Хранова, професор, доктор на философските науки
 2. Александър Кънев, професор, доктор на философските науки
 3. Александър Кьосев, професор, доктор
 4. Александър Шурбанов, професор, доктор
 5. Амелия Личева, професор, доктор
 6. Ангел Игов, главен асистент, доктор
 7. Андрей Бунджалов, доцент, доктор
 8. Анета Димитрова, доцент, доктор
 9. Анна Бешкова, доцент, доктор
 10. Анна Кръстева, професор, доктор
 11. Антоан Божинов, доктор
 12. Атанас Славов, главен асистент, доктор
 13. Атанас Стаматов, професор, доктор на философските науки
 14. Бойко Пенчев, доцент, доктор
 15. Боряна Мусева, доцент, доктор
 16. Боян Знеполски, професор, доктор
 17. Валентина Георгиева, доцент, доктор
 18. Валентина Кънев, доцент, доктор
 19. Васил Видински, доцент, доктор
 20. Веселина Вълканова, професор, доктор
 21. Велислава Петрова, главен асистент, доктор
 22. Владимир Раденков, главен асистент, доктор
 23. Галина Гончарова, главен асистент, доктор
 24. Георги Каприев, професор, доктор на философските науки
 25. Гергана Герова, доцент, доктор
 26. Гергана Динева, главен асистент, доктор
 27. Гергина Кръстева, главен асистент, доктор
 28. Даниела Колева, доцент, доктор
 29. Даниел Смилов, доцент, доктор
 30. Десислава Лилова, доцент, доктор
 31. Диана Върголомова, главен асистент, доктор
 32. Димитър Атанасов, главен асистент, доктор
 33. Димитър Божков, главен асистент, доктор
 34. Димитър Вацов, професор, доктор
 35. Димитър Димитров, главен асистент
 36. Димитър Стоименов, хоноруван асистент
 37. Дияна Николова, главен асистент, доктор
 38. Добрин Тодоров, професор, доктор на философските науки.
 39. Добринка Парушева, доцент, доктор
 40. Евгений Дайнов, професор, доктор
 41. Екатерина Търпоманова, доцент, доктор
 42. Елена Стойкова, главен асистент, доктор
 43. Елена Тарашева, доцент, доктор
 44. Емануела Свиларова, асистент, доктор
 45. Емилия Славова, главен асистент, доктор
 46. Жана Попова, доцент, доктор
 47. Жюстин Томс, хоноруван асистент
 48. Ивайло Дичев, професор, доктор на социологическите науки
 49. Идилия Бачкова, професор, доктор
 50. Илдико Отова, главен асистент, доктор
 51. Илиана Мирчева, професор, доктор
 52. Искрен Иванов, главен асистент, доктор
 53. Калин Янакиев, професор, доктор на философските науки
 54. Катя Михайлова, доцент, доктор
 55. Кольо Коев, професор, доктор на социологическите науки
 56. Красимир Стоянов, професор, доктор
 57. Красимира Даскалова, професор, доктор
 58. Красен Станчев, доцент, доктор
 59. Леа Вайсова, асистент
 60. Лилия Димова, доцент, доктор
 61. Лиляна Деянова, професор, доктор
 62. Мария Нейкова, професор, доктор
 63. Мария Огойска, главен асистент, доктор
 64. Мария Соскова, доцент, доктор
 65. Мартин Осиковски, главен асистент, доктор
 66. Миглена Николчина, професор, доктор
 67. Мила Минева, главен асистент, доктор
 68. Милена Кацарска, асистент
 69. Милена Стефанова, доцент, доктор
 70. Милена Якимова, доцент, доктор на социологическите науки
 71. Михаил Неделчев, професор, доктор
 72. Момчил Баджаков, доцент, доктор
 73. Момчил Христов, главен асистент, доктор
 74. Недялка Видева, професор, доктор
 75. Нели Огнянова, професор, доктор на политическите науки
 76. Николай Аретов, професор, доктор
 77. Николай Чкорев, доцент, доктор
 78. Огнян Касабов, доцент, доктор
 79. Орлин Спасов, доцент, доктор
 80. Пепка Бояджиева, професор, доктор на социологическите науки
 81. Петя Георгиева, доктор
 82. Петя Илиева, главен асистент, доктор
 83. Петя Кабакчиева, професор, доктор
 84. Пламен Ралчев, доцент, доктор
 85. Радка Влахова-Руйкова, професор, доктор
 86. Райна Гаврилова, професор, доктор
 87. Райчо Пожарлиев, професор, доктор
 88. Росица Генчева, главен асистент, доктор
 89. Ружа Смилова, главен асистент, доктор
 90. Румен Петров, главен асистент, доктор
 91. Румяна Коларова, доцент, доктор
 92. Румяна Стоилова, професор, доктор на социологическите науки
 93. Румяна Чолакова, асистент, доктор
 94. Светла Маринова, доцент, доктор
 95. Светлана Божилова, доцент, доктор
 96. Силвия Петрова, главен асистент, доктор
 97. Слава Янакиева, хоноруван асистент, доктор
 98. Стилиян Йотов, професор, доктор на философските науки
 99. Стоян Асенов, доцент, доктор
 100. Татяна Буруджиева, доцент, доктор
 101. Татяна Дронзина, професор, доктор на политическите науки
 102. Теодора Карамелска, главен асистент, доктор
 103. Теодора Цанкова, главен асистент, доктор
 104. Тодор Тодоров, доцент, доктор
 105. Христо Христев, главен асистент, доктор
 106. Христо Тодоров, професор, доктор
 107. Цветозар Томов, доцент, доктор
 108. Цветомира Пашова, доцент, доктор

Коментари

...

Подкрепям!

това е стадния инстинкт

Ало, културните, образованите, интелигентните..... имаме ли закон против домашното насилие, имаме ли закон за защита на детето..... е как ИК ще направи нещо повече? Я помислете умньовци!

Евгений Дайнов до оня ден

Евгений Дайнов до оня ден ревеше ГЕРБ, изведнъж скочи на БСП - партията му майка все пак. Да ти е ясно що за интелектуалци са.
Ivan Samichkov's picture
Ivan Samichkov
Samichkov

ИСТИНАТА

Проблемът в текста е в смесването на две различни понятия "наложената от обществена доктрина социална роля" и "самопрокламираната социална роля", като едно - джендър! Липсва и ясно съпоставяне на биологичния пол и семейните ценности, залегнали в основата на християнската религия, а и в другите религии. Остава впечатлението, че умишлено в текста се промъква и насажда джендър полът, като равнопоставен на биологичния, което е неприемливо за християнския свят. Понятието "самопрокламираната социална роля" е умишлено неформулирано в документа, при което всеки психически болен човек или психопат може да спекулира с джендър пол и да налага на обществото закрила на собствената си измислена социална роля. Такава свободия, наблюдавана в либералните общества водят до разграждане на основните клетки на семейството и рода, а от там и на националните държави, което в унисон със скоростта на техническата революция предизвиква психическо и духовно претоварване на съвременния човек и атомизиране на обществото, което е контрапродуктивно.

То не само остава

То не само остава впечатлението, то се вижда и че точно така се прави в северна Европа !!!
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Истанбулска сага!

Дълбоко уважаеми интелектуалци от двата пола, организирали протеста, ако Вие наистина не демагогствате, ако наистина не сте фенове на Бог Янус, ако наитина имате чувство за обществен дълг, ако наистина сте ангажирани граждани, и ако наистина имате силно желание жените в Република България да живеят, работят и творят без насилие, трябва да изведете студентите на МИРЕН ПРОТЕСТ! Пак може да представите протеста пред т. нар. народни избраници, но далеч по-силно и ефективно е е да организирате студентите за мирно и протестиращо шествие. Докато мълчите и се колебаете, „Атака” превзе БНТ чрез Кошлуков. Докато се спотайвахте,ТВ „Европа”, която бе една от телевизиите, които се стремяха да уважават истината, вече е превзета от бойковизма и непрекъснато твори песнопения за успехите на българския самодържец. Сега ще дадат предаване на Коритаров, безспорно талатлив анализатор, но играещ за руския отбор, който не спира да обработва нежно общественото съзнание в полза на руската политика. Докато умувате дали да изведете студентите на улицата, Борисов може да изведе Отечеството от ЕС в посока Евразия. Досега не го е направил, защото Москва преценя, че за руската имперска политика по ценно е, ако Отечеството ни остане в ЕС и НАТО и продължава да бъде нелоялен европейски партньор. Уважаеми интелектуалци, наистина ли вярвате, че в държава като България, в която върховенството на Закона е на морското равнище, в която свободно шетат представителите на двете империи – Руската и Турската, държава, която е ограбвана хронично от Москва посредством неравнопоставени икономически и търговски договори, и в крайна сметка Българоия е държава, в която мафиотите и олигархията и Московското задкулисие определят какъв да бъде стандарта на живот на страдалческия български народ, страна, където се провеждат тайни срещи за милиони в гаражи и в ЦУМ, ЖЕНИТЕ наистина могат да живеят без насилие? Уважаеми български интелектуалци, крайно време е да се събудите и да дадете надежда на българския народ, и, че Ви има! Европейското председателство не може да бъде защитна жилетка на управляващата шайка!

О, о, о, о, о, о, о, о! Аз ша

О, о, о, о, о, о, о, о! Аз ша плача !!!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.