Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Беше ясно, но сега се доказа финално, че “вторият лифт” е само прикритие за мераците за нови дивашки строежи и имотна спекула. Клетвите на Борисов в Европейския парламент как нямало да се сложи и една керемида изтраяха само часове...

... Да се готви Витоша. Пленената община и министрите Симеонов и Кралев вече подготвят почвата за пускането на булдозери и залагането на шашки динамит в най-стария ни парк."

Това пише в своя позиция лидерът на "Да, България" Христо Иванов, който сподели във фейсбук материала на Клуб Z от вчера "Нено Димов отхвърли предложенията на алпиниста Боян Петров за Пирин".

"Блатни сте, но не сте кокичета. Оставка!", завършва бившият правосъден министър.

Ето и целия текст на Христо Иванов:

"Беше ясно, но сега се доказа финално, че “вторият лифт” е само прикритие за мераците за нови дивашки строежи и имотна спекула. Клетвите на Борисов в Европейския парламент как нямало да се сложи и една керемида изтраяха само часове. Управляващите не можаха да си позволят дори да имитират размисъл и диалог по предложения компромис. Камикадзето Нено Димов е пуснат да затвори темата, преди повече хора да разберат какво става.

И нищо чудно - вчера в ПИБ приключи due diligence от потенциалните купувачи. Следва период за правене на оферти. Реалният сюжет тук е замазването на поредното КТБ и замитане следите на поредните “национално отговорни бизнесмени” и приятели на Борисов, чрез поредното източване на публичен ресурс.

Да се готви Витоша. Пленената община и министрите Симеонов и Кралев вече подготвят почвата за пускането на булдозери и залагането на шашки динамит в най-стария ни парк. След години срамно бездействие, сега Фандъкова и СОС са впрегнати да ни представят това за “отваряне на планината”.

Междувременно, държаната на къса каишка БНБ (явно вкл. от прокуратурата), вече плоди нови КТБ-та: ББР, Общинска банка...

Блатни сте, но не сте кокичета.

Оставка!"

---

Бел. ред. - заглавието и подзаглавието са на Клуб Z

Коментари

Simeon Simeonov's picture
Simeon Simeonov
s.simeonov

Интересно!....

...сте забелязали какво е написал преди два часа Христо Иванов, но не сте забелязали коментарите на Радан Кънев от преди едно денонощие или коментарът на Люба Кулезич от 15 Януари. Ще цитирам написаното от Кулезич, защото то е важно, а не търпи отлагане: "Мисля, че трябва моментално да ви запозная с писмото от един компетентен и осведомен човек, което получих вчера. Прикачвам го цялото тук заедно с илюстративния материал. Заглавието, сложено от подателя е: ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 1934 г. КРАДАТ ПЛОЩ ОТ ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША". Става дума за решение на Министерството на околната среда, подписано тихомълком от Нено Димов и публикувано в "Държавен вестник" - забележете! - на 2 януари 2018 г. Още докато на подателите не им е минал махмурлука от новогодишното надпиване-толкова са бързали. Според това решение от защитените територии на Природен парк "Витоша" се отписват парцели на обща площ над 10 000 кв.м. Аргументите са идиотски - че земите загубили качествата да бъдат част от защитена територия. Новото им предназначение ще бъде да станат обект на "инвеститорски намерения". Моля ви, разпространявайте тази информация с всички сили. Защото битката за Банско се употребява и за превръщането й в димна завеса, зад която да се скрие евентуално противозаконно посегателство срещу и без това застрашената от алчни апетити Витоша. Срокът за обжалването на тази скандална заповед наближава със скоростта на правителствено BMW, препускащо към коктейл с веселяка Юнкер. Т.е. времето за реакция свършва бързо. Това е част от поредния заговор срещу всички нас и срещу многострадалната ни природа... Ето го и цялото писмо: Здравей, Люба Когато някой чиновник се разработи точно пред Нова година, българинът започва да подозира, че държавата иска да го изклати. И винаги опасенията му се оказват точни. Последният случай е приетата от МС на 28 декември промяна за Банско. Всъщност не - това е предпоследният случай! Защото българите, напълно ошашавени по Нова година от 6-те убити в една къща (без да става дума за кучето), проспахме последното си клатене ! А то е публикувано в самия Държавен вестник, навръх Нова година - в брой № 1 от 2 януари Даже всезнаещият Гугъл няма да ти разкаже за него, защото никой нито цитира, нито търси този случай. Потърси Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“ и ще се убедиш сама. Изметът, който ни управлява, вече ни влиза направо с бутонките! Защото кой чете Държавен вестник по Нова година? А след месец дърветата ще бъдат законно изсечени, и в парцелите тихо ще нагазят инвеститори. Може и от чужбина, разбира се. Изпращам ти долу целия текст на Заповедта на МОСВ - така, както съм я копирал от "ДАКСИ-компютърният Държавен вестник". В нея се казва: "Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“ чрез изключване на поземлени имоти ........ поради липса на изискуемите качества на имотите за продължаване на включването им в границите на защитената територия. Значи цели 84 години тези 10 декара са имали изискуемите качества, но вече ги нямат, така ли? Едното място - 68134.2095.640 с площ 7,932 дка и другото - 68134.2096.391 с площ 2,458 дка по КККР на гр. София, Прикачвам ти 6 снимки - OSI Vitosha,Витоша-намаляват площта с 68134.2096.391; (1).jpg ............................................................................................................ OSI Vitosha,Витоша-намаляват площта с 68134.2096.391; (5).jpg Те са на по-малкия парцел, което е около Киноцентъра - на улица "Невена Коканова", между ул. "Лешникова гора" и ул. "Николай Бинев" Шестата е на големия парцел, на Беловодски път. OSI Vitosha,Витоша-намаляват площта с 68134.2095.640; (1).jpg Тъй като времето за обжалване катастрофално наближава, моля те да ми пишеш утре дали изпратеното те интересува. Ако не - спешно ще опитам да го изпратя другаде. ********************************** ДВ бр. 1 Вторник, 2 януари 2018 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗАПОВЕД № РД-782 от 24 ноември 2017 г. На основание чл. 38, ал. 5, чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 41, т. 3 и чл. 42, ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и проведена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) процедура по глава трета от ЗЗТ за намаляване и увеличаване площта на Природен парк „Витоша“ по повод постъпили в МОСВ предложения от сдружение „Геофорум Витоша“ с вх. № 26-00-2123 от 30.08.2005 г., както и предложения от Асоциацията на парковете в България и от междуведомствената комисия, определена със Заповед № РД-700 от 9.06.2003 г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4144 от 4.04.2017 г. на петчленен състав на ВАС, с което е потвърдено Решение № 9236 от 27.07.2016 г. на тричленен състав на ВАС за отмяна на Решение № 19 от 31.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което са отхвърлени предложенията за увеличаване и намаляване площта на Природен парк (ПП) „Витоша“ по отношение на поземлени имоти 68134.2095.640 и 68134.2096.391 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София: 1. Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“, обявен за народен парк с Постановление № ІІІа 15422 от 27.10.1934 г. на министъра на народното стопанство (ДВ, бр. 178 от 1934 г.) и ПМС № 62 от 1.08.1952 г., разширен със Заповед № 1075 от 23.11.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1981 г.) и Заповед № 82 от 8.02.1991 г. на МОС (ДВ, бр. 24 от 1991 г.). Със Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на МОСВ (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) Народен парк „Витоша“ е прекатегоризиран в природен парк, допълнена със Заповед № РД-179 от 1.03.2004 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 27 от 2004 г.) чрез изключване на поземлени имоти 68134.2095.640 с площ 7,932 дка и 68134.2096.391 с площ 2,458 дка по КККР на гр. София, поради липса на изискуемите качества на имотите за продължаване на включването им в границите на защитената територия. Съгласно мотивите в Решение № 9236 от 27.07.2016 г. на тричленен състав на ВАС, потвърдено с Решение № 4144 от 4.04.2017 г. на петчленен състав на ВАС, имотите не отговарят на изискванията за защитена територия, не представляват продължение на естествени екосистеми, нямат характерни ландшафти и обекти на неживата природа. 2. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – София, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в границите на защитената територия в КККР за землището на гр. София, община Столична, област София-град. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“. Министър: Н. Димов 9714 Дакси™ - компютърният Държавен вестник, Дакси-България ЕООД ****************************************** Парцелът е сивото петно, долу. *********************************

хей манипулаторе

Министъра подписал ваденето на два парцела от парк Витоша...... защото така го задължава решение на Висш съд!!!! Утре ще искаш и да линчуваме геодезиста забил колчета.... я покажи кой жали, кой е собственика, кой е притиснал ВАС за тези решения????? Лесно е да манипулираш, трудно се вади истината.
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Някой да не му е хакнал

Някой да не му е хакнал профила на Х. Иванов !? Обикновено разсъжденията му са базирани на факти и на правни норми. Тук в тая негова "публикация", нито едното от тези две го няма. ... странно

Христо Иванов

Христо Иванов- Бойкикев също не е кокиче. Партията му вече е в небитието, подобно на Радан Кънев, те ще си останат едни анализатори. Партията му ще бъде нещо като " Свидетели на Христо Иванов"...
 's picture

geg

Ужас

Бившето камикадзе Христо Иванов ни насъсква удобно към "камикадзето" Нено Димов, който си "позволява" да изпълни решение на съда. Къде ли е заровено кучето?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.