Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европейската комисия призова България да използва нов формат на картите за разрешение за пребиваване, издавани на гражданите на държави извън ЕС. От Брюксел изпрашат допълнително официално уведомително писмо до страната ни. Новият формат на картите е с усъвършенствани защитни елементи, основаващи се на биометрични данни. Тези документи трябваше да бъдат въведени до 10 юли 2020 г. България разполага с два месеца, за да спази изискванията. В противен случай ЕК може да реши да издаде мотивирано становище.

Комисията изпрати мотивирано становище до България с искане да предостави информация как правилата на ЕС за борбата с измамите и подправянето на непарични платежни средства са транспонирани в националното законодателство. Срокът бе 31 май 2021 г. С директивата се криминализират кражбата на идентификационни данни за достъп при плащане и злоупотребата с такива данни, както и тяхната по-нататъшна продажба и разпространение. Тя обхваща непаричните операции, извършвани с всякакъв вид платежни инструменти, включително банкови карти, но и виртуални инструменти като мобилните плащания. два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. Ако властите ни не отговорят до два месеца, ЕК може да реши да сезира Съда на Европейския съюз (СЕС).

България не е уведомила ЕК а националните мерки за транспониране на Директивата за европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ), се казва в друго мотивирано становище. ЕУЕПТ е система, при която ползвателите на пътищата в ЕС могат да плащат с един договор за абонамент, имат един доставчик на услуга и едно бордово устройство, което обхваща всички държави членки. Директивата цели да се осигури оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни трансграничният обмен на информация за неплащане на пътни такси. И в този случай Комисията може да сезира Съда на ЕС, ако не получи отговор до два месеца.

Брюксел изпрати две мотивирани становища до България за това, че не е уведомила ЕК за мерките за транспониране на правилата във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания, както и в цифровия единен пазар. Двете директиви трябва да модернизират правилата за авторското право, така че потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят. Те защитават носителите на права от различни сектори, като стимулират създаването и разпространението на повече съдържание с висока стойност. На потребителите се осигурява по-голям избор на съдържание чрез намаляване на разходите по сделките и улесняване на разпространението на радио- и телевизионни програми в целия Европейски съюз. Срокът за отговор пак е два месеца. На 23 юли 2021 г. ЕК откри производство за нарушение срещу България и още десетина страни членки.

Същевременно Комисията прати официално уведомително писмо до България с призив да бъде гарантирано правилното прилагане на Директивата за морското пространствено планиране. Целта му е да се организират човешките дейности в морските райони, така че да се постигнат различни екологични, икономически и социални цели. Сред тях са развитието на устойчива синя икономика, устойчивото използване на морските ресурси и опазването на здравите морски екосистеми и биологичното разнообразие, които са съществена част от Европейския зелен пакт.България разполага с два месеца, за да отговори на писмото и да отстрани недостатъците, посочени от ЕК.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.