Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европейската комисия започна две процедури за установяване на нарушение срещу България.

Те са за неправилно прилагане на правилата на ЕС в две сфери:

• Рамковото решение за Европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите-членки;

• Оценката на пропорционалността на новото регулиране на професии.

Що се отнася до ЕЗА и процедурите за предаване, България не прилага правилно обмяната на данните за съдимост и на решението на Съвета на ЕС от 2009 г. за създаването на Европейската информационна система за съдимост (ЕИСС). Системата позволява електронна обмяна на тези досиета между властите на страните в цялата Общност. Така се предотвратява осъдените да „избягат“ от криминалното си минало при преместването си от една страна членка в друга. Процедури заради същите проблеми са започнати срещу Кипър, Гърция, Малта и Португалия.

Относно оценката на пропорционалността на новото регулиране на професии, България и още 17 страни членки не са приложили правилно някои изисквания. В резултат съществува риск Директивата от 2018 г. да не бъде ефективна на практика. Според ЕК най-значимите проблеми са следните:

Най-значимите проблеми, установени от Комисията, са следните:

- Недостатъчно обхващане на всички видове разпоредби като например приетите от професионалните сдружения;

- Неправилно транспониране на критериите за проверка за пропорционалност като потвърждаване на необходимостта от ново регулиране с оглед на други вече въведени правила;

- Липса на необходимите процедурни гаранции като обективност на оценките, ефективни механизми за последващ контрол, както и ефективно уведомяване и включване на заинтересованите лица.

Същевременно Комисията реши да изпрати няколко уведомителни писма до България.

Брюксел настоява страната ни да транспонира преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници.

България трябва да актуализира Директивата за капиталовите изисквания по отношение на инвестиционните посредници.

Необходимо е също така в националното ни законодателство да бъде транспонирана изцяло Директивата за инвестиционните посредници.

От София се изисква да актуализира националните си закони за освобождаване на субектите, разрешени съгласно Регламента за европейските доставчици на услуги за колективно финансиране, или краудфъндинг.

Комисията поиска от България да съобщи всички необходими мерки за прилагане на Директивата за преглед на европейските надзорни органи (ЕНО). Става дума за изменение на директивите „Платежоспособност II“, за пазарите на финансови инструменти и Четвъртата директива за борбата с изпирането на пари.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.