Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

На 1 декември Ваня Караганева разпространи позиция до медии, от която става ясно, че тя не е взела предвид съществена информация, свързана със същността, дейността и конкретни процеси в Държавната консолидационна компания /ДКК/, преди да започне да взима еднолични решения. 

Така започва отговорът на "Държавната консолидационна компания" на изпратените вчера до медиите обяснения за действията си от освободената от Съвета на директорите Ваня Караганева. В своето становище последната прави опит да обори всички обвинения срещу нея, докато днес компанията, която на практика се ръководи от назначените от ГЕРБ директори, прави коментари по коментарите на Караганева. Прави впечатление, че днешното писмо на ДКК засяга едва няколко момента от твърденията на Караганева. 

На първо място става дума за големия спор за това дали Караганева е назначила нов процесуален адвокат по вървящите дела на ДКК в ролята си на изпълнителен директор. Самата тя твърди, че досегашният представител "КейсПРо" няма право да бъде такъв, защото не е адвокатско дружество и че губи две от петте дела, по които работи, а другите не са придвижени напред. 

Днес от ДКК твърдят, че "КейсПро" не е адвокатската компания на ДКК, а просто предоставя консултантски услуги. Адвокат бил Андон Андонов, който обаче признават, че е бил част от "КейсПро". 

Относно твърденията на Караганева, че от пет търговски дела две са изгубени и че още три са на първа инстация, от ДКК казват, че "вярно е само второто". 

В писмото си от компанията твърдят, че няма причина да се твърди, че делата са водени недобросъвестно и отново казват, че вече е платено на действащия адвокат и действията на Караганева - да плати на друг - нарушават финансовата логика на дружеството. Потвърдено е, че новият, назначен от Караганева адвокат е Николай Лазаров, който е част от кантората "Георгиев, Тодоров и Ко". По-рано през деня един от собствениците на кантората - Иван Тодоров, който е собственик и на фирмата доставила машините за изборите "Сиела Норма", заяви, че кантората няма договори с ДКК. Това означава, че Лазаров има личен договор с фирмата. 

В писмото си до медиите днес от ДКК казват и че твърдението на Караганева, че когато е постъпила на работа в ДКК е нямала други трудови отношения, е невярно. 

"При постъпването си като член на СД Караганева представя документ, че се намира в отпуск по майчинство, какъвто може да ползва само лице, което се намира в трудови/служебни отношения с работодател", пишат от там.

Не става ясно защо това не е било проблем за тях, когато са я избирали за Изпълнителен директор. 

Третата точка, която днес ДКК коментират е твърдението на Караганева, че е отдала правата на продукцията на ВМЗ-Сопот на частна компания, вследствие на решение на Съвета на директорите и вследствие на одобрение от ВМЗ и "Кинтекс". 

"Караганева иска и получава становище от "Кинтекс" ЕАД, след като вече е сложила своя подпис върху протокола на едноличния собственик на капитала от 9 ноември 2021 г. за одобрение на съответното решение на Съвета на директорите на ВМЗ. ДКК може да предостави на медиите достъп до тази кореспонденция в офиса на дружеството, информират от компанията и допълват, че решението не е съгласувано със съвета на директорите на ДКК.
В същото време "не възразяват", като становище изразено от 100 процента дъщерно дружество ("Кинтекс" ЕАД), което се контролира от питащия (изпълнителния директор на ДКК), не е проява на независимо становище, посочват от ДКК", пише в днешното им съобщение. 

Последният въпрос, който днес шефовете на ДКК коментират в свързан с решението на Караганева да смени обслужващата банка на ДКК. В обясненията си от вчера освободената директорка казва, че предишната банка не е могла да "обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка." Освен това Караганева казва, че "прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в „Българска банка за развитие“ ЕАД."

Днес от ДКК не оспорват фактическата обосновка на Караганева, но подчертават, че това не променяло факта, че тя еднолично е взела решението за смяната (според Търговския регистър дружеството може да бъде представлявано еднолично именно от Караганева.)

"Това не променя факта, че новата банка е избрана еднолично от Караганева, без провеждане на процедура с минимум три оферти от банки, без да бъдат взети предвид резултатите от стрес-тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ), което има отношение към кредитната експозиция на ДКК към Българската банка за развитие (ББР), без одобрение на управляващия ДКК орган - съветът на директорите, както и без задължителното одобрение във връзка с вътрешните Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол. Видно от документите, които СД на ДКК предостави за преглед на журналисти, договорът с банката е подписан на 18.11.2021 г., посочват от ДКК и изтъкват, че едва на 22.11.2021 г. е изпратен на финансовия контрольор на ДКК за издаване на Контролен лист за "предварителен" финансов контрол "преди поемане на задължение".

От ДКК напомнят, че всеки представител на медиите, който желае да провери на място документите, на базата на които Караганева беше освободена от поста изпълнителен директор на ДКК, все още може да го направи.

"Коментари и уточнения по неверни твърдения на Караганева." ДКК отвръща на удара

Ден след като "уволнената" директорка написа писмо до медиите, от компанията оборват твърденията й 

На 1 декември Ваня Караганева разпространи позиция до медии, от която става ясно, че тя не е взела предвид съществена информация, свързана със същността, дейността и конкретни процеси в Държавната консолидационна компания /ДКК/, преди да започне да взима еднолични решения. 

Така започва отговорът на "Държавната консолидационна компания" на изпратените вчера до медиите обяснения за действията си от освободената от Съвета на директорите Ваня Караганева. В своето становище последната прави опит да обори всички обвинения срещу нея, докато днес компанията, която на практика се ръководи от назначените от ГЕРБ директори, прави коментари по коментарите на Караганева. Прави впечатление, че днешното писмо на ДКК засяга едва няколко момента от твърденията на Караганева. 

На първо място става дума за големия спор за това дали Караганева е назначила нов процесуален адвокат по вървящите дела на ДКК в ролята си на изпълнителен директор. Самата тя твърди, че досегашният представител "КейсПРо" няма право да бъде такъв, защото не е адвокатско дружество и че губи две от петте дела, по които работи, а другите не са придвижени напред. 

Днес от ДКК твърдят, че "КейсПро" не е адвокатската компания на ДКК, а просто предоставя консултантски услуги. Адвокат бил Андон Андонов, който обаче признават, че е бил част от "КейсПро". 

Относно твърденията на Караганева, че от пет търговски дела две са изгубени и че още три са на първа инстация, от ДКК казват, че "вярно е само второто". 

В писмото си от компанията твърдят, че няма причина да се твърди, че делата са водени недобросъвестно и отново казват, че вече е платено на действащия адвокат и действията на Караганева - да плати на друг - нарушават финансовата логика на дружеството. Потвърдено е, че новият, назначен от Караганева адвокат е Николай Лазаров, който е част от кантората "Георгиев, Тодоров и Ко". По-рано през деня един от собствнеиците на кантората - Иван Тодоров, който е собственик и на фирмата доставила машините за изборите "Сиела Норма", заяви, че кантората няма договори с ДКК. ТОва означава, че Лазаров има личен договор с фирмата. 

В писмото си до медиите днес, от ДКК казват и че твърдението на Караганева, че когато е постъпилана работа в ДКК е нямала други трудови отношения, е невярно. 

"При постъпването си като член на СД Караганева представя документ, че се намира в отпуск по майчинство, какъвто може да ползва само лице, което се намира в трудови/служебни отношения с работодател", пишат от там.

Не става ясно защо това не е било проблем за тях, когато са я избирали за Изпълнителен директор. 

Третата точка, която днес ДКК коментират е твърдението на Караганева, че е отдала правата на продукцията на ВМЗ-Сопот на частна компания, вследствие на решение на Съвета на директорите и вследствие на одобрение от ВМЗ и Кинтекст. 

"Караганева иска и получава становище от "Кинтекс" ЕАД, след като вече е сложила своя подпис върху протокола на едноличния собственик на капитала от 9 ноември 2021 г. за одобрение на съответното решение на Съвета на директорите на ВМЗ. ДКК може да предостави на медиите достъп до тази кореспонденция в офиса на дружеството, информират от компанията и допълват, че решението не е съгласувано със съвета на директорите на ДКК.
В същото време "не възразяват", като становище изразено от 100 процента дъщерно дружество ("Кинтекс" ЕАД), което се контролира от питащия (изпълнителния директор на ДКК), не е проява на независимо становище, посочват от ДКК", пише в днешното им съобщение. 

Последният въпрос, който днес шефовете на ДКК коментират в свързан с решението на Караганева да смени обслужващата банка на ДКК. В обясненията си от вчера освободената директорка казва, че предишната банка не е могла да "безпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка." Освен това Караганева казва, че "прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в „Българска банка за развитие“ ЕАД."

Днес от ДКК не оспорват фактическата обосновка на Караганева, но подчертават, че това не промянало факта, че тя еднолично е взела решението за смяната (според Търговския регистър дружеството може да бъде представлявано еднолично именно от Караганева.)

"ова не променя факта, че новата банка е избрана еднолично от Караганева, без провеждане на процедура с минимум три оферти от банки, без да бъдат взети предвид резултатите от стрес-тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ), което има отношение към кредитната експозиция на ДКК към Българската банка за развитие (ББР), без одобрение на управляващия ДКК орган - съветът на директорите, както и без задължителното одобрение във връзка с вътрешните Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол. Видно от документите, които СД на ДКК предостави за преглед на журналисти, договорът с банката е подписан на 18.11.2021 г., посочват от ДКК и изтъкват, че едва на 22.11.2021 г. е изпратен на финансовия контрольор на ДКК за издаване на Контролен лист за "предварителен" финансов контрол "преди поемане на задължение".

От ДКК напомнят, че всеки представител на медиите, който желае да провери на място документите, на базата на които Караганева беше освободена от поста изпълнителен директор на ДКК, все още може да го направи.


Ето и цялото писмо на ДКК от днес: 

На 1 декември Ваня Караганева разпространи позиция до медии, от която става ясно, че тя не е взела предвид съществена информация, свързана със същността, дейността и конкретни процеси в Държавната консолидационна компания /ДКК/, преди да започне да взима еднолични решения. 

В позицията е демонстрирано неразбиране на основни законово регламентирани принципи на управление. За разлика от дружествата с ограничена отговорност, които се управляват еднолично от управители, ДКК като акционерно дружество се управлява чрез съвет на директорите.

Позицията на Караганева е базирана на множество неверни факти:

Ваня Караганева твърди: "В продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество "КейсПро" ООД вместо от адвокатско дружество, което е в нарушение на Закона за адвокатурата. На практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение. Извън това във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат - Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество "КейсПро" ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори. От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила пълномощията му. Предприела съм действия да упълномощя друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата относно начина на тяхното водене. Съобразно наличната счетоводна документация и договорите, свързани с нея, установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество "КейсПро" ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева."
Фактите според документите в ДКК: От страна на "КейсПро" ООД са предоставяни консултантски услуги, които нямат нищо общо с процесуално представителство. Адвокатски услуги, в това число и процесуално представителство, са предоставяни от други независими адвокати, какъвто е и адвокат Андонов (бивш съдружник в горното дружеството), който в свое лично качество е действал като ангажиран от ДКК процесуален представител по някои от делата.
Договори за процесуално представителство, различни по предмет от консултантските услуги, са сключвани според конкретно възникнала необходимост за ДКК (заведени срещу дружеството дела или необходимост за дружеството да предяви иск срещу трето лице), като по всеки от тези договори е преговаряно лично със съответния процесуален представител и по всички дела с голям материален интерес е договаряно възнаграждение в минималния размер по Наредба 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет.
Твърдението на В. Караганева, че от пет търговски дела две са изгубени, а три са на първа инстанция, вярна е само втората част - че три от визираните дела са на първа инстанция, като по две от тях е проведено само първо заседание, посочват от ДКК. По едно от другите две дела ДКК е само трето лице помагач, а не ищец и по това дело изцяло е уважен на първа инстанция искът за главницата (7 млн. евро), а само частично е отхвърлен за лихви. По това дело, както и по едно от трите на първа инстанция нито адв. Андонов, а още по-малко "КейсПро" имат сключвани договори за правна помощ с ДКК, а ДКК има сключен договор с друг процесуален представител - адвокатско дружество, на което пълномощията не са оттегляни. Въпреки това В. Караганева е сключила от името на ДКК нови договори за правна помощ с нов адвокат, т.е. по две от петте дела към момента има два едновременно действащи договора за правна помощ, а по тези дела ДКК е само подпомагаща страна.
По последното от визираните пет дела ДКК е заместило ищеца две години след началото на процеса във фаза, в която не е могло да изменя иска и/или да иска нови доказателства и това дело се води само с правни аргументи, основани на вече събраните преди встъпването на ДКК доказателства и факти. Действително искът е отхвърлен от първите две инстанции, но делото е висящо пред ВКС и към момента няма основание да се квалифицира нито като "загубено", нито като водено недобросъвестно.
Упълномощаването на друг процесуален представител не е за "мониторинг на делата относно начина на тяхното водене", както твърди В. Караганева, посочват от ДКК, а е за водене на самите дела, като на проведени на 23 и 26 ноември 2021 г. съдебни заседания са били оттеглени пълномощията на адв. Андонов и дори не се е явил лично упълномощеният от Караганева нов адвокат (Николай Кин Лазаров), а преупълномощени от него други адвокати, които са поискали отлагане на делата, защото не са запознати с тях (т.е. не е извършван одит за начина на водене на делата, преди да бъдат оттеглени пълномощията на предишния адвокат).
Относно размера на изплатените възнаграждения на "КейсПро" - те са по часова ставка за реално отработени часове, която не е променяна от 2016 г. - общият им размер за 5 години не надхвърля 45 хил. лева.
Относно размера на изплатените възнаграждения на адв. Андонов за процесуално представителство - същите са изчислени по минимума съгласно Наредба 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ваня Караганева твърди: "Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК не съм била в други трудови или служебни правоотношения".
Фактите според ДКК: при постъпването си като член на СД Караганева представя документ, че се намира в отпуск по майчинство, какъвто може да ползва само лице, което се намира в трудови/служебни отношения с работодател.

Ваня Караганева твърди: "В качеството си на изпълнителен директор в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от Търговския закон правомерно съм одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права. Изискала съм становище от дъщерното ни дружество "Кинтекс" ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права."
Фактите според ДКК: Караганева иска и получава становище от "Кинтекс" ЕАД, след като вече е сложила своя подпис върху протокола на едноличния собственик на капитала от 9 ноември 2021 г. за одобрение на съответното решение на Съвета на директорите на ВМЗ. ДКК може да предостави на медиите достъп до тази кореспонденция в офиса на дружеството, информират от компанията и допълват, че решението не е съгласувано със съвета на директорите на ДКК.
В същото време "не възразяват", като становище изразено от 100 процента дъщерно дружество ("Кинтекс" ЕАД), което се контролира от питащия (изпълнителния директор на ДКК), не е проява на независимо становище, посочват от ДКК.

Ваня Караганева твърди: "Обслужващата банка беше в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка. Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в "Българска банка за развитие" ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството."
Фактите според ДКК: това не променя факта, че новата банка е избрана еднолично от Караганева, без провеждане на процедура с минимум три оферти от банки, без да бъдат взети предвид резултатите от стрес-тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ), което има отношение към кредитната експозиция на ДКК към Българската банка за развитие (ББР), без одобрение на управляващия ДКК орган - съветът на директорите, както и без задължителното одобрение във връзка с вътрешните Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол. Видно от документите, които СД на ДКК предостави за преглед на журналисти, договорът с банката е подписан на 18.11.2021 г., посочват от ДКК и изтъкват, че едва на 22.11.2021 г. е изпратен на финансовия контрольор на ДКК за издаване на Контролен лист за "предварителен" финансов контрол "преди поемане на задължение".

От ДКК напомнят, че всеки представител на медиите, който желае да провери на място документите, на базата на които Караганева беше освободена от поста изпълнителен директор на ДКК, все още може да го направи. До момента от тази възможност са се възползвали седем медии.
ДКК се противопоставя категорично на политическата употреба на случая. Важен е единствено интересът на дружеството и държавата като негов едноличен собственик.

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.