Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Доскоро темата за върховенството на закона и правосъдната реформа бе по-скоро жълтопаветна. Днес обаче тази тема е една от основните за обществото ни. И е съществена част от предизборните програми на повечето водещи политически партии.

ГЕРБ

В политическата програма на ГЕРБ озаглавена "България следващо поколение", темата за правосъдието и върховенството на закона заема сериозно място.

По тази тема изрично се казва, че са необходими промени в Конституцията.

Ето някои от идеите на ГЕРБ:

Механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му да бъде установен с разпоредби в основния закон

Въвеждането  на  индивидуалната  конституционна  жалба  до Конституционния съд.

Непрекъснат  достъп  до  делата  в  реално  време  и  качественото  им електронно управление  

Механизъм за разслдване на главния прокурор да бъде записан в Конституцията. Прокурорът, който разследва гланяи прокурор да става съдия след изтичането на мандата му, за да се гарантира кариерната му независимост.

Прокурорите няма да участват в избора на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както съдиите нямат да участват в избора на главен прокурор. Премахване на пленума и разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни съвета – Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и следователите.  

Засилване на прекия избор от страна на магистратите, като се намали квотата в Съвета на съдиите,  избирана  от  Народното  събрание.  Това  ще  прекрати  спекулациите,  че политиците кадруват в съдебната власт. 

Създаване на два  отделни  инспектората за съдии и прокурори

БСП

Сред предложенията на БСП За първите сто дни след парламенарните избори фигурират и такива, засягащи съдебната система.

Ето някои от тях:

Закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура и обособяване на специализирани наказателни отделения към петте апелативни района.

Въвеждане на възможност за обжалване пред съд в определени случаи на откази за образуване на досъдебно производство.

Внасяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, поставящ началото на  необходимите структурни промени за начина на формиране на Висшия съдебен съвет;

ДПС

Програмата на ДПС за парламентарните избори, публикувана на сайта на партия, е кратка и е под формата на дипляна. В нея думите върховенство на закона и съдебна система не се споменават.

"Има такъв народ"

"Има такъв народ" заявява следните мерки в областта на правосъдието:

Цялостна реформа в състава на Висшия съдебен съвет, чрез изцяло премахване на квотата на Народното събрание и Прокуратурата

Закриване на Специализираните съдилища и Специализираните прокуратури

Промяна в начина за избор на председателите на ВКС и ВАС

Въвеждане на механизъм на пряка индивидуална конституционна жалба

Въвеждане на пряк избор на Главния прокурор и въвеждане на работещ механизъм за прекратяване на правомощията му

Извеждане на прокуратурата от Съдебната власт в изцяло отделен независим орган и създаване на Висш прокурорски съвет

Създаване на независим Инспекторат за контрол на ВСС и Прокуратурата

Съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата, засягащи пряко интересите на гражданите

Бързина и прозрачност в съдебните производства, чрез разширяване на обхвата на електронното правосъдие

"Продължаваме промяната"

"Продължаваме промяната" се обявяват за нулева търпимост към корупция в съдебната система.

И предлагат следните мерки:

Трансформиране на ВСС във временно действащ орган и смяна на кадровия му състав.

Конституционни промени за смяна на структурата и начина на излъчване на състава на ВСС в съответствие с изискванията на Венецианската комисия.

Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите за подбор, така че изборът и повишаването на съдии и прокурори в длъжност да се извършват въз основа на професионалните им качества, а не поради зависимости и това кой е по-удобен.

Ограничаване на произволното и безсрочното командироване на съдии, което се използва за поставяне на ключови позиции на удобни лица и за пренасочване на неудобните.

Регулиране на натовареността на съдиите въз основа на предварителен обективен анализ;

Реални механизми и данни за отчетност на дейността на прокуратурата.

Преосмисляне на фигурата на главния прокурор чрез конституционни промени.

Провеждане на експертен дебат за премахване на концентрацията на надзора за законност от ръцете на главния прокурор, алтернативно за премахване на фигурата на главния прокурор.

Ограничаване на произволното и безсрочното командироване на прокурори.

Въвеждане на възможност за обжалване пред съд на отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство за извършено престъпление.

Въвеждане на реална отчетност и възможност за изслушване на прокуратурата относно нейната ефективност (продължителност на производствата, взети мерки за събиране и обезпечаване на доказателства,

Електронно правосъдие

"Демократична България"

В програмата на "Демократична България" темата "Свобода и справедливост", част от която са и реформите в съдебната система, е на първо място.

Ето какво се предлага по отношение на ВСС и върховните съдилища:

Краткосрочни мерки (до приемането на конституционни промени)

В действащия модел на ВСС: въвеждане на двойното мнозинство (от всички членове и от съдиите, избрани пряко от съдии) при вземане на решения, засягащи статута и функционирането на съдилищата и кариерното развитие на съдиите;

Средносрочни мерки:

Нов модел на ВСС, изискващ конституционни промени:

Редуциране на парламентарната квота във ВСС до една трета от състава (5 членове) от 15-членен орган. Осем членове следва да се избират пряко от съдиите, като представляват различните нива на съдебната система (районно, окръжно, апелативно, върховно), а председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) са членове по право. ВСС се председателства от председателя на ВКС, а в негово отсъствие – от председателя на ВАС.

Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от общите събрания на съдиите на двете съдилища и да са действащи съдии в съответния съд към момента на избора.

Окончателното решение за освобождаване от длъжност на председателите на ВКС и ВАС се взема от Конституционния съд, а предложението трябва да се подкрепи от две трети от състава на ВСС, вкл. мнозинство от членовете, пряко избрани от съдии.

Закриване на специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура, тъй като няма достатъчно гаранции за тяхната независимост и интегритет, използват се за политически поръчки.

Ето какво предалагат от "Демократична България" и по отношение на прокуратурата:

Краткосрочни мерки

Въвеждане на задължителна 3-месечна отчетност на главния прокурор пред парламента – публични изслушвания пред ресорна комисия и в пленарна зала, вкл. възможност за представители на граждански и професионални организации да поставят върпоси и да изказват становища (промени в ЗСВ и ПОДНС);

Ограничаване на функциите на прокуратурата само до функции в рамките на наказателния процес – отпадане на общия надзор за законност по отношение актове и действия на държавните органи (промени в ЗСВ и АПК).

Последователно въвеждане на съдебен контрол върху актовете на прокурора, отнасящи се до съществените етапи от движението на наказателното производство.

Средносрочни мерки

Главният прокурор да се избира от парламента с мнозинство три пети (144 от народните представители) по предложение на министъра на правосъдието.

Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години.

Изграждане на прокуратурата като самостоятелна независима институция, като кариерните и дисциплинарните правомощия по отношение на прокурорите се осъществяват от Прокурорски съвет в състав 11 членове – 4 от тях, избирани от прокурорите; 5 избрани от парламента (представители на различни юридически професии и организации), главният прокурор (по право), министърът на правосъдието (по право).

Освобождаване (импийчмънт) на главния прокурор – по инициатива на министъра на правосъдието или една пета от народните представители, като се поддържа от парламента с мнозинство от 140 народни представители. Окончателното решение се взема от Конституционния съд или президента.

От "Демократична България" също се обявяват за въвеждане на пряка индивидуална конституционна жалба, включително чрез създаване на възможност долуинстанционните съдилища да сезират пряко КС относно конституционността на закон, приложим по конкретно дело

Формацията също иска ефективно въвеждане на електронното правосъдие.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.