Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Тричленен състав на Върховни административен съд постанови отказ да разглежда жалба, с която опитват да стопират заповед срещу строителството на "Каваци".

Става въпрос за атакуване от физическо лице на заповедта на министър Асен Личев от 22 юни. С нея се отменя стара заповед от април и на практика императивно се забраняват всякакъв вид строителни дейности в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“.

Освен, че обявява за незоконосъобразно предишното постановление, Личев връща за ново произнасяне на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас ( РИОСВ-Бургас) преписката за промяна на режима на природна забележителност.

И друго важно - нарежда се да се възобнови производството по издаване на заповед за промяна на режима на дейностите в посочената защитена зона.

Във връзка с това ВАС приема, че атакуваната заповед на Личев е подготвителен документ и не подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде оставена без разглеждане. Иначе казано - тричленката заявява, че жалбоподотателят ще има право да си търси правата, оспорвайки "финализиращия производството нов административен акт" - новата заповед, когато стане факт.

"В случай, че правата и интересите на жалбоподателя като заинтересовано лице в административното производство бъдат засегнати, за него съществува гарантираната възможност за оспорване на крайния административен акт", пишат върховните съдии.

Сегашното решение може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Ето и оригиналното прессъобщение от съда:

ВАС остави без разглеждане жалба срещу заповедта във връзка със  забраната на строителство върху пясъчните дюни на Каваците

Върховният административен съд остави без разглеждане жалба на физическо лице против Заповед № РД-644 от 22.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, която променя режимът на дейностите в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“. На практика с нея са спрени императивно всякакви строителни дейности в района.

С оспорената заповед от 22 юни т.г. поради допуснати съществени нарушения на изискванията за законосъобразност е:

1. отменена изцяло Заповед № РД-402 от 09.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр. 40 от 14.05.2021 г., с която се променя режимът на дейности в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“ в землището на гр. Созопол, установен в т. „г“ и точка „з“ от Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.1985 г.) за обявяване на природни забележителности;

2. възобновено е производството по издаване на заповедта за промяна на режима на дейностите в посочената защитена зона;

3. върната е административната преписка за ново произнасяне на етап предложение с вх. № 05-08-50/07.01.2021 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас ( РИОСВ-Бургас), за промяна на режима на природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“, землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас.

Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед на министъра на околната среда и водите от 22 юни 2021 г. е подготвителен документ и не подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Както многократно ВАС е приемал в практиката си, проверката на този подготвителен по своя характер акт ще бъде извършена при оспорването на финализиращия производството нов административен акт, респиктвивно -  отказът за издаването му. При осъществяване на проверка на законосъобразността, ще бъде извършена и проверка на нейната  законосъобразност.  В случай, че правата и интересите на жалбоподателя като заинтересовано лице в административното производство бъдат засегнати, за него съществува гарантираната възможност за оспорване на крайния административен акт.

Определението по административно дело № 8178 от 2021 г. подлежи на обжалване през петчленен състав на ВАС. 

Коментари

.....

Всичките 111 000 кв. км. с бетонец. Каква по-прекрасна мечта от това?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.