Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" внесе подписка с предложения към правителството за промени в  в Наредбата за инвентаризация на горските територии. Събрани са над 7500 подписа на представители на различни браншови организации. В понеделник, 15 декември, се очаква да бъде готов проекта за новата наредба. Еколозите предупреждават, че е от ключово значение как ще бъдат формулирани новите текстове, за да бъдат опазени българските гори. 

Природозащитните организации и експертите лесовъди приветстват разработването на наредбата, но имат предложения за промени и допълването ѝ. Едно от предложенията е за добяване на т.нар. зони с приоритетни функции: 

  • зони за поддържане на биологичното разнообразие извън Натура 2000 зоните,
  • защитните гори,
  • зони за опазване на културното и историческо наследство и традициите на населението.

Организациите настояват и за нова методика, по която да се определят приоритетните функции на горските територии и според нея да се категоризират горските територии. Методиката трябва да дава възможност и за набелязване на режими за управление, поддържане на функциите и мониторинг на приоритетните функции на горските територии.

В проекта за новата наредба има проблематични текстове , свързани с приемането на горскостопанските планове и програми. Според еколозите така се допуска приемането и заплащането им, преди да са отстранени големи недостатъци по отношение на таксацията на горските масиви. Идеята на екокоалицията е да не се изплаща цялата сума, преди да е приет планът.

С новата наредба се очаква решение на проблемът с планирането на санитарни сечи. Според експертите санитарните сечи не следва да се планират - както е предвидено в новата наредба - само при настъпили извънредни обстоятелства, тъй като всяка една сеч има и санитарен характер. Природозащитниците подчертават, че не може да става въпрос за планиране, преди да са настъпили проблеми с даден горски масив. Подобен план може да задълбочи проблемите с незаконната сеч, защото много често се изсичат незаконно здрави дървета под предлог за прочистване на гората. 

Коалицията "За да остане природа в България" обръща внимание и на факта, че трябва да има допълнителни разпоредби, които задължават при планирането да се извършва предварителна оценка и съобразяване на планирането на всички дейности с природозащитното състояние на природните местообитания и видовете от приложенията на Закона за биоразнообразието (вкл. мъртва дървесина, гори във фаза на старост и др.).

Тези разпоредби трябва да послужат както при изготвянето на горскостопанските планове, така и при изготвяне на областните планове за развитие на горски територии, така че акцентът да не пада единствено върху дърводобива.

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.