Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Има такъв народ" призова "Демократична България", "Изправи се БГ! Ние идваме!" и БСП да подкрепят предложения от тях кабинет. В декларация от парламентарната трибуна Филип Станев изтъкна, че в резултат на разговори между експертни групи на тези партии има пълно съгласие в много сектори. Де факто тази декларация трябваше да представлява своеобразното споразумение, за което трите формации настояват преди да вземат решение да подкрепят ли кабинет на ИТН или не.

В изявлението си Станев подчерта, че срещитe между формациите по политики са били по желание на останалите партии.

Той посочи по кои сектори е постигнато пълно съгласие. Започна с правосъдие - премахване на специализирани съдилища и прокуратури, механизъм за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, структурни промени във ВСС, контрол върху прокуратурата, реално електронно правосъдие.

Станев посочи още секторите:

Икономика - промяна на Търговския закон, данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, дигитална среда за обслужване на гражднаи и фирми, регионална децентрализация, подкрепа на предприемачеството и др.

Здравеопазване - промяна на модела, замяна на клинични пътеки с диагностично свързани групи и др.

Социална политика - необлагаем минимум, подпомагане на млади семейства, преизчисляване на пенсии и др.

Станев каза още, че има разбирателство в секторите образование и земеделие.

За разлика от друг път - не последваха декларации от останалите групи.

Ето и цялото изказване на Станев - или за какво според ИТН са се разбрали потенциалните партньори в парламента:

Уважаеми колеги, 

След свикването на Народното Събрание на 21.07.2021 г., ПП „Има такъв народ“ предприе всички необходими и прозрачни действия по представяне на своите приоритети и секторни политики с потенциални партньори и идеологически близки до нас политически партии. Направихме срещи на експертни групи с представители на „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и „БСП за България“ по сектори, предварително заявени и пожелани от тях. Бяха проведени редица консултации в сферата на правосъдие, икономика, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и земеделие. 

След проведените срещи може да се каже, че в редица сектори постигнахме пълно разбирателство и сериозно сходство. Имаме пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране. И така, пълно съгласие между ИТН, ДБ, ИБГНИ и БСП има в следните сектори: 

Правосъдие:

Премахване на специализираните съдилища и прокуратури;

Въвеждане на работещ механизъм за предсрочното прекратяване на правомощията на главния прокурор;

Реална съдебна реформа, чрез структурни промени във Висшия съдебен съвет;

Реформа в прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите;

Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

Икономика:

Промяна на Търговския закон с цел правното обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании.

Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия;

Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация;

Създаване на регионални икономически зони и намаляване фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентноспособността;

Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика;

Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди;

Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие;

Постигане на фискална еквивалентност;

Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българскта икономика и улесняване на процедурата на сини карти;

Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика;

Финанси:

Сремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата като към края му бюджетът да бъде балансиран;
План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия;

Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ „Разходи – ползи“ и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства;

Данъчни стимули за инвестиции в производството – освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация;

Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 165 000 лева;

Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и Зеленчуци“ и „Биопроизводство“ за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;

Фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица в централния бюджет на общините;

Отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания;

Връщане на максимален праг на бюджетните разходи 36 – 38% от БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи;

Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;

Изсветляване дейността на ББР, прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия;

Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар;

Здравеопазване:

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Създаване на електронно здравеопазване; 

Премахване на модела „клинични пътеки“ и замяната им с диагностично свързани групи;

Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна) помощ и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания;

Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса;

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено;

Спешни мерки за подготовка не лечебните заведения за преодоляване на четвърта Ковид вълна;

Социална политика:

Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца;

Подпомагане на млади семейства (до трето дете) на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители;

Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;

Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд, с цел повишена доходност и поетапно увеличение на процента осигуровки към втори стълб;

Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности.

Образование: 

Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;

Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;

Учредяване на специални стипендии за студенти от малцинствата;

Постигната договореност за въвеждане на мандатност при директорите на училища;

Строеж на детски градини, където е необходимо;

Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас;

Увеличаване на академичния обмен на учащи между страните от ЕС и Република България;

Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен.

Земеделие:

Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа земеделски производители; 

Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс;

Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор „Земеделие“;

Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията „ветеринарен лекар – животновъд“;

Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси. Стимулиране на биоразнообразието;

В следствие на проведените срещи и заявените от политическите партии, с които разговаряхме, твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа за работа както на парламентарната група на ПП „Има такъв народ“, така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет. 

Неведнъж сме излагали пред партиите, с които проведохме разговори, както и пред Суверена, че ПП „Има такъв народ“ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните дванадесет години. 

В случай, че заедно считаме тези цели за общи между нашите парламентарни групи, ще очакваме от Вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет.

Коментари

Защо сектантите от 12ия %

са толкова тихи? Даже безмълвни? Защото Прокопи свърши грантовете? Или защото сектантските опоркаджии са съгласни със Станев?

Герберащината

Троле откак Доганя с 11% ви пусна дъвката, само Прокопи ви е в тъпите кратуни, до един повтаряте, като се почне от Винетуто мине се през Ментата и за финал лилипутите на Славуча...А иначе какво има да се казва за този катил от снимката, външният вид казва всичко....

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.