Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Дългът на подсектор "Централно управление", в който влизат всички държавни предприятия и на практика обхваща почти целия сектор "Държавно управление", към края на март 2021 г. възлиза на 29,208 млрд. лв., което е с 273 млн. лв. повече спрямо края на февруари. От началото на годината дългът е нараснал с 240 млн. лв. – в края декември 2020 г. той бе в размер на 28,968 млрд. лв. Това съобщава Investor

Според данните от бюлетина на Министерство на финансите (МФ) в края на март 2021 г. вътрешните задължения са 6,279 млрд. лв., а външните 22,929 млрд. лв.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23,5%, което представлява увеличение с около 0,3 пр.п. в сравнение с края на предходния месец. Съотношението на вътрешния дълг спрямо БВП се увеличава от 4,8% на 5%, а външният дълг запазва нивото си от 18,4%. В структурата на дълга на подсектора за март 2021 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 21,5% и 78,5%, показват още данните на МФ.

В структурата на дълга по инструменти към основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 60,9%, следвани от държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар - 20,4% и държавните заеми - 18,8%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,8%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,7%). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  - 67,6%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. - 28,5%, до 5 г. - 3,9%. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи - 42% в периода до 5 г., 31,4% в периода от 5 до 10 г. и 26,6% в периода над 10 години.

Припомняме, че през март 2021 г. МФ емитира по Наредба № 5, чрез проведен от БНБ аукцион, една емисия с оригинален матуритет 5 г. с обем 300 млн. лв. На проведения аукцион първичните дилъри на ДЦК заявиха поръчки за 458,5 млн. лв. с коефициент на покритие от 1,53. Среднопретеглената годишна доходност на облигациите със срок от 5 г. е -0.10%. По-рано през годината държавата се отказа от друга емисия - за 10-годишни ДЦК, след като властите не бяха доволни от по-високия лихвен процент в размер на 0,10 на сто. 

Това е четвъртият аукцион от началото на годината, като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, също беше постигната отрицателна доходност. 

Досега държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 800 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение остават 3,7 милиарда.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 март 2021 г. е в размер на 310,4 млн. лв. Вътрешните гаранции са 72,3 млн. лв, а външните - 238,1 млн. лв. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2%.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на март 2021 г. достига до 27,803 млрд. лв. или 22,3% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5,960 млрд. лв., а външните – в размер на 21,843 млрд. лв.

Държавногарантираният дълг през март 2021 г. възлиза на 1,775 млрд. лв., вътрешните гаранции са 72,3 млн. лв., а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4%. 

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.