Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Шестдесет и двама следователи от националната и окръжни следствени служби са издигнали кандидатурата на следовател Стефан Петров за нов член на ВСС. Съставът на съвета е непълен след кончината на единствения следовател в него - Евгени Диков.

Така се стига до предложението за избора на Петров. Освен бивш член на ВСС (2007-2012), Петров в момента е зам.председател на Камарата на следователите. Сдружението, заедно с Асоциацията на прокурорите, подкрепят пълно и непоколебимо с писма, становища, изказвания и пр. Иван Гешев във всяка негова стъпка още преди избора му, а когато се налага - "громят" съдиите.

Показателно е, че предишият избран "извънредно" за член на ВСС от професионалната квота - бе Евгени Иванов, шеф именно на Асоциацията на прокурорите.

Кандидатурата на следовател Петров е внесена в деловодството на ВСС 30.12.2020 г., като крайният срок за депозиране на предложения за изборен член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е 12.01.2021 г., подчертават оттам. Първият подпис е на Ивайло Ангелов от НСлС, последният – на бившия член на ВСС Ясен Тодоров. 

Като се имат предвид последните избори в прокурорско-следователската гилдия - обичайно с по един кандидат и после с гласуване с пълно или почти пълно единодушие, едва ли може да се очакват изненади. 

Ето и оригиналния текст на съобщението на пресцентъра на ВСС:

Следователят от Националната следствена служба Стефан Петров, който е председател на Камарата на следователите в Република България и член на Съвета за партньорство към ВСС, е номиниран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кандидатурата му е предложена от 62-ма следователи от Националната следствена служба и от Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури. Според тях Стефан Петров притежава „необходимите лични, професионални и нравствени качества“. Посочено е, че при всички длъжности, които е заемал, той е уважаван и признат като много добър следовател и юрист. Отличава се като изявен лидер, независим, безпристрастен и справедлив магистрат, умеещ да работи в екип.

Стефан Петров е следовател от кариерата. Професионалният му път започва в Окръжен следствен отдел в гр. Силистра през 1989 г., като последователно заема длъжностите на ръководител и директор. От 2004 г. е следовател в отдел 02 „Криминален“ в Националната следствена служба.

В периода от 03.10.2007 г. до 03.10.2012 г. е член на Висшия съдебен съвет и е председател на комисията „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, както и член на комисиите „Професионална етика и превенция на корупцията“, „Бюджет и финанси“ и „Съдебна администрация“. От 2012 г. е следовател в Националната следствена служба, като от януари 2018 г. и към настоящия момент работи в отдел 01 „Специализиран“.

Автор и съавтор е на актуализираните „Методика за разследване на убийство“ и „Методика за разследване на престъпления против правосъдието“. Участвал е в работни групи за промени на Закона за съдебната власт, приети от Народното събрание през 2011 г. и 2016 г., Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Наказателно-процесуалния кодекс и други.

През 1999 г. и през 2006 г. е награден със служебна благодарност и грамота от Висшия съдебен съвет, а през 2012 г. с плакет от Съюза на юристите в България.

Кандидатурата на следовател Петров е внесена в деловодството на Висшия съдебен съвет на 30.12.2020 г., като крайният срок за депозиране на предложения за изборен член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е 12.01.2021 г.

Номинацията на следовател Петров, както и неговото съгласие за участие в процедурата за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС са публикувани на интернет сайта на Съвета в раздел „Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС“.

Коментари

Бял Полуовес Вожд's picture
Бял Полуовес Вожд
Бял Полуовес Вожд

Тоя да не е брат

на Петьо Петров - €-то?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.