Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

В програмната декларация на новото правителство липсват ключови въпроси за околната среда на България. Около това становище се обединиха еколозите от коалиция "За да остане природа в България" и изразиха притесненията си в писмо до медиите.

Коалицията от от неправителствени организации и граждански групи подчертава смущението си и от назначенията на заместник-министрите на околната среда Красимир Живков (бивш кмет на Правец и бивш областен управител на Софийска област) и Павел Гуджаров (бивш заместник-кмет на Раковски и бивш депутат).

Природозащитниците подчертават, че и двамата заместници на министъра Ивелина Василева нямат опит в областта на околната среда, а именно на заместник-министрите се разчита експертно да действат по задачите. Еколозите определиха програмната декларация на кабинета като "неясни общи формулировки", от които може само да се гадае какво имат предвид политиците.

Коалиция "За да остане природа в България" предлагат на кабинета мерки за опазване на околната среда, част от които трябва да се предприемат спешно: 

- Обявяване на заповедите за защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 за местообитанията.

В заповедите за зоните по Черноморското крайбрежие да се предвиди изрично ограничение за ново туристическо и жилищно строителство в зона А и Б – на 2 км навътре от бреговата ивица;

- Приемане на кадастрални карти и други спешни стъпки за спиране застрояването на Черноморското крайбрежие;

- Стартиране на процедурата за връщане на незаконната държавна помощ, раздадена чрез „заменките“ на гори

- Обявяване на защитена зона „Рила-буфер“, с която да се отговори на констатираната недостатъчност за защита на птиците и местообитанията на мечка и главоч в България;

- Създаване на ефективни органи за управление на защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и ясно регламентиране на провомощията им;

- Налагане на мораториум на износа на сурова необработена строителна дървесина;

- Природозащитниците приветстват изграждането на тунел под Шипка, но категорично настояват да не се прорязва подход към него през най-запазената част на Природен парк Българка, който е и защитена зона от европейската мрежа Натура 2000 заради вековните си букови гори. Такова шосе е предвидено в проекта, одобрен на настоящия етап, заради избрания по-къс вариант на тунел;

- Заложената подкрепа за планинските общини и развитие на туризма трябва да се осъществи по начин, който няма да доведе до увреждане на запазената природа. Тя трябва да е основа за развитието на екологичния и селски туризъм и да даде поминък на много семейства.

Приоритените мерки, предложени от еколозите, не фигурират в програмната декларация на правителството. В нея са засегнати основно въпроси за климатичните промени, проблемите на водната инфраструктура и процедурите за оценка на състоянието на околната среда. 

Извадка с политиките по отношение на околната среда от програмната декларация на новото правителство:

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност.

Изграждане на екологична инфраструктура.

Прилагане на принципите за интегрирано управление на водите за устойчиво управление и развитие на инфраструктурата в секторите ВиК, хидромелиорации, хидроенергетика и защита от вредното въздействие на водите.

Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност.

Въвеждане на последователна политика за стимулиране развитието на ресурсна и енергийна ефективност и постигане на целите, свързани с политиките по изменение на климата.

Намаляване на броя на населените места, засегнати от воден режим.

Единен национален регистър на водната инфраструктура и национална информационна система за управление на водите.

Ключови думи

Коментари

ЗАПОЗНАТ

Красимир Живков е един от хората, който в качеството му на кмет на Правец е допринесъл най-много за унищожаването на първия когенратор в България - дарение на Кралство Холандия - по проект за инвестиции срещу емисии (механизъм по протокола от Киото) (проект PSO99/BG/4/1 на Senter International Netherlands за намаление на въглеродни емисии). !

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.