Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Пореден "успех" на нарочената за закриване Спецпрокуратура, която в момента дадени политически сили и главният прокурор Гешев яростно защитават: бившият зам.-кмет на София от ГЕРБ Евгени Крусев е оправдан на последна инстанция от ВКС.

Всъщност бившият зам.-градоначалник с ресор транспорт три пъти слуша "невинен" от всички инстанции на съда - ВКС днес само потвърждава решенията на апелативния и обикновения спецсъд.

Крусев напусна поста на 4 декември 2018 г. и ефектно бе подведен под отговорност, след като възникна скандалът с ремонта на ул. "Граф Игнатиев".

Спецпрокуратурата първо анонсира, че той нанесъл с действията си щети на общината от около 5 млн. лв. После премисли петкратно и конкретизира на 919 863 лв, като облагата е била за "Джи Пи груп" (по члена за длъжносто престъпление, обвинителите освен другото задължително трябва да докажат и т. нар. специална цел - че виновният е целил да облагодателства себе си или някой друг, или да му причини вреда. Това обаче в съдебните заседания почти никога не се случва, б.р.).

Ставаше въпрос за сбор от сумите, които общината е платила за непоставени виброизолационни подложки под трамвайното трасе (621 194.01 лева с ДДС) и за неизпълнени строително-монтажни работи (298 669.54 лева с ДДС).

 „Освен това, съгласно изменението на проекта, в кривата на ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“ били положени 144 м обикновени релси, а не предвидените в договора за обществена поръчка. Те били актувани два пъти с два протокола, с което общината е била ощетена с още 21 707,14 лв с ДДС“, твърдеше ържавното обвинение.

Според първоначалния анонс - "Джи Пи груп", след като първо печели конкурса, залагайки скъпи австрийски качествени подложки, после ги подменя с такива от рециклирана гума. Например според "Спаси София", само от тази гимнастика фирмата е избила 160 000 лв.

Това обаче бе резултат от решения на експертен съвет към общината, а не на Крусев еднолично - разбра се в заседанията в спецсъда.

Разколебаха се и куп свидетели, някои от окрито твърдяха, че проектът за завоите на "Графа" и "Алабин" бил така напавен, че трамваите щели да се удрят, затова бил променен.

От днешното съобщение на върховния съд се разбира, че на делото представителят на Върховната касационна прокуратура дори не е поддържал протеста на колегите си срещу оправдателната присъда. А пък повдигнатото обвинение, освен че е било "времево и по същество излизане извън конкретно вменените обстоятелства", така и не е... въздигнато по надлежния процесуален ред.

Върховните съдии констатират, че едва след започване на изпълнението на договора е установено, че въпросните виброизолационни подложки и предвиден вид релси "не следва да бъдат полагани, най-просто казано, поради тяхна неефективност за конкретните цели".

"И затова се е наложило да се премине към спешни действия по промяна на тези елементи при транспортно блокиран център на столицата и множество изнервени и разгневени граждани в качеството им на пешеходци, пасажери на градския транспорт, водачи на МПС, магазинери, клиенти и т. н."

Освен това се сочи, че има виновно поведение на главния свидетел на прокуратурата - проектантът Румен Борисов, което обаче не е разследвано.

И в заключение:

"Установено е, че за всяка стъпка, предприета от Крусев, за която той бива обвиняван в нарушение, е подхождано по съответния предвиден ред, след вземане на отношение на професионални технически експерти и прилагане на дължими административни алгоритми."

А пък вменените му вреди за Столичната община и съответно набавени облаги за „Джи Пи груп“ АД въобще липсват.

От началото на съществуването си досега Спецпрокуратурата няма нито една влязла в сила присъда за "висока" корупция - например срещу министър, зам.-министър или магистрат. Такива има досега на две инсатнции срещу Румен Овчаров (но ВКС не се е произнесъл) и на една бе осъден зам.-министърът на външните работи Христо Ангеличин, който после бе оправдан.

Ето и целия текст на съобщението на пресцентъра на ВКС от днес:

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“

С Решение № 86/27.05.2022 г. по наказателно дело № 358/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 329/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивния акт на АСНС, с който е потвърдена присъда на Специализирания наказателен съд. С нея Евгени Крусев е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.06.2018 – 05.12.2018 г. в качеството си на зам.-кмет на Столичната община, като възложител нарушил служебните си задължения, предприемайки действия за съществено изменение на договор за обществена поръчка с цел да набави облага за „Джи Пи Груп“ АД и от това са настъпили значителни вреди последици за Столичната община (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 от НК).

В съдебното заседание пред ВКС представителят на Върховната касационна прокуратура не поддържа протеста.

В мотивите към решението върховните съдии уточняват: „...касационният протест не се поддържа пред настоящата инстанция, но поради обстоятелството, че не се и оттегля, е необходимо да се вземе отношение по него“. Погледнат по същество в обсъдимата му част, протестът е неоснователен.

Съдебният състав на ВКС подробно анализира в мотивите си оплакванията за съществено ограничаване на процесуалните права на прокуратурата за доказване на повдигнатото и поддържано обвинение, като ги приема за неоснователни.

По отношение на твърденията за нарушение на материалното право в решението на ВКС се посочва, че при очертаната и неоспорвана от прокуратурата фактология, вменена по обвинителния акт на Евгени Крусев, той правилно е оправдан, тъй като тя е приета за непрестъпна. Конструкцията на обвинението е такава, че е налице както времево и по същество излизане извън конкретно вменените обстоятелства с предложените от прокуратурата изводи, препращащи към сключване на договора за обществена поръчка между дееца като възложител и „Джи Пи Груп“ АД, така и несъмнено невъздигнато по надлежен процесуален ред на подсъдимия нарушение на нормата на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

В решението на ВКС се констатира, че в протеста са омаловажени няколко важни обстоятелства, касаещи относими към конструкцията на обвинението факти. Те, макар и установени, практически са игнорирани при формулиране на поведение на Крусев, за което се претендира да е престъпно.

1. Едва след започване изпълнението на договора, сключен след провеждане на неатакувана и неоспорвана от държавното обвинение обществена поръчка, е било установено, че залегналите като реквизити в поръчката определен вид виброизолационни подложки и предвиден вид релси при завоя на ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“, предложени по възложения от общината проект, не следва да бъдат полагани, най-просто казано, поради тяхна неефективност за конкретните цели. И затова се е наложило да се премине към спешни действия по промяна на тези елементи при транспортно блокиран център на столицата и множество изнервени и разгневени граждани в качеството им на пешеходци, пасажери на градския транспорт, водачи на МПС, магазинери, клиенти и т. н. „В този смисъл е основателно възражението на защитата, изтъкнато пред ВКС, до какви съществени неблагополучия би се стигнало, ако подсъдимият би прекратил договорните отношения с „Джи Пи Груп“ АД като възложител (с уточнението, че липсва такова обвинение) и дали тогава той не би бил подведен под наказателна отговорност точно в тази връзка“, се казва в решението.

2. В общата хронология на събитията, както са приети от решаващите съдилища и неоспорени от държавното обвинение, не е отдадено значение на обстоятелството, че в сбъдването на посочените по-горе неблагоприятни фактори съществено значение има поведението на свидетеля проектант Борисов. Точно той е човекът, който в хода на изпълнение на проекта и след негово първоначално съгласуване с представители на експлоатационните дружества, е променил заложените параметри относно спецификите на виброизолационните подложки. По необяснени по производството причини очертаните промени не са съгласувани с експлоатационното столично електротранспортно дружество, по спешни доклади на представители на което след демонтиране на релсите се е наложила и проектна промяна (при отказ на проектанта да промени проекта) със съответните административни последици. Промяната е касаела освен подложките и предложените в частта на завоя от ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“ вид релси за трамвайното трасе, които се е установило впоследствие, че биха предпоставили транспортни опасности. Тези фактори са отнесени все към противоправно поведение на подсъдимия в светлината на отношенията му с „Джи Пи Груп“ АД, без надлежен анализ от страна на прокуратурата.

3. Установено е, че за всяка стъпка, предприета от Крусев, за която той бива обвиняван в нарушение, е подхождано по съответния предвиден ред, след вземане на отношение на професионални технически експерти и прилагане на дължими административни алгоритми.

Споделяйки принципно аргументацията на АСНС, съдебният състав на ВКС обобщава: „В крайна сметка процедурно вярно е изведено, че предприетите по договора за обществена поръчка отклонения, което е и най-важното наказателноправно порицание, отправено от прокуратурата към Крусев, не засягат неговия предмет и обем, доколкото са свързани само с частта за релсовия път.“.

Що се касае до вменените настъпили вредни последици за Столичната община и съответно набавена облага за „Джи Пи Груп“ АД, предвид съдебно назначената експертиза, установено е, че такива липсват, включително и относно претендираните метри релси, които са заменени. И това е така, тъй като последните са били актувани и заприходени в активите на Столичен електротранспорт ЕАД, поради което могат да бъдат ползвани занапред.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.