Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Експерти на регионалните звена на екоминистерството и басейнова дирекция в Смолян и Хасково проверяват сигнал за побеляване на река Върбица в района на град Златоград. На място са и представители на регионалното управление на полицията в Златоград.

Установено е, че в резултат на интензивните валежи през последните денонощия са се отмили част от натрупаните в опашката на хвостохранилище „Ерма река“ отложения от хвоствов пясък.  

Според съобщението на пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е определила 12 пункта за вземане на проби, реките:

- Гидюрска; р.Ерма преди пречиствателна станция Ерма река; р. Ерма - мост преди ЕОФ; р. Голямата след ХХ „Ерма река; р. Върбица преди гр. Златоград; р. Върбица след гр. Златоград; р. Върбица преди р. Неделинска; р. Върбица след р. Неделинска, р. Върбица при с. Върли дол; р. Върбица преди яз. Студен кладенец; р. Неделинска - устие; р. Помпена станция - Пресека, кладенци 1, 2 и 4 на ВиК - Смолян, район Златоград за водоснабдяване на гр. Златоград и населени места в региона.  

Резултатите от анализите ще бъдат оповестени на сайта на екоинституциите. 

От информацията става известно, че на 4 март, поради интензивните валежи регионалната екоинспекция в Смолян е извършила проверка на същия обект. Още тогава са взети водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. Анализираните до момента показатели от тези проби не показват превишения на емисионните ограничения, твърдят от министерството.

"Подобни аварийни ситуации са констатирани и в края на 2017 и началото на 2018 година. Становището на експертите от регионалните структури на МОСВ е, че управлението на минните отпадъци не се осъществява по начин, който гарантира опазването на околната среда.

В тази връзка е необходимо становището на Министерството на енергетиката, в чиито правомощия е управлението и разрешителните режими по отношение на депата за минни отпадъци, каквото е и хвостохранилище „Ерма река“, се казва още в информацията на МОСВ.

Оттам посочват, че в това хвостохранилище освен отпадъчните води от обогатителната фабрика се вливат водите и от стари минни изработки от недействащи към момента рудници, към които регионалните структури на МОСВ нямат контролни функции. За тях компетентно е Министерството на икономиката. 

Междувременно Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изпрати предупреждение до областните управители на Смолян и Кърджали и до кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали да предприемат действия съобразно правомощията си за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите на реките Голяма и Върбица и ограничаване на ползването им.

Предупреждения са изпратени и до ВиК - Смолян, ВиК - Кърджали, РЗИ - Смолян и РЗИ – Кърджали, които следва да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на реките Голяма и Върбица, като се вземе предвид евентуалният източник на замърсяване и да дадат указания за тяхното ползване от населението, завършват от МОСВ.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.