Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

- Г-н Беличев, да започнем оттук – колко километра магистрала или друг вид път е проектирало и построило държавното дружество „Автомагистрали” ЕАД досега? Обикновено едно от важните изисквания при избор на изпълнител на инфраструктурни проекти и проекти е опит именно в съответния вид дейност. Поддръжката и ремонтните дейности, които върши компанията към момента, могат ли и на какво основание да се смятат за опит в строителството?

От подписването на договора за строителство на новите 134,14 км от „Хемус“ опозицията прави внушения, че фирмата ни няма нужния опит да се справи с този голям инфраструктурен проект. На недоброжелателите ще кажа, че „Автомагистрали“ ЕАД е държавна компания с близо 30-годишна история. През тези години не сме изграждали трасета от нулата, но сме правили нещо много по-трудно - фирмата е коригирала и възстановявала съществуващите магистрали и съоръжения. Всеки човек, който разбира от строителство, знае, че е много по-трудно да се направи реконструкция дори на една къща, отколкото да я изградиш от самото начало. Така е и с пътищата. Ремонтирали сме виадукти, мостове, техните основи, подлези, надлези, по които сме работили в условията на неимоверно напрежение заради заобикалящия автомобилен трафик.

Но има и друго. Покрай сложните строителни дейности по различни съоръжения през годините за нас са работили като консултанти едни от най-добрите специалисти. Бих ги нарекъл корифеи в областта на пътищата и мостовете. Това са хора, от които всички можем да се учим. Те са в непрекъсната комуникация с нас по новия проект и за екипа ни ще е удоволствие да използваме тяхната експертиза. Вероятно това добро сътрудничество и отличните конкурентни условия за работа, които предлагаме, са причина към местата за работа в нашето дружество да има сериозен интерес. А това е добре при цялата липса на специалисти в бранша.

- Кое точно наложи за първи път проектиране и строеж на магистрала – в случая 134,14 км от „Хемус“, да се прави от държавна фирма и да се използва изключението в Закона за обществените поръчки, позволяващо „Автомагистрали“ ЕАД да бъде посочено като изпълнител без търг?

Досегашната практика бе такова мащабно строителство да се разделя на участъци и за всеки от тях да се обявява обществена поръчка. В годините назад обаче неведнъж се случваше големи инфраструктурни проекти да бъдат бавени с години заради нарочни жалби. Затова се реши да се приложи методът на in-house възлагане по Закона за обществените поръчки. Договорът е на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и е приложим за публични възложители, какъвто е АПИ. Това ще позволи сроковете на изпълнение на проекта да бъдат съкратени поне с 2-3 години. Северна България се умори да чака своята магистрала и ние сме длъжни да изпълним очакванията на хората. Защото „Хемус“ наистина ще промени живота на всички в региона и ще даде импулс за по-бързото му икономическо развитие. Амбицията ни е до 2023 г. да приключим нашия участък от 134,14 км. А за цялата „Хемус“ плановете на правителството са през 2024 г. да се пътува по магистрала от София до Варна.

- Организирането на публични процедури по ЗОП за избор на изпълнители е практика, за да има прозрачност при избора на конкурентни цени и проектни предложения, а оттам и някаква отчетност как се харчат парите на данъкоплатците, нали така? Държавата на свой ред контролира. Сега не излиза ли, че държавата сама ще си строи, сама ще се контролира, сама ще си определя цените... Как ще се осигури прозрачност как се харчат тези 1,12 млрд. лв. без ДДС, отпуснати в края на 2018 г. от правителството за „Хемус“?

Мога да ви уверя, че контролът от страна на държавата върху целия инвестиционен процес ще бъде много по-директен. Дружеството има разработени ясни отчетни механизми, които не са от днес или от вчера, а съпътстват цялостната му дейност. При нас всеки похарчен лев е видим за държавата. На практика чрез своите органи тя може във всеки един момент да прави проверки, без това да наруши търговските тайни, споразумения и договорени специални условия, без това да навреди на конкурентната среда. А и без да минава специални процедури за този контрол. По всяко време принципалът МРРБ може да изисква данни за всичко, което „Автомагистрали“ ЕАД прави. Лостовете за контрол са много повече, отколкото при която и да е частна фирма. Всеки похарчен лев се съгласува с борда на директорите, а той от своя страна прави решенията си достояние на министерството. Така че всичко ще бъде на светло.

Възнамеряваме също поне веднъж месечно да подаваме информация за хода на строителството, която ще бъде публикувана на сайта на дружеството.

- „Автомагистрали“ ЕАД няма капацитет да строи магистрала, още по-малко да я построи за 4 години – обвинението е от опозицията, от БСП. Данните за капацитета от специалисти, работници и машини, с които към момента разполага компанията, обаче като че ли не оборват убедително този извод – под 300 служители, техника, която е предимно за дейностите по поддръжка на пътища. Или има убедителни аргументи в обратна посока, които са останали встрани от дебатите?

Да, четох публикации, че едва ли не разполагаме само с тримери и косачки. А истината е, че оперираме с 236 машини и автомобили и 292 души персонал. Но тези числа скоро ще претърпят голямо развитие. Ние сме в процес на създаване на всички необходими допълнителни административни и оперативни отдели. Всеки ден провеждаме интервюта и назначаваме специалисти. Всеки ден водим преговори с вносители и производители на техника и транспортни средства, като до няколко седмици ще има видими резултати. В момента по-подробна информация за вида на техниката, която ще купуваме, не мога да ви дам, защото това може да доведе до сривове в преговорите. Но скоро ще обявим по-подробна информация.

Първоначално имахме притеснения за намирането на квалифицирана работна ръка, защото това е един от най-сериозните проблеми в бранша. Но когато се разчу за нас, хората сами започнаха да ни търсят. Защото гарантираме на хората си добро възнаграждение, заплащане на изработените от тях часове и обеми. Правим дължимите осигуровки за здраве и пенсия. Плащаме всички данъци и такси. Така че хората виждат сигурност в нас. Затова цели екипи, работели довчера самостоятелно или за други строителни фирми, идват при нас, търсейки сигурността, която можем да им дадем за следващите няколко години, така че да хранят семействата си. А и не на последно място, да гарантират бъдещите си пенсии.

- Големи строителни фирми ще правят магистрала, а не „Автомагистрали“ ЕАД. С тази разлика, че частните фирми ще го правят без конкурс – как отговаряте на това подозрение?

„Автомагистрали“ ЕАД не може да прехвърля дейностите по проекта на подизпълнители. Затова категорично ще заявя – нямаме сключени договори с подизпълнители, нито нарочни рамкови споразумения за строителството на новите 134,14 км от „Хемус“. МРРБ изпрати на БСП подробна справка за всички рамкови споразумения на нашето дружество през последните три години. Тя съдържа списък на договорите, с кого са сключени, срока им на действие, предмета им... Всичко без стойността, защото това е търговска тайна.

Освен това, ако някой си мисли, че ще работи на магистралата било като работник, служител или наемодател на техника на цени, каквито му се иска на него, трябва да слезе бързо на земята. Ние сме търговско предприятие, което преди всичко гледа собствения си икономически интерес. Имаме пределни цени, които ни се плащат от Агенция „Пътна инфраструктура“ при свършена работа, и не можем да мръднем от тях, за да си позволим някакви злоупотреби или своеволия. На практика, ако не излезем на печалба, ще останем много бързо без заплати и каквито и да е допълнителни материални стимули, за които всеки работник ще трябва да се бори. Нищо няма как да бъде даром, затова имаме бизнес план, методи на работа, практики и мениджъри, които да го следват. А в България подозрения и критики винаги ще има, но това в случая не е лошо. Даже ни стимулира да ги оборим.

- В крайна сметка от МРРБ представиха данни в парламента за сключените между компанията и частни фирми рамкови споразумения, макар и самите споразумения да на се публични с аргумент „търговска тайна“. Прави впечатление, че с големи строителни фирми са сключени споразумения само месец преди АПИ да сключи договор с „Автомагистрали“ за „Хемус“. Случайни съвпадения ли са това? С някои от тези фирми са подписани споразумения и за наем на техника, и за доставка на материали, и за други дейности. Звучи като да има споразумения, свързани с обезпечаване на практически целия процес на строителство – например на магистрала, така ли е? И още нещо – в споразуменията за техника има ли изискване багерът например да бъде предоставян с човек, който го управлява? Тоест „наем“ и на работници?

Ние непрекъснато сключваме и сме сключвали такива споразумения, които целят да обезпечат оперативната ни дейност. Съвпадението, че част от тях са от края на 2018 г., се дължи на факта, че много от старите договори изтичаха. Нямаме практика да чакаме да възникне проблем и тогава да се вайкаме и да търсим решение. Това не съвпада с нашия начин на работа.

Относно наемането на машини от физически лица и фирми, трябва да е ясно, че няма как да очакваме, че някой ще ни даде под наем техника за стотици или милиони левове, без работата ѝ да се наблюдава от негов проверен специалист. Причината е, че в много от случаите става дума за техника, от която на територията на страната има единични бройки. Мога да дам пример с наша машина, която е единствена за страната и ние също отдаваме под наем – не мога да си помисля, че ще я предоставя на някой ей така, без екипа, който я обслужва, поддържа и експлоатира. Важно е обаче да се знае, че всеки работещ на обекта подлежи на нашия контрол относно умения, възможности и инструкции за безопасни условия на труд съгласно разпоредбите на Инспекцията по труда.

- Наличието на споразумения значи ли, че с тези фирми се и ще се сключват конкретни договори – свързани със строежа на „Хемус“ в случая, но и за други проекти? Има ли такава практика досега за други проекти – например за ремонтни дейности. Как се формират цените в тези случаи?

Искаме да имаме споразумения с повече фирми, защото щом възникне нуждата от машини, специалисти, доставки на материали и услуги, ние слагаме „нуждата“ на масата и нашите партньори от цялата страна ще трябва да се състезават помежду си, докато постигнем желаните условия. Важно е да се отбележи, че за много от исканите машини, специалисти, доставки и услуги факторът кой, къде и какви бази има е от решаващо значение. Защото можете да имате страхотна цена на бетона в Перник, но ако трябва да го продадете на Ябланица например, ще е трудно да се справите. Именно там е скрита формулата за успех в този проект. С него разчитаме на Северна България и на Северозапада и ще ги раздвижим! А относно цените – трябва да е ясно, че за всяка позиция се прави анализ, който да докаже обосновано кое колко струва и защо. Още повече че ние имаме цени за всяка обособена позиция по договора ни с възложителя, който е публичен. А от нас се очаква да подобрим всяка цена, за да извлечем печалба.

- На какъв принцип „Автомагистрали“ ЕАД е избрало с кои точно компании да сключи рамкови споразумения?

На база показани резултати през годините. В този бизнес тези, които имат добро име и възможности, са известни и ние ще се възползваме от натрупаното от тях, когато преценим, че ни е изгодно.

- Всъщност какво точно влиза в сметката от 1,12 млрд. лв. без ДДС за строежа на 134,14 км от „Хемус“? Ще бъдат ли публични документите, на база на които се харчат тези пари за проектиране и строителство – например за остойностяването на дейностите?

Всичко, което няма да доведе до нарушаване на споразумения и договори, ще може да се оповестява. А контролът от страна на държавата ще е непрекъснат. Не забравяйте, че „Автомагистрали“ ЕАД е 100% държавна компания и 50 на сто от печалбата ни се връща в държавата като дивидент. Нещо друго много важно – парите, отпуснати от правителството за „Хемус“, са в сметка на МРРБ в БНБ и от тях ще се разплаща за  свършена работа, няма да се дават аванси.

- Какви са финансовите обороти и резултати на компанията през последните 2 години? Има ли непогасени задължения?

Нашите отчети са публикувани и те са изготвени и проверявани от одитори и юристи много детайлно. Нямаме задължения, които да нарушават договорите ни и споразуменията. Наш основен възложител е АПИ и когато ни плати, ние се разплащаме с нашите контрагенти. Най-важното е, че от началото на 2018 г. нямаме нито един ден забавяне на възнагражденията на нашите около триста работници и служители. Гордеем се с това.

- „Автомагистрали“ ЕАД е търговско дружество. Заложена ли е печалба за компанията от изпълнението на проекта за автомагистрала „Хемус“?

Няма никаква икономическа логика едно дружество да бъде на пазара, ако не работи на печалба. Същото се отнася и за „Автомагистрали“. Нашите амбиции са даже по-големи. В бизнес плана ни е заложено да станем една от водещите компании в сектора. Така че желанието ни е да разширяваме дейността си и да печелим. Като търговско дружество ние гоним високи икономически резултати.

- Кога ще има първи копки на строителството на лотовете от магистралата? Едновременно ли ще започнат дейностите?

Има фактори, които не зависят от нас и са свързани с отчуждаване на терени, с изготвяне на проекти и др. Докато нямаме влязло в сила строително разрешение за всеки участък, не можем да започнем нищо. Но първите технически проекти са към финала, така че през април ще стартираме участъка, който е готов за работа.

- На какъв етап са предпроектните дейности за различните части на трасето? Кои ще са най-сложните участъци?

Докато не видим проектите и детайлите по трасетата, всякакви коментари са несериозни. Но ние се водим от принципа, че няма невъзможни неща.

-----

Това интервю е публикувано в последния брой на сп. "Клуб Z". Още материали от същата авторка можете да прочетете тук.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.