Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Документ от 8 страници, озаглавен "Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им", разпространи вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. И обяви акта за изпълнено обещание, което е дал - да предложи как да се решава "проблемът с несоциализираните цигански групи".

Концепцията започва с кратък исторически преглед на заселването на роми от Османската империя насам, през политиките по времето на социализма, та до наши дни. Следват мерки, разпределени в седем категории: организационни, в сферата на образованието, в социалната сфера, в сферата на здравеопазването, за премахване на гетата, за превенция на престъпността и "други".

Самият Каракачанов е синтезирал предложенията си в текст, публикуван в профила му във фейсбук. Един от акцентите му е спирането на социални помощи при отказ за започване на работа; спиране на децата от училище; демонстриране на скъп начин на живот, несъответстващ на статута „социално слаб“. Спиране на помощи се предвижда и при "отказ от образоване, придобиване на трудови навици и квалификация, както и при липсата на видим напредък по социализиране и интеграция". Кой и как ще констатира последната част - с "напредъка" - не става ясно. 

За децата се предвижда задължително посещаване на детска градина от 4-годишна възраст (в момента е от 5-годишна възраст - б.р. и все така на места има траен дефицит с местата в детските градини - б.р.)

Държавата да финансира аборти?

В частта с решаване на проблема с т.нар. наречената от Каракачанов "безразборната раждаемост в гетата", вицепремиерът обяснява, че е нужно приемане на "пакет от строги мерки по отношение на децата, които раждат деца – родителите им, както и самите те, да нямат достъп до социалната система на страната и да бъдат прилагани ефективно санкциите на действащото законодателство".

"При циганките с над две деца да се премахне статутът „самотна майка“. При жени, които са оставили за отглеждане в дом повече от 2 деца, да се предложат безплатни мерки, които да ограничат възможността за последващи нежелани бременности", обяснява още вицепремиерът, въпреки че от самия текст на концепцията моментът със самотните майки отсъства. Не става ясно и дали статутът "самотна майка" ще се отнема и на жени с друг етнически произход с над 2 деца, в случай, че са "самотни майки". 

В самия документ, в частта "мерки в сферата на здравеопазването" - съществуват обаче и следните текстове, които директно предполагат държавно спонсорирани аборти:

Мерки за ограничаване раждаемостта на жени, оставили за отглеждане в социални заведения 2 и повече деца, със специален фокус по отношение на лицата от циганската (ромската) общност;

Разработване и прилагане на система от мерки, финансирани от държавата, за доброволно ограничаване на раждаемостта на жени от маргиналните общности, които имат над определен брой родени деца, вкл. прекъсване на бременността за сметка на държавния бюджет;

Като цел в документа е заложено: "Ограничаване на маргиналната раждаемост с цел придобиване на социални облаги", като не е обяснено конкретно що е то "маргинална раждаемост".

Спешната медицинска помощ да се заплаща, в случай, че здравнонеосигурено лице се е ползвало от нея, без сигналът за помощ да е отговарял на критерия "спешност", пише още в концепцията на Каракачанов в частта със "здравните мерки". 

Ваксинациите на децата да са задължителни, а в определения етнос това да важи и за възрастните, предлага още вицепремиерът. При отказ от ваксини отново да следва отнемане на социални помощи. 

Къщи за роми, ако се ангажират да си ги купят

"По отношение на гетата трябва да се прилага буквата на закона. По места трябва общините да направят спешни проверки и описи и незаконните постройки трябва да бъдат съборени. Циганите без адресна регистрация да нямат право да обитават територията на съответното населено място. Предлагаме също така заселването на безимотните цигани с ангажимента да закупят предоставените им имоти и да обработват земята", заявява още Каракачанов във фейсбук. 

В текста на концепцията се предлага още:

Предоставяне за ползване на земеделска земя за осигуряване на собствена прехрана от трайно безработни лица.

При изграждането на жилища за социално слаби лицата, за които са предназначени, и членовете на техните семейства участват с личен труд.

Подобна идея - за отдаване на обработваема земя от държавата и от общините за хора без препитание, циркулира от години. 

Арест за административни нарушения

За намаляване на престъпността сред циганите основна стъпка на държавата трябва да е разграждането на клановете и намаляване на влиянието на главатарите в гетата. Как - не е описано. Ще се предприемат и действия при посегателства да бъдат търсени органите на полицията за съдействие, за да се намалят случаите на саморазправа, става ясно още от документа.

Контролът на местата за търговия с метали трябва да бъде затегнат, както и да се обърне сериозно внимание на „ало измамите“, джебчийството, просията, проституцията и т.н, обяснява Каракачанов в експозето си към концепцията.

Следва идеята за законодателни промени, с които дори при административни нарушения (не става ясно какви) извършителите им да могат да бъдат задържани под стража от МВР. Другата мярка е въвеждане на наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“. Целта на тези две мерки: "преодоляване на чувството за безнаказаност сред представителите на маргиналните общности"

Говори се отново за разширяване на статута на неизбежната отбрана при посегателства срещу живота и имуществото на физически лица. 

И още социални мерки - възстановяване на трудово-възпитателните центрове

Каракачанов предлага още задължително включване на циганите (ромите) в трудоспособна възраст в програми за професионална квалификация. Следва идеята за  трудово-образователна повинност за пълнолетни лица, отпаднали от образователната система преди да навършат 16 години.

Възстановяване на центровете за трудово обучение и възпитание в структурата на ГУСВ, чрез които да се осигури придобиването на професия от трайно безработните и неграмотни лица, пише още в документа.

Това е повик от миналото - от социализма, когато съществуват Строителни войски и не е нова идея за представителите на "патриотите" и военния министър Каракачанов.

При липса или отказ от образование да следва "трудова повинност", пише още в концепцията. Освен това при неграмотност хората да получават по-ниски помощи от държавата, предлага още лидерът на ВМРО. Точният текст гласи:

Обвързване на социалните плащания с индивидуални оценки на степента на социализация и грамотност на лицата, които ги получават, т.е. липсата на грамотност да е основание за получаване на по-нисък размер на социалните плащания.

И още спомени от социализма - вицепремиерът иска и "създаването на доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения ред и особено защитата на живота и имуществото на лицата, живеещи в по-малки населени места". 

НПО за защита на права - задължително с офис в гетото

Създаване на задължение за неправителствените организации да декларират източниците и начина на финансирането си, както и да дадат отчет за изразходваните пари по проекти за интеграция назад в годините, предвиждат още мерките в концепцията на интеграция на ромите на ВМРО. 

"Неправителствените организации, които защитават преимуществено обитатели на гетата, задължително да разкриват офиси в гетата", е записано в документа.

Вицепремиерът в преамбюла на концепцията си говори за "ислямизация" и "радикализация" на общности. Освен това е записал като мярка "осигуряване на подробни данни за броя, състава и териториалното разпределение на лицата, самоопределили се за принадлежност към циганския (ромския) етнос". За целта се предлага при предстоящото преброяване на населението в началото на 2021 г. като се създаде нарочна уредба в закона, по който да се осъществи събирането на тези данни. В момента посочването на етническа принадлежност, както и на религиозната такава не е задължително за българските граждани при преброяване. От "алтернативните способи" за набавяне на данните се разбира, макар да не е написано изрично, че вероятно ще се търси вариант при текуща регистрация на гражданите - за живородени деца, починали и мигрирали - да се води отчет и за етническата им принадлежност.

Коментари

Кметът на Симитли's picture
Кметът на Симитли
смях на парцали

Грозен ...

... и прост човек. Достоен представител на големи маси от обществото ни днес.

Ако въобще имаме някаква съдебна система,

само заради тази мерзост Торума трябва да бъде съден и пратен в пандиза незабавно! Там той може да обяснява на ромите как жените им ще правят безплатни аборти, докато гледат как им рушат къщите, а децата им помагат с трудова повинност да разчистват останките. Мисля че много ще му се зарадват...

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.