Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Светият синод на Българската православна църква отново не е предоставил на комисията по досиетата списък със служителите си, които по закон подлежат на проверка за принадлежност към тоталитарните служби - Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 

За писмото, пратено от Синода в отговор на запитване, потвърди пред Клуб Z председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов.

Според закона за разкриване на докумените на бившата Държавна сигурност на проверка за агентурно минало в качеството им на лица, осъществяващи публични дейности, подлежат "ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности". В това определение по отношение на православната църква (а и на останалите регистрирани вероизповедания, с които от влизането в сила на закона за досиетата през 2007 г. не е имало подобен проблем - б.р.) влизат не само патриархът и митрополитите - тоест състава на Светия синод, но и ръководните служители на синода по епархии. 

Основният мотив на ръководството на Българската православна църква да не предостави списъци със служителите си и техни данни, за да могат да бъдат проверени за досие, е, че Синодът не разполагал с такива списъци и затова е в невъзможност да го предостави, въпреки че уважава законите на страната. 

Кореспонденцията между ръковоството на БПЦ и комисията по досиетата е трудна от влизането в сила на закона за разкриване на документите на тоталитарните служби в края на 2006 г. и започналите няколко месеца по-късно проверки на изброените в закона лица. През 2011 г. Светият синод взима специално решение, с което тогава оспорва дефиницията в закона за досиетата за "религиозните общности", които нямали "управителни органи" и не били юридически лица, за да предоставят информация на комисията по досиетата. Тогава това е мотивът за отказ да се предоставят данните за служителите на Българската православна църква по места, за да бъдзат проверени за досие. Ето цитат от въпросното становище на БПЦ отпреди 7 години: 

Само ако чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА съдържаше понятието ”вероизповедание”, компетентната Комисия по този закон би могла да упражни правомощията си по чл. 21, ал. 3, тъй като съгласно тази норма ръководителите на държавните органи, на юридически лица и търговски дружества предоставят на комисията поисканите от тях документи в 14-дневен срок. Следователно, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА във връзка с §1., т. 2 от ДР на ЗВ „религиозните общности” не са юридически лица, поради което всички вероизповедания не са задължени да предоставят тази информация, а с още по-голямо основание тази норма не е приложима за БПЦ, която съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 е представител на традиционното вероизповедание и като такова е юридическо лице...

...Нещо повече, ще бъде абсолютно недопустимо по тълкувателен път да се смята за религиозна общност БПЦ по изложените конституционни съображения, а още по-недопустимо ще бъде това да се разпростира за нивата спрямо органите по йерархията на БПЦ по тълкувателен път до църковните настоятелства по чл. 140 от Устава, които са управителните органи на църквите като местни поделения на вероизповеданието – БПЦ-БП.

Пак през 2011 г. единствено Пловдивският митрополит Николай изплаща писмо до комисията по досиетата, с което иска сам проверка на служителите и свещениците в епархията си. Тъй като по тескта от закона комисията няма право да огласи резултата от тази проверка, тогава не се разбра какво е излязло от работата на комисията. Ставаше дума за проверка на 191 души от Пловдивската епархия, заемащи към онзи момент или заемали преди това длъжности в нея. 

Петима от настоящите членове на Светия синод са с обявени от комисията по досиетата документи за принадлежност към Държавна сигурност с решение от януари 2012 г. Сред тях са патриарх Неофит и владиците Игнатий (Плевен), Йоаникий (Сливен), Григорий (Велико Търново), Йосиф (САЩ, Канада и Австралия). Шестима от другите обявени тогава за агенти на тоталитарните служби починаха, а на тяхно място бяха избрани нови владици. 

Коментари

Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

А някои от новите владици също имат срещи с ДС при това в Москва

но това разбира се няма да излезе наяве дори и да си предадат списъците, защото действащите агенти не се разкриват. А това, че ДС има пъпна връзка с Москва също е широкоизвестна и добре премълчавана истина. В рамките на шегата обаче, можем да допуснем, че са искрени като отговарят, че нямат списъци. Те нищо нямат, нищо не правят. Дори не се знае колко свещеника и монаси има в България. Допуска се, че монасите са около 50, заедно с владиците. Това е по-малко от един македонски манастир (на същата онази МПЦ, която не била канонична и иска ние да сме й църква-майка).
Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

Под ДС, разбирайте ДАНС - разликата е минимална.

...

Ченгетата са ни скъпи! Най

Ченгетата са ни скъпи! Най-голямата пародия е "божи служител - ченге"!
Емил Станоев's picture
Емил Станоев
Емил Станоев

Защо ли на няко му трябва да

Защо ли на няко му трябва да разследва Монасите ? По принцип а и в действителност всички Монаси от Католическата Църква подвластни на Папат са и негови тайни агенти ! То и затова Папата знае всичко ! А нашата Църква на кой му бърка в "окото" ?
 's picture

д-р Петрoff

Няма нужда и да ги дава Св. Синод.

Ако е под 35 години, значи не е донодник. Ако е над 35 е ДОНОСНИК. Толкова е ясно, че няма на къде. А в самия Синод всички са ДОНОСНИЦИ на ДС, само Николай Пловдивски е директно на КГБ/ГРУ...Но пък по-младите са доста разкрепостени сексуално,спомням си филм от Троянската обител (на какво ли е обител...?)

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.