Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Представители на Лесотехническия университет, Професионалната ловна асоциация в България (ПЛАБ) и Българска фондация "Биоразнообразие" изпратиха писмо до президента на Румен Радев с искане да наложи вето върху гласуваните промени в Закона за лова и опазване на дивеча, разрешаващи групов лов на дива свиня още от този месец, както и добавянето на сряда като разрешен за лов ден.

Измененията могат да навредят не само на популацията на животните, да спомогнат за разпространението на болестите по тях, но и да доведат до трагични инциденти с туристите в гората, предупреждават авторите на писмото.  

Измененията в закона бяха гласувани на 12 юли едновременно на първо и второ четене и без обсъждане в Комисията по околна среда и води, както и без широко обществено обсъждане, посочват трите организации. Мотивите на вносителите бяха, че това е еднократно предложение, свързано с необходимостта от недопускане появата на африканска чума по свинете в България. Досега груповият лов на дива свиня започваше от 1 октомври и приключваше втората неделя на януари, като ловни дни бяха само събота, неделя и официалните празници.

Сред основните им аргументи за искане на упражняване на правото на президента за връщане в Народното събрание на закона са: 

- Предложените мерки няма да намалят опасността от поява и разпространение на африканска чума в България. Точно обратното – груповият лов се извършва с до десет броя ловни кучета, които гонейки свинете водят до тяхната дисперсия с десетки километри. По тази причина груповият лов на дива свиня е забранен в страните с африканска чума.

- Груповият лов на дива свиня ще застраши и малките и на други диви животни - груповият лов на дива свиня се извършва с до десет броя ловни кучета. В момента всички други диви животни имат малки. Повечето от използваните кучета гонят всякакъв дивеч и при гонка с кучета преди октомври на практика ще бъдат изтребени голяма част от родените тази година сърни, благородни елени и елени лопатари.

- Припокриването на ловния, туристическия и събираческия сезон ще доведе до рязък скок на инцидентите по време на лов - месеците юли, август и септември са отпускарски месеци и планините са пълни с туристи, събирачи на горски плодове и гъбари. Всички гори извън националните паркове и резерватите са ловна площ, в която в сряда, събота и неделя ще се провежда групов лов на дива свиня. Припокриването на ловния, туристическия и събираческия сезон ще доведе до рязък скок на инцидентите по време на лов и обществените конфликти, което въобще не е взето предвид при предлагането на законопроекта.

"Понякога прибързаните управленски решения могат да бъдат по-отговорни и по-фатални и от чумата", посочват авторите на писмото.

Ето и пълния текст на писмото:

Според сайта на Народното събрание едновременно на първо и второ четене, в нарушение на духа на Правилника за организация и дейността на Народното събрание и без обсъждане в Комисията по околна среда и води, е гласувано изменение и допълнение на Закон за лова и опазване на дивеча.

С приетите промени се открива груповия лов на дива свиня от датата на публикуването на предложения ЗИД, като се въвежда и срядата като ловен ден. Досега груповият лов на дива свиня започваше от 1 октомври и приключваше втората неделя на януари, като ловни дни бяха само събота, неделя и официалните празници.

С приетите без каквото и да е обществено обсъждане промени, груповият лов може да започне веднага, като срядата се добавя като ловен ден. Така според изчисленията на предложителите се добавят още 54 допълнителни дни за групов лов на дива свиня или се осигуряват общо 138 078 ловни излета.

Официалните мотиви на предложителите са, че това е еднократно предложение, свързано с необходимостта от недопускане появата на африканска чума по свинете в България. С това се оправдава и спешното прокарване на законопроекта през Парламента.

В тази връзка ние искаме да декларираме:

1.    От години се знае, че африканската чума бавно се приближава към България и нейното съществуване не може да бъде оправдание за прокарване на такива важни промени без каквато и да е обществена дискусия!

2.    Предложените мерки няма да намалят опасността от поява и разпространение на африканска чума в България. Точно обратното – груповият лов се извършва с до десет броя ловни кучета, които гонейки свинете водят до тяхната дисперсия с десетки километри. По тази причина груповият лов на дива свиня е забранен в страните с африканска чума.

3.    Поради гъстата широколистна растителност в този период на годината ще пречат на ефективното осъществяване на този метод на ловуване тъй като по-дребните приплоди и едногодишни прасета, върху които трябва да се концентрира ползването, ще останат в голямата си част незабелязани. Пръснатите от груповия лов животни ще мигрират в други райони, което би допринесло за разпространяване на заразата.

4.    Груповият лов на дива свиня се извършва с до десет броя ловни кучета. В момента всички други диви животни имат малки. Повечето от използваните кучета гонят всякакъв дивеч и при гонка с кучета преди октомври на практика ще бъдат изтребени голяма част от родените тази година сърни, благородни елени и елени лопатари.

5.    През септември е брачният период на благородния елен. Каквито и да е гонки в този период ще компрометират неговото успешно размножаване и ще допринесат значително за незаконния отстрел на този вид, който тъкмо започна да се възстановява в България.

6.    Месеците юли, август и септември са отпускарски месеци и планините са пълни с туристи, събирачи на горски плодове и гъбари. Всички гори извън националните паркове и резерватите са ловна площ, в която в сряда, събота и неделя ще се провежда групов лов на дива свиня. Припокриването на ловния, туристическия и събираческия сезон ще доведе до рязък скок на инцидентите по време на лов и обществените конфликти, което въобще не е взето предвид при предлагането на законопроекта.

7.    Сряда е работен ден и няма приложен икономически анализ как това ще се отрази на икономиката на страната.

Ловуването с прогонване на дивеча има отношение не само за дивата свиня. Ще бъде засегната всяка една брънка на системата биотоп – ловец. След такава „вакханалия“ ще бъдат необходими десетилетия за достигане даже на съвременните нива на националното ловно стопанство. Нито една държава, застрашена от Африканска чума по дивата свиня не е въвела като мярка тотален лов с прогонване на дивеча. Според Приложение 3 на действащия Закон за лова и опазване на дивеча, дива синя и в момента може да бъде ловувана индивидуално целогодишно, което дава широки възможности за регулиране на нейната численост.

В общественото пространство не е видно становището нито на Оперативния щаб за превенция на африканската чума по свинете, нито на ловният съвет към ИАГ, нито даже на Националното сдружение на ловците и риболовците, чиито членове се очаква да изпълнят основните мероприятия  - безкраен лов на гонка с кучета при евентуална промяна на срока за групов лов на дива свиня. 

Безкрайният лов на гонка с кучета е без аналог при стопанисване на дивеча в нито една страна. Тези изменения в ЗЛОД са не само безсмислени, те са и вредни за стопанството на България и ще доведат и до човешки жертви. Всичко това можеше много лесно да бъде показано, ако имаше каквато й да е обществена дискусия.

Уважаеми господин Президент, 

тази промяна на Закона за лова и опазване на дивеча не е наложена от обществена или екологична необходимост. Евентуална чума по дивата свиня би засегнала единствено популацията на този вид. Дивата свиня е пластичен вид и може да се възстанови за период от няколко години, щетите върху останалите видове в екосистемата обаче, ще бъдат тотални и трудно възвратими.

Понякога прибързаните управленски решения могат да бъдат по-отговорни и по-фатални и от чумата. В тази връзка ние се обръщаме към Вас да упражните своето конституционно право и да върнете приетите изменения на Закона за лова и опазване на дивеча обратно в Народното събрание за повторно разглеждане. 

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.