Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Обединени патриоти" внесоха в деловодството на Народното събрание анонсираните от Валери Симеонов промени в Закона хазарта. С тях се ограничава възможността за реклама на лотарийни игри и се ограничават местата за продаване на талони. Вчера и ГЕРБ, и БСП подкрепиха тези промени.

Ето какво гласят те:

1. В чл. 9, ал 2 се изменя както следва:

(2) Забранява се организирането на хазартни игри, включително разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, както и плащането на печалби за хазартни игри, от лица или обекти без съотвения лиценз, издаден от Държавната комисия за хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председатела на Държавната комисия по хазарта.

2. В чл. 10 от Закона за хазарта се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "пряката" се добавят думите "и непряката", а думите "включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица" се заличават;

2.  В ал 2 т. 3 се отменя

3. Ал 6 се отменя

3. В параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създава точка 23а със следното съдържание:

"точка 23а: Непряка реклама на хазартни игри е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която включва и наименование на хазартна игра или на търговската марка на организатор на хазартна игра и/или дейност, върху продукти и стоки, които не са свързани с хазарта."

Какво означава всъщност това:

Публикуваме текста на сегашния Чл. 10, за да илюстрираме същността на промените - в черно са думите, които ще отпаднат, ако депутатите приемат проекта:

Чл. 10. (1) Забранява се пряката и непряката (НОВО) реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра - ОТМЕНЯТ СЕ думите в черно.

2) Допуска се обявяване на:

...3. резултатите от игрите и спечелените печалби - ОТМЕНЯ СЕ цялата точка.

...(6) Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват правилата по предходното изречение - ОТМЕНЯ СЕ цялата алинея.

И медийния закон:

В проекта на "Обединени патриоти" има Заключителна разпоредба, с която се прави промяна и в Закона за радиото и телевизията:

В чл. 2, в ал. 5 т. 5 се отменя.

Ето го сегашния текст в Закона за радиото и телевизията:

...(5) Разпоредбите на този закон не се прилагат за:

...5. игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета - ОТМЕНЯ СЕ

Коментари

 's picture

Kovatz

Браво!

Отдавна чаках такъв закон! Това, което беше напоследък, е отврат! Хазартът е по-вреден и от наркотиците.
Martin Steffens's picture
Martin Steffens
capitalfinance

OUR BANK INSTRUMENTS FOR LOAN OR FUNDING FINANCE

Hello Sir/Ma I work as Financial Consultant for my clients..Am direct mandate to an Active, Reliable and Capable provider of bank instruments,such as fresh cut BG, SBLC, MTN and LC which are specifically for lease/purchase, our Bank instruments can be engage in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum , Telecommunication, Construction of dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. Right now we currently have options for lease/Collateral for Loan and we can deliver instruments strictly with our terms and procedure only. Best Regards Martin Steffens Email: [email protected] Skype: [email protected]

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.