Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европейският съюз и Канада подписаха днес всеобхватно икономическо и търговско споразумение (СЕТА). ЕС се надява то да послужи като еталон в договори за свободна търговия и инвестиции, за които той преговаря с още 20 страни.

„Това е важен ден за ЕС и за Канада, защото ние поставяме международни стандарти, които ще трябва да бъдат следвани от други, с които сме в преговори, доколкото става дума за споразуменията за свободна търговия - каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. - Имаме 20 текущи преговори“.
„Не виждам никаква връзка между това, което подписваме днес и въпроса с „Брекзит“, добави той в отговор на репортерски въпрос какво значи СЕТА за предстоящите преговори на Великобритания да напусне ЕС.

Под споразумението, което партньорите се надяват да прибави 12 милиарда евро годишно към техния БВП,  подписи сложиха канадският министър-председател  Джъстин Трюдо, Юнкер, председателят на Европейския съвет Доналд Туск и Роберт Фицо, министър-председател на Словакия, която в момента държи ротационното председателство на ЕС.

Джъстин Трюдо (вляво) и Доналд Туск слагат подписите си под документа 

„За мен Канада е най-европейската страна извън Европа, наш силен съюзник, важен партньор и добър приятел - каза Туск. - Това споразумение стига далече отвъд търговския контекст. Днешните решения демонстрират, че дезинтеграцията на западната общност не е необходимо да стане трайна тенденция, че ние още притежаваме достатъчно сила и решимост, поне някои от нас,  да се противопоставим на фатализма за загниването на нашия политически свят. Точно в този момент от историята на ЕС този положителен знак значи много".

„Свободната търговия и глобализацията защитиха стотици милиони и хора от бедност и от глад. Проблемът е, че малко хора вярват в това, - добави той. - "Свободната търговия и глобализацията опазиха човечеството от тотален конфликт. Проблемът е, че малко хора разбират това. Противоречията около СЕТА показаха, че нашият първи приоритет е да дадем честна и убедителна информация за ефектите на свободната търговия - че алтернативата на свободната търговия са изолационизмът и протекционизмът, връщането към националните егоизми и като резултат - заплахата от въоржени конфликти. Трябва да убедим нашите граждани, че свободната търговия е в техен интерес, а не само на компаниите и корпорациите“.

Пътят до днешната среща на върха беше труден. След седем години преговори се наложи се тя да бъде отложена с още три дни от първоначално уречената дата (27 октомври), защото до нея ЕС нямаше единодушно одобрение на СЕТА от 28-те си правителства. Белгийското подписа чак в събота (29 октомври) заради вето, което бяха наложили частите на доминирананта от социалисти франкофонска част на страната - Валония, Брюксел и федерацията Валония-Брюксел.

Те го вдинаха след като останалите държавите в ЕС и Канада приеха тяхна правно обвързваща декларация към СЕТА, отговаряща на резервите им към селскостопанския внос от Канада и към специален арбитражен съд, който решава споровете между  инвеститор и държава.

„Всички срещи на върха са важни. Но някои са по-важни от другите. Днес със сигурност е една от най-важните срещи на върха, които сме имали през последните години - каза Юнкер. - Днес хората от Канада и от Европейския съюз отвориха нова глава в техните отношения. Повече от половин милиард души от двете страни на Атлантика ще се радват на нови възможности. За много хора това ще означава нови работни места и по-добра работа“.

По думите му 31 милиона работни места в Европа зависят пряко от нейния износ. Юнкер подчерта, че споразумението не нарушава демократичните процедури на подписалите го страни и не пречи на държавите да законодателстват, да регулират, да осигуряват заетост, обществени услуги и околна среда според приетите стандарти, да опазват културната самобитност на страните си и културното им многообразие.

Туск и Юнкер си шепнат преди началото на пресконференцията.

Председателят на Комисията каза, че тя е посредничила за решаване на проблема с Белгия, отрече ролята ѝ да е била задкулисна и да е упражнявала натиск и подчерта, че прогнозите за провал на СЕТА заради валонската съпротива, бяха опровергани.

"Заедно стигнахме да историческо споразумение, което ще защитава и подобрява икономическото и социалното благосъстояние на 543 милиона граждани", каза Трюдо. "Ние предвиждаме, че това споразумение ще увеличи с 20 процента обмена между страните-партньори като освен това прибави милиарди долари към нашите икономики".

Канада е 12-ят по големина търговски партньор на ЕС, а за нея той е вторият. Канада е важна за ЕС с размера на пазара си (36 милиона население) и с платежоспособността му (11-та икономика в света с БВП от близо 1 800 млрд. щатски долара през 2015 г.). Тя е членка на Г-7 и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Средният разполагаем доход на домакинство е 23 900 щатски долара, което е над средното за ОИСР. Канада има крайбрежни залежи от природен газ, 13 на сто от световния петрол и е сред най-големите износителки на зърно.

"Работните места в конкуретноспособните износно-ориентирани сектори предлагат по-добро заплащане с възнаграждения, които са с 50 на сто по-високи отколкото в индустрии, които не са търговско интензивни", добави той. "Канадците и европейците също са съгласни, че растежът, който постигаме, трябва да бъде по-включващ. Придобивките от растежа трябва да бъдат чувствани от всички, не само от най-заможните ни граждани... Споразумението, което подписахме днес, се основава също на разбирането, че трябва да поддържаме общи стадарти и да зачитаме общественото благо".

"Затова ние преговаряхме упорито, за да гарантираме, че то съдържа клаузи за защита на заетостта, отговорното инвестиране, сигурността на храните и на потребителите, управлението на природните ресурси и опазването на околната среда", добави той.

След днешното подписване СЕТА влиза временно в сила и започват ратификациите ѝ от близо 40 национални и регионални парламенти в ЕС. Туск коментира, че "белгийският проблем" със споразумението е свързан със спецификата на политическата система на страната.

"СЕТА съдзава по-малко противоречия на национално ниво и в Европейския парламен, отколкото на регионално ниво", каза той. "Споровете в СЕТА, тук в Белгия и във Валония, бяха по-образователни от пресконференции и официални срещи, защото това, от което се нуждаем днес е повече и по-кредибилна информация за нашите граждани. Надявам се прилагането да е най-добрата форма на образоване...Това е главното основание на нашия много предпазлив оптимизъм". 

Трюдо беше оптимист, че споразумението е преодоляло съпротивата в ред държави от ЕС, които преди Белгия включваха Австрия, Германия, Словения, Словения.

"Преди всичко ние имаме система, която работи", каза той. "Чухме много гласове, бяха изразени тревоги, и всяка стъпка, на която сме се фокусирали, демонстрира, че търговските споразумения могат да бъдат добри за всички, да създадем включващ растеж за благото на средната класа и на работниците". По думите му СЕТА е била подписана, защото "тревогите, които бяха изразени, бяха успокоени". 

"Няколко пъти се раздразних, че може да се мисли в Европа, малко по-малко в Канада, че ние ще пожертваме на олтара на това споразумение правата на работниците", каза Юнкер. "Случаят не е такъв. Седемнайсет години от моя живот бях министър на труда. Не съм дошъл в Брюксел да убия най-важните норми, които рамкират нашия пазар на труда".

Антиглобалисти, облечени в дрехи, нацапани със символизиращия кръвта червен цвят, се опитаха да провалят подписването на СЕТА.

Успоредно със СЕТА ЕС и Канада подписаха и споразумение за стратегическо партньорство, което включва външната политика, управлението на кризи, сигурността и отбраната, енергията и климата, по-голямата мобилност и контактите между гражданите им. Туск приветства съгласието на Канада да вдигне визовите изисквания за българи и румънци до 1 декември 2017 година, приемането на 3 000 сирийски бежанци досега, както и участието ѝ в операцията на НАТО срещу нелегалния трафик на хора в Егейско море.

Какво представлява СЕТА

Това е първото по рода си споразумение между ЕС и голяма световна икономика. То стига най-далече от всички търговски споразумения, които Европа е постигнала досега. 

СЕТА премахва от първия ден на действието си 99 на сто от вносните мита както в ЕС, така и в Канада. Това би спестило на европейските износители 500 милиона евро годишно.

То предвижда страните по него взаимно да отворят пазарите си на услугите и инвестициите, съдържа клаузи за държавните поръчки, защитата на инвестициите, интелектуалната собственост, санитарните и фитосанитарните мерки, географските наименования, устойчивото развитие, регулаторното сътрудничество, взаимното признаване, търговските улеснения, сътрудничество в областта на суровините, решаването на спорове, и техническите бариери пред търговията.

Всички митата за промишлени стоки падат. Веднага след влизането на споразумението в сила това ще стане с 99,6% от канадските мита и с 99,4% от европейските мита. За останалите има преходен период до седем години.

В земеделието Канада ще отмени 90,9% от митата върху вноса от ЕС още с влизането на СЕТА в сила, този дял ще стигне 91,7% след седем години. За останалите продукти ще има или квоти, или те изобщо ще бъдат изключени от либерализация. ЕС  ще отмени 92,2% от митата върху вноса от Канада с влизането на споразумението в сила, а след седем години - 93,8% от тях. За част от останалите продукти ще действа система за входни цени. За друга част –говеждо и свинско месо, консервирана царевица - ще има нулеви мита, но ограничени квоти за внос.

Най-чувствителната земеделска продукция – пилешко и пуешко месо и продукти от яйца– е изключена от намалението на митата. Канадската годишна квота за внос на европейски сирена е 18 500 тона, т.е. повече от двойно на сегашния износ от ЕС. Тя ще позволи на европейските производители да увеличат износа си със 128 на сто. Така той ще отговаря на 4 процента от канадския пазар на тези продукти. Безмитният внос на канадско говеждо месо в ЕС ще бъде 45 838 тона или 0,6 на сто от потреблението в ЕС. Квотата за внос на канадско свинско месо ще е 75 000 тона в годината или 0,4 на сто от потреблението в ЕС.

Коментари

Лаборант Ваню's picture
Лаборант Ваню
Лаборант Ваню

Много добре, дори отлично.

Сега например българските зърнопроизводители ще гризнат дръвцето до венците, щото канадското жито е значително по-евтино от нашето.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.