Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

В навечерието на посещението ми в Атина бих искал да споделя с читателите на един от най-популярните и авторитетни гръцки вестници - "Катимерини", някои съображения за по-нататъшното развитие на партньорството между Русия и Гърция, а също така и за ситуацията на европейския котинент като цяло.

За нас са скъпи многовековните традиции на дружбата, създала се между нашите народи. Ярък пример за тясното преплитане на човешките съдби е жизненият път на Йоанис Каподистриас, който през XIX век е бил министър на външните работи на Русия, а след това - глава на Гръцката държава.

Знам, че в Гърция добре помнят ключовата поля на Русия в получаването на независимостта на вашата държава. Руската подкрепа за националноосвободителната борба на гърците в голяма степен определи вектора на по-нататъшното развитие на двустранните отношения.

За съжаление, на по-нататъшното укрепване на нашето сътрудничество пречи спадът в отношенията между Русия и Евросъюза, което се отразява отрицателно на динамиката на двустранния стокообмен. Особено пострадаха гръцките производители на селскостопанска продукция.

Русия изхожда от необходимостта да се гради равноправен, истински партньорски диалог с Евросъюза по най-широк грък въпроси - от визовата либерализация до формирането на енергиен съюз. Не виждаме обаче засега у европейските колеги насрещна готовност да се върви по този взаимоизгоден и перспективен път.

Едновременно с това смятаме, че неразрешими проблеми в нашите отношения с ЕС няма. За да се върнем на пътя на многоплановото партньорство, трябва само да се откажем от порочната логика на "играта на една врата", на дела да зачитаме мнението и интересите на другия.

Сега Русия и Евросъюзът стигнаха до кръстопътя , на който е необходимо да се отговори на въпроса: как виждаме бъдещето на нашите отношения, в каква посока се готвим да тръгнем? Убеден съм, че от събитията в Украйна трябва да бъдат направени необходимите изводи и да се пристъпи към създаването върху обширно пространство от Атлантика до Тихия океан на зона на икономическото и хуманитарно сътрудничество, опиращо се на архитектурата на равната и неделима сигурност. Важна крачкаа по този път е призвано да стане хармонизирането на европейския и евразийския интеграционни процеси.

Такава работа е необходима, още повече, че днес Европа се сблъсква с нарастваща конкуренция от страна на други центрове на влияние в съвременния свят. Очевидно е, че на "стария континент" (кавичките са на автора - б.р.) може да му бъде гарантирано място в новите международни реалности само чрез обединение на потенциалите на всички европейски страни, включително Русия.

Важен елемент в тази система са руско-гръцките връзки. Особено бих искал да отбележа сферата на енергетиката. Ние последователно се застъпваме за диверсификацията на трасетата за пренос на енергоносителите, която ще повиши надеждността на доставките, и, следователно, енергийната сигурност на Европа като цяло.

Вече две десетилетия Русия стабилно и надеждно снабдява Европа с природен газ. Действащият договор с Гърция е удължен до 2026 г. при благоприятни за нея условия. Като знаем сметките на гръцкото ръководство да превърне страната в значим енергиен възел на Балканския регион, неизменно включвахме Гърция в плановете по увеличаване на доставките ва въглеводородни суровини за Централна и Западна Европа.

Като се започне от 2006 г., "Газпром" активно насърчаваше проекта "Южен поток". На определен етап обаче изпълнението му стана невъзможно заради неконструктивната позиция на Еврокомисията. Макар да бяхме принудени да спрем проекта, въпросът за южните маршрути на доставката на нашите енергоносители за държавите от Евросъюза остава на дневен ред. През февруари в Рим шефовете на италианската компания "Едисон" и гръцката ДЕПА подписаха Меморандум за взаимно разбирателство по отношение на доставките на руски газ по дъното на Черно море през трети страни в Гърция и Италия.

Русия би могла също така да съдейства за оптимизирането на гръцката транспортна инфраструктура. Става дума за участието на руски бизнес структури в предстоящите в Гърция търгове за придобиване на активи на железопътните компании, обекти на пристанище Солун. Наред са и редица други проекти, способни значително да повишат потенциала на двустранното сътрудничество.

Разчитам, че и занапред ще реализираме съвместни планове.

------

* Статията на руския президент е публикувана в гръцкия вестник "Катимерини" в навечерието на започващото утре негово посещение в Гърция. Препечатваме с малки съкращения превода от сайта на Кремъл. Заглавието е на Клуб Z.

Ключови думи

Коментари

Грък

Ох, умилих се, от утре записвам да уча русски язик!

Той на гърците уж им бил втори майчин, директно след македонския.

Возвращение России на Балканы через Новороссию и Молдавию Сергей Баранов, социолог, Москва Нынешняя стратегия России в Восточной Европе основывается на признании статус-кво после поражения в холодной войне и попытке наладить отношения с компрадорскими элитами национальных государств, настроенными не просто антироссийски, а русофобски. Однако, несмотря на все попытки задабривания и газовую дипломатию, Россия так и не получила союзников и влияния, любой её проект может быть заблокирован, как Южный поток или Турецкий поток. Проблема даже не в прозападных элитах, а в самой сути этих государств и их национализма, рассматривающих Россию как жертву и пищу. Суть перемен в переходе от охранительной линии к активной перезагрузке ряда государств, лучше сказать, к их ликвидации в прежнем виде и созданию из их частей, по определению дружественных России или, если это позволяет их этнический состав, создания на их базе даже просто русских государств. В тех случаях, когда русификация государств невозможна из-за их отдалённости от русского мира, необходимо коренное изменение политической и экономической системы и места в международных союзах. Таким образом, юго-восточный стратегический клин, направленный от России через Украину и Молдавию на Балканы, к Сербии, Македонии, Черногории, Боснии, упирается в два враждебных нам типично восточноевропейских государства: Румынию и Болгарию. Ситуацию с Румынией мы описали, она в целом нам безразлична, кроме блокирования её возможной агрессии в Молдавии и Буковине. Остаётся Болгария. В отличие от Румынии, с которой у России назревает этнический конфликт по поводу ПМР и других частей Молдавии, Болгария интересна нам как стабильный союзник – территориальный плацдарм на Балканах, ведущий к Сербии. Но что я имею в виду под стабильным союзником? Сохранять стабильность нынешней Болгарии России нам тоже нет никакого смысла. Что бы мы ни говорили о симпатиях простых граждан, Болгария – страна- хронический предатель России. В нынешнем виде она будет только врагом. Развалить Болгарию тоже невозможно. Но её нужно вытащить из рук Запада. Болгарию надо вернуть в стан союзников. При одном условии, что она выйдет из ЕС и лишится самостоятельности, иначе опять предаст Россию. В центре всей стратегии оказывается Одесская область. Если русские войска будут стоять на Дунае в Одесской области, отношение Болгарии и Греции будет другое. Опять же, вопрос кризиса Еврозоны – её способности и желании влиять на Болгарию и Грецию и платить за них. В связи с Одесской областью и дальнейшей работой по Болгарии, Греции, Румынии нужно обратить внимание на три довольно крупных русифицированных диаспоры СНГ, уже вросших в большую русскую нацию: болгар, греков и молдаван. В случае реализации сценария\ — Россия снова на Балканах. Открыта дорога в Сербию и оттуда в Центральную Европу, а также в Средиземное море. Вековая русская мечта может сбыться! Россия вернётся к положению конца XIX века после победы в русско-турецкой войне. Нужны, конечно, не сами проливы и балканские государства, в возможность реализовывать через Балканы свои проекты. Сценарий перезагрузки – раздела-ликвидации может применять не только к странам юго-восточного клина. Может оказаться, что кризис охватит и такую стабильную и дружественную вроде бы страну, как Белоруссия. В Белоруссии при некотором попустительстве власти растёт национализм, и победоносный Майдан трудно исключить. Тогда России также придётся делать непопулярный шаг либо по поддержке дружественного режима «на штыках» (да, да, увы, и такое реально), либо по ликвидации страны и включении в Россию, возможно, даже и не целиком. Не исключены конфликты в Латвии и Эстонии, но больше как отвлекающие. Хотелось бы отметить, что сходная с перезагрузкой нацгосударств стратегия создания буферных квазигосударств, таких, как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР имеет ограниченную эффективность, скорее, как глухая оборона. Нужна именно ликвидация враждебных национальных государств в прежнем виде, а если их невозможно ликвидировать, то перезагрузка. Для России абсолютно безразличны дальнейшие судьбы титульных наций, многие из которых искусственны и заведомо враждебны русскому проекту. Россия относится к той же цивилизации, что и страны ВЕ, как правило, к той же конфессии, Православной Церкви, но это не играет главной роли в цивилизационной идентичности. Нас объединяют три главных компонента цивилизации – славянское происхождение, Православие, и социалистическое прошлое, также нерадостная реальность быть западной колонией. Россия является активным центром этой цивилизации, а другие страны ВЕ, как правило, к цивилизационной периферии, но ближе к мировому центру, чем Россия. Восточная Европа – это родственная зона Россия, из которой её почти выдавили. Наибольшее цивилизационное своеобразие по отношению к Западу сохранила именно Юго-восточная Европа — Балкано-Карпатский регион. Россия не может серьёзно влиять на ситуацию в Европе, не имея сильного влияния на страны Восточной Европы, или хотя бы на их часть. Санитарный коридор исключает это. Если его не пробить, Россия отталкивается в Евразию, в сферу Китая. Сегодня присутствует сильный иррациональный страх перед нестабильностью государств, но фактически стабильные государств ВЕ ведут подрывную работу против русского мира и интересов России. Так что выбор очевиден. Все пак, по някакъв начин трябва да се пазим от задунайски "доброжелатели"!

Защо го цитирате? Вижте кой го е написал - социолог. Нищо не означава.

SRQBoyboy

Горе-долу е точно, но пак мирише на мухъл. Разсъжденията на този Баранов много напомнят за съветската школа, която за другите не правеше разлика между национализъм и патриотизъм. Русия е опитва да събере в едно двата положителни полюса на магнита, което е невъзможно. Това, което може да им се случи в бъдеще е да бъдат погълнати от Китай - без война, просто мощна иконмическа доминация.

Констатация

"хармонизирането на европейския и евразийския интеграционни процеси". Този е много луд.

Вицове от Хуйло

...."Убеден съм, че от събитията в Украйна трябва да бъдат направени необходимите изводи и да се пристъпи към създаването върху обширно пространство от Атлантика до Тихия океан на зона на икономическото и хуманитарно сътрудничество, опиращо се на архитектурата на равната и неделима сигурност. Важна крачка по този път е призвано да стане хармонизирането на европейския и евразийския интеграционни процеси."......"Такава работа е необходима, още повече, че днес Европа се сблъсква с нарастваща конкуренция от страна на други центрове на влияние в съвременния свят. Очевидно е, че на "стария континент" (кавичките са на автора - б.р.) може да му бъде гарантирано място в новите международни реалности само чрез обединение на потенциалите на всички европейски страни, включително Русия......" Ние последователно се застъпваме за диверсификацията на трасетата за пренос на енергоносителите, която ще повиши надеждността на доставките и, следователно, енергийната сигурност на Европа като цяло...!!!!!!!!"....."Като се започне от 2006 г., "Газпром" активно насърчаваше проекта "Южен поток". На определен етап обаче изпълнението му стана невъзможно заради неконструктивната позиция на Еврокомисията"........отдавна не бях се смял толкова, Хуйло надмина и Шкумбата,.....ха ха ха

Хибридните воини вече са осрали коментарите с глупости.

хибриден войн

анонимчо, глупостите са от Хуйло а ние просто се смеем,....смехът е здраве!

Папа Римский благословил героев АТО (ВИДЕО) 2 часа назад Папа Римский Франциск, объезжая паломников на площади Святого Петра в Ватикане, специально подъехал к группе украинских воинов АТО, приветствовал их и благословил. Это произошло через 4 дня после встречи Папы с Лукашенко.

Николов

Путя има избор - да си доставя газа до нашето хъбче или да го изнася в северна Корея

Анастасия

Путлер много е омекнал, като лайно на дъжд. До вчера щеше да унищожава Америка с Евразийския съюз!? Сега какво стана, Гърция да помогнела за хармонизирането на отношенията между РФ и ЕС? До къде може да стигне болшевишката глупост и примитивизъм и да унищожи един цял народ (руския)?

SRQBoyboy

Ами как няма да омекне като "империята" му се оказа колос на глинени крака. Икономиката им е построена на принципи от пещерната ера.

Strage

Злобното жуже вече не плюе по България. Явно, ще идва да проси и от Бойко Борисов

Мхм

Като чуеш за "дружба между народите" БЯГАЙ! Това означава ще пак ще те окрадат.

Да не стане като с БРИКС, Евразийския съюз, Новоросия и накрая поредното руско наСССИРане ссср тип като в крим. Нашите рубладжии премълчават как руснаците посрещнаха медведев в рая на черноморието крим "Руският премиер Медведев към недоволните жители на Крим: пари няма, много ви здраве" ​ ​ rferl.org/media/video/crimea-medvedev-pensioners/27754494.html

Путлерче ние да не сме сирийци бе ? Марш при новите ти братя от африка

Този гном срами няма. Нали пред Ердоган когато си строиха джамии в москва му каза че му е писнало от тези българи ? Сега пак потока от тук щял да мине

Новият

Не може държава посоянен член на СС на ООН да погазва правилата, а уж е гарант другите да си спазват !

Развеселен

абсурд.

S. Freud

браво Клуб Z, много е хубава снимката на Хуйло, прекрасно изразява цялата му същност и "руска, православна душевност", лукавтсво, хитрост, лицемерие, зле прикрита агресивност, арогантност и надменност, все "качества" на необятната руска душа"......

Ulian

руснаците пазаруват на едро - инфраструктура като начало, а после може и земята гръцка да изкупят. Току виж наследниците на богатата Елинска култура се окажат един ден рускоговорящи. Така ще си напазаруват и реална връзка с Кирил и Методий, които отдавна 'си били техни', но като си купят Гърция ще ги получат някак по право, па макар и търговско такова. Как ли ще се казва Гърция тогава - може би ще е наименование производно на путин (путинстан), сталин (сталинландия) или ленин (страна ленина). Не ми се мисли какво название ще са дали дотогава на де факто тяхната в момента територия БГ.

Лидеры G7 пригрозили усилить санкции против России

Куда страшнее враги внутри страны-продажные чиновники и спекулянты поганые, которые добивают нищетой тех, кто не погиб от водки и наркотиков!!!

SRQBoyboy

Ботоксовият гном опитва по всчики линии на фронта - след като се издъни в България и Турция, сега сондира при византийците. Ако зависеше от тях, биха пуснали всички руски тръби. Но не вярвам ЕС да се съгласи, а гърците чакат влаковете с парите да дойдат от Европа, за да излязат от дълговата яма.

Сашо

Ако имахте рубрика ''смотаняци'', новината щеше да е за там :D А тези руски коментари отдолу ... ок, бе хора в България щом сте пишете на български и се съобразявайте, не съм длъжен да ви чета простотиите... админ, ограничавайте писането на други езици.. все едно съм в руски сайт като скролна след коментари... ама па тогава рублите ще кажат, че правите цензура... ех ех отврат everywhere...

Всички мразим Путин, но Борисов не мисли така.

67

Ей,мерзавец! Кой ти даде право да говориш от името на всички?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.