Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Европейската комисия вече е изпратила на властите в София доклада по напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка, по който наблюдението над България и Румъния в областта на правосъдието и вътрешните работи не е спирало от приемането на двете държави в Европейския съюз през 2007 година. 

Клуб Z разполага с 28-страничния технически доклад, който описва в детайли свършеното и несвършеното през изтеклата година. Към него е прикрепен и 13-страничен доклад със заключения и препоръка на Комисията, който ще бъде представен на страните членки и на Европейския парламент. 

Най-важните препоръки са за независима проверка на прокуратурата, за безпристрастно разследване на скандала в Софийския градски съд (който в техническия доклад е подробно описан, включително и записите "Двете каки" - б.р.), както и оценка със задна дата на всички дисциплинарни производства на ВСС от 2012 година насам.

Първи съобщихме: БРЮКСЕЛ ИСКА НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОКУРАТУРАТА

Сега ви предлагаме пълен превод на препоръките на Европейската комисия, с които завършва докладът. Това все пак е чернови вариант и не е изключено до сряда някои от текстовете в него да бъдат променени.

...

Комисията очаква да продължи да работи съвместно с България, за да гарантира изпълнението на целите на Механизма за сътрудничество и оценка (CVM) и приканва България да предприеме действия в следните сфери:

1. Независимост, отчетност и интегритет на съдебната система

България пое по пътя на реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и засилване на Съдебния инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат изпълнени. Важно е също така да се надградят стъпките, предприети за подобряване на доверието в процеса на случайно разпределение на делата.

Да извърши реформата във ВСС чрез необходимите поправки в Закона за съдебната власт.

Бързо да осигури на Съдебния инспекторат правомощия и материални ресурси, за да изпълни новата си роля за съблюдаване на интегритета и за борба с корупцията в съдебната система.

Да осигури капацитет във ВСС и Съдебния инспекторат за наблюдение на приложението и сигурността на новата система за случайно разпределяне на делата в съдилищата. Тези институции трябва да са прозрачни в резултатите от своите проверки и последващото развитие на идентифицираните проблеми.

Да установи практика във ВСС на прозрачни и последователни решения по отношение на назначаването, като прилага ясни стандарти за постижения и интегритет, като в същото време взима тези решения навреме.

Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните обвинения за корупция по високите етажи на Софийския градски съд, по-специално възможността за системни последствия, в това число и подобни практики в други съдилища.

2. Реформа на съдебната система

Пакет от поправки на Закона за съдебната власт бе подготвен от Министерството на правосъдието и бе широко дискутиран през 2015 година, целящ реализиране на правителствената стратегия за съдебна реформа. Отдавнашната препоръка за модернизиране на българския Наказателен кодекс все още е актуална.

Да приеме поправките в Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, включително повече свобода за отделните съдии и прокурори, както и да гарантира изпълнението й в близко сътрудничество със съдебните власти.

Да подготви комплект промени, насочени директно към ключовите проблеми в наказателните процедури, особено проблемите при сложните случаи на корупция и организирана престъпност.

- Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие със стратегията за съдебна реформа.

3. Стандарти в съдебната система

България трябва да постигне напредък през 2016 година в ключови сфери на съдебната система, включително необходими промени в съдебната карта за подобряване на цялостното качество и ефективността, въвеждане на електронно правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства, както и продължаване на реформата в прокуратурата.

Да приеме реформа в съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за по-основна рационализация на съдилищата на всички равнища за подобряване на цялостното качество и ефективността, включително и пренасочване на средства в необходимата посока в светлината на цялостен анализ на натовареността в съдилищата.

Да изготви ясен график за въвеждането на електронно правосъдие и да осигури необходимия капацитет за наблюдение и ръководство на процеса.

Да развие практика да мотивира дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да проведе независима оценка на дисциплинарната практика на ВСС от 2012 година насам.

- Да стартира независима проверка на прокуратурата, както е записано в правителствената стратегия за съдебна реформа, като вземе предвид вече въведените мерки от реформата.

4. Корупция

Инициативите в тази сфера трябва да бъдат фокусирани в изпълнението на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 година. Главен приоритет трябва да бъде бързото повторно гледане в Народното събрание на правителствения проект за антикорупционен закон, като се вземат предвид всички конкретни съображения, но и като се запазят основните елементи в съответствие с намеренията в стратегията за борба с корупцията.

- Да приеме нов антикорупционен закон в съответствие със стратегията за борба с корупцията, включително и създаването на единен орган с независим мандат за борба с корупцията по високите етажи. Да гарантира бързото създаване на такава институция и да я осигури с необходиите ресурси.

Да приеме промени в закона за публичната администрация, за да засили правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати, и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор в посока оценка на риска и задължения за деклариране.

Да осигури на Агенцията за обществени поръчки правомощия и организационен капацитет, за да извършва задълбочени проверки на процедурите за обществени поръчки, базирани на оценка на риска.

Да продължи усилията за справяне с корупцията по ниските етажи в МВР. Стартиране на подобни действия и в други рискови сектори на публичната администрация.

Да наблюдава напредъка по наказателни дела за случаи на корупция по високите етажи, включително и досъдебната фаза, и приемане на мерки за решаване на идентифицираните проблеми.

5. Организирана престъпност

България все още се нуждае от солидно количество случаи на потвърдена на последна инстанция присъди в случаите на сериозна организирана престъпност. Важно е да се гарантира, че правоохранителните и съдебните системи имат законодателни и институционални условия, за да работят ефективно.

- Да наблюдава напредъка на наказателни дела по случаи от сериозната организирана престъпност, включително в досъдебната фаза, както и изпълнението на присъди, и да приеме мерки за справяне с идентифицираните проблеми.

Бързо да се заеме със законовите проблеми, идентифицирани във връзка с правомощията и дейността на дирекцията за борба с организирината престъпност в рамките на МВР, за осигуряване на дирекцията с организационна стабилност, от която се нуждае за изпълни работата си.

- Да промени Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, за да позволи на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.

Ключови думи

Коментари

Алеко

не знам за Брюксел обаче заради Бай Ганьо излизам на протест. Това вече е някакъв пълен антибългаризъм. Да махнеш от учебните планове ВЕНЕЦА в творчеството на Алеко(най-умния бг писател)..... Затова нещо съм готов да линчувам. Като се замисля, че това е връх и в филмовата кариера на Калоянчев - направо ми иде да крещя! Тия хора са срам за България, как можахме да ги изберем да се гаврят с нас?!!!

Образът на бай Ганьо се припокрива с този на Боко, затова Ганьо трябва да стане положителен герой, а и повечето българи вече така мислят. България е богата страна на Ганьовци, бедни сме откъм Алековци за жалост.

Oberon

Защо няма тролове?

анонимен

Ти какъв си?

това е

Ако бяха слушали Радан сега нямаше да се червят,всичко което беше казъл сега се повтаря.

Те са толкова червени, че не им личи.

мда. най-вече каквото казЪл Раданчо ще да е меродавно..

Даскалица

Умен и красив! КазЪх!

Кабакчиев, враг на народа №1

Пореден доклад на брюкселските чиновници-непукисти, който не води до нищо. Такива прочетохме вече много. Необходими са РАДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРЕСТЪПНА СЪДЕБНА СИСТЕМА ОТ МНОЗИНСТВОТО КОРУМПОЕЛЕМЕНТИ И НЕКАДЪРНИЦИ В НЕЯ. УВОЛНЕНИЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МАГИСТРАТИ! И ПОСЛЕ СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СИСТЕМА - това е пътят. Новата да се изгради от атестационни комисии в Брюксел без нито един българин в тях. Всички от старата система, желаещи да участват в новата, да декларират, че са достойни - некорумпирани, и компетентни и кандидатурите им да се поставят на видни места в цялата страна! Всеки гражданин да може да вземе отношение към всяка кандидатура. А после атестационните комисии в Брюксел да решават. Всичко друго нерадикално решение ще е като досегашните - и ще доведе до ГЪРЧ ДО БЕЗКРАЙ, за цялото общество, за десетилетия напред.

Сам си противоречиш - нали са непукисти, пък трябва да свършат българската ни работа.

Хахаа

Независима проверка на прокуратурата на "Ти си го избра". Шок!Бомба! Гърч в блатото.

ще,ще

Ще има гърч зад решетките за всички корумпирани магистрати.

Хахаа

Вместо да се мъчат да пишат доклад, можеше просто да пейстнат стенограмите на записа ДветеКаки.

socialen

На Борисов пак му писаха Двойка. Ирина Турлюгювеча на Борисов, незнайно защо наречен от някои "правителство". Незабавна оставка!

ozzy

"- Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните обвинения за корупция по високите етажи на Софийския градски съд, по-специално възможността за системни последствия, в това число и подобни практики в други съдилища." Семейната приятелка на Цецо/забравих вече скандалното и назначаване/, споменава Тиквата /щял да я опраска, ама тя ако искала досега.../. СМРАД!!!А между другото Мутрата "беше сред най-активните застъпници за промени в Конституцията на Република България, които да дадат началото на същинската съдебна реформа..." според пресцентъра му.Болшевишка НАГЛОСТ та и отгоре!

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКАТА:

Ода за ВОЛЯТА по Брюксел от ФЕВРУАРИ 2012 год. " В докладите си от Брюксел все пишеха, че в борбата с корупцията, организираната престъпност, реформата в съдебната система и т.н. няма резултати, но „ИМА политическа воля”. А в последния доклад за България от Брюксел ИЗПУСНАЛИ „НАЛИЧИЕТО на политическа воля”. И взело, че останало САМО КАКВО НЕМА. Нема „убедителни резултати", нема "професионални следствени действия". От ИМАНИЯТА се споменава само "полицейско насилие". А ЦВЪЦКО ви го обещава пак за следващите 4 години…."

дебелян пеевский

Общи приказки, от които политическият "илит" ще избяга бързо и умело за още няколко години с обсъждане и противоречащи си мерки. Или да спускат направо готови закони, или да си не дават зор..

Уфф

Будистката мафия ще я заболи, когато спрат да й дават пари. Дреме им за доклади.

ozzy

"аватарчо", Тикво празна, къде сиииии....?

Мария- Мира

Считам, че посоката на доклада съвпада с тази на сегашното правителствтво, вероятно и на голяма част от работещите в съдебната система.Насоките целят да се стимулира ускоряването на промените в съдебната власт...Успешно осъществяване!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.