Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Днес е първата среща между преговорните екипи на ГЕРБ и Реформаторския блок за подписване на анекс към коалиционното споразумение. Той бе предложен от Движение "България на гражданите" и СДС, след като Радан Кънев обяви, че ДСБ минава в опозиция. 13 депутати от парламентарната група на Реформаторския блок подписаха декларация, която да стане основа на новото споразумение. 

ЦВЕТАНОВ: ДО 10-15 ДНИ ЩЕ Е ЯСЕН АНЕКСЪТ КЪМ КОАЛИЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Клуб Z разполага с документа, който РБ предлага на ГЕРБ. Предлагаме ви го без редакторска намеса:

...

ПОТВЪРЖДАВАМЕ УЧАСТИЕТО СИ В УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ, ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ В КОАЛИЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2018 Г. И НАСТОЯВАМЕ:

І. Коалиционните партньори до края на януари 2016 г. съвместно да направят преглед и оценка на постигнатото през първата година на управлението

ІІ. Ключовите реформи в най-чувствителните сектори да бъдат ускорени и задълбочени, като бъдат постигнати конкретни резултати:

 1. Съдебна реформа и противодействие на корупцията

 2. - Внасяне и приемане на закон, с който се създава единен независим антикорупционен орган за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.

 3. - Внасяне и приемане на ЗИД на Закона за съдебната власт за законодателно развитие на конституционните изменения и за изпълнение на мерките, предвидени в приетата от НС Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 4. - Иницииране на широк публичен дебат за следващи конституционни промени, включително и по въпроси, които не събраха достатъчна подкрепа в рамките на настоящата конституционна дискусия, в това число относно конституционните гаранции за независимост на съда

 5. - Изработване на нова концепция за наказателна политика и на проект на нов Наказателен кодекс

 6. - Внасяне и приемане на предложения за промени в процесуалните закони, предвидени в приетата от НС Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 7. - Създаване на нормативна основа за въвеждане на електронно правосъдие

 8. - Приемане на промени в нормативната уредба с цел повишаване на качеството на юридическото образование

 9. - Приемане на модерна уредба в областта на детското правосъдие

 10. Образование

 11. - Широка публична дискусия и приемане на нови държавни образователни стандарти в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование

 12. - Внасяне и приемане на нормативни изменения, насочени към засилено финансиране на висшето образование на основата на качествени показатели

 13. - Широка дискусия и приемане на нормативни изменения в областта на управлението и акредитацията на висшите училища

 14. - Внасяне и приемане на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение, насочени към модернизация на професионалното образование и обучение.

 15. Здравеопазване

 16. - Въвеждане на електронен здравен паспорт на пациента

 17. - Въвеждане на национална здравна карта със задължителен характер

 18. - Създаване на механизъм за обвързване на финансирането с оценката на качеството на медицинските дейности и удовлетвореността на пациента

 19. - Изграждане на втори и трети стълб на здравното осигуряване

 20. Енергетика

 21. - Изготвяне на план за оптимизиране на разходите в държавните енергийни дружества с не по-малко от 15 % със срок на прилагане до 12 месеца

 22. - Изготвяне на предварителна оценка на въздействието на либерализацията в сектора върху цената на електроенергията и компенсаторни мерки за защита на гражданите и бизнеса

 23. - Публикуване на договорите за изкупуване на електроенергия от НЕК в тяхната цялост

 24. - Сключване на всички двустранни договори с производителите на електроенергия на енергийната борса

 25. - Приемане на законодателни предложения за облекчаване на режима на данъчните складове за горива, постигане на прозрачност при собствеността на данъчни складове и гарантиране на разследването на индикациите за наличие на картел и злоупотреба с монополно положение на пазара

 26. Административна реформа и електронно управление

 27. - Утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при постъпване в държавната администрация чрез промени в Закона за държавния служител

 28. - Административна реформа с акцент върху сектор „Сигурност“ чрез оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността

 29. - Приемане на график за въвеждане на електронни административни услуги

 30. Икономика, данъчна политика, банкова система и бизнес среда

 31. - Внасяне и приемане на нов Закон за публично-частното партньорство

 32. - Внасяне и приемане на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове

 33. - Запазване на данъчната система и недопускане на въвеждането на нови данъци и увеличаването на данъчно-осигурителната тежест

 34. - Вдигане на прага за регистрация по ДДС

 35. - Практическо реализиране на реформата, приета в Закона за акцизите и данъчните складове в края на 2014 г., за въвеждането на измервателни уреди с фискална цел за производителите на цигари и алкохол с оглед подобряване на контрола и данъчната събираемост

 36. - Пълна публичност на информацията от международното разследване за КТБ АД, в това число за лицата, заемащи или свързани с лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности

 37. - Финансово обезпечаване още през 2016 г. на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

 38. Външна политика и отбрана

 39. - Целенасочени и последователни усилия на всички представители на държавата за приемане на България в Шенгенското пространство и активно участие в обсъжданията за промени на Шенгенското законодателство

 40. - Внасяне и приемане на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за резерва на въоръжените сили и Закона за военната полиция, осигуряващи изпълнението на приетата от НС Програма за развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

 41. - Приемане на внесените в НС промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, създаващи възможност за съвместно със съюзническите сили осигуряване на охраната на въздушното пространство на страната

 42. - Приемане на инвестиционни проекти за превъоръжаване във видовете въоръжени сили

 43. Изборно законодателство

 44. Внасяне и приемане на промени в изборното законодателство, насочени към решаване на проблемите, възникнали при провеждането на местните избори през 2015 г., въвеждане на машинно гласуване и преброяване и на възможности за електронно гласуване, при запазване на преференциалното гласуване с настоящите прагове на преференцията

 45. III. Изпълнителните органи на коалиционните партньори да правят съвместно преглед и оценка на изпълнението на мерките по т. II на всеки 6 месеца.

 46. ІV. По отношение на изпълнението на мерките в област Съдебна реформа и противодействие на корупцията да бъде извършена междинна оценка на постигнатото не по-късно от 3 месеца след влизане в сила на приетия на 16 декември 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

 47. V. Предвидените в Коалиционното споразумение съвместни формати, в това число съвместни заседания на парламентарните групи, да участват активно в обсъждането и вземането на решения във връзка с изпълнението на мерките по т. II.

 48. VI. Настоящата декларация да бъде приложение към Коалиционното споразумение между ПП ГЕРБ и Политически съюз Реформаторски блок и парламентарно представените партии от КП Реформаторски блок.

 49. Настоящата декларация е основа за водене на преговори между коалиционните партньори.

Ключови думи

Коментари

дебелян пеевский

Само приказки, а след това дележ на постове, прецакване на избирателите и гепене. Стани Да Седна 2.0. Или 3.0.

В подробностите е заровено кучето.Иначе названията на "законите"са прилични

Pen40

На луди ли се правят или наистина чавка им е изпила акъла на тези? Все сдно вчера са се запознали с Борисов и нямат идея, че той реформи не прави. Никакви не прави! От 2006 година е в политиката. Моля някой да ми посочи една, една единствена реформа, която той е направил. Една! Като гл. секретар на МВР, като кмет или като премиер. Една! Няма!

В политиката Мутрата е от 2001--гл. секретар на МВР

Развеселен

нелепо е съдебната реформа да е над здравеопазване, образование и икономика. РБ живее в свой измислен свят, който ще му попречи да прескочи изборната бариера при предсрочен вот

Закоността е задължение на политиците и държавата, мухльо. За останалите сфери е достатъчно да не пречат.

Цвък затова бави топката, та поне да се доближат до президентските избори, като се усетят и тия!

Ще подпишат бе, що да не подпишат?

дебелян пеевский

"нелепо е съдебната реформа да е над здравеопазване, образование и икономика. " -- Лепо е, щот без съдебна реформа няма да има подобрение на бизнес средата, без това няма да има перспективи, без перспективи няма да има кредити, без кредити няма да има развитие, без развитие няма да има как да се плащат кредитите на Горанов и ще опрем до въпроса на Жанет-четиреспет от онзи ден, "кат изедем еврофондовете ко праим". Друго е "нелепото" и то е, че обществото няма политическа воля да направи реформа, защото какво трябва да стане се разбира от единици, а желаещите да стане нещо, без да знаят какво, са около процент-два. Останалото е блатО, на което му дай ШОК-БОНБА-ГРИГОР-МАЧКА-ЦИЦИ и тва е.

Абе хората няма какво да ядат

Както е казал класикът, думи, думи, думи...

Много слабо документче - няма причини за написването му, защо аджеба изведнъж договаряме ТИРЕТА-та. Ей така, някой си решил. Ами напишете - след противоречивите и мудни стъпки за съдебна реформа, предвид очакванията на обществото за справедливост,..... като се прецени, че част от партиите имат дълбоки резерви по пътя, по който върви управлението,.....очакванията от нашите ЕВРОПАРТНОРИ и сложната и динамична межд. обстановка; РЕШИХМЕ ДА обновим пътната карта на реформите........и тогава вече тирета по области. Така или иначе всичко това е прах в очите на хората - всички го съзнаваме, защото правителството е слабо и Борисов не може да се еманципира от зависимостта си от Пеевски, Доган, Пъравонв и дори Миков. Дори да има някакъв смисъл в това упражнение, неговата функция е да официализира РАЗКОЛА в РБ. Това е същото като да си пишем смъртната присъда и да отидем да я договорим с палача и ДА СЕ ПОДПИШЕМ. Резединен РБ не може нищо да направи в управлението. Накрая виновни ще излезят Борисов- РБ-Кънев, а всички останали партии в бяло с наближаване на изборите ще се дистанцират от управлението и неизбежните проблеми.

Раличка

12 стъпки, 6 точки, 3 щипки сол, кориандър и мащерка на вкус... Не можем да очакваме кой знае какво от "реформаторите", дори когато най-некадърните - ДСБ - вече не са част от тях.

О, Раличке, кога ще ми додеш да те тийбагна?

лимпида

бреййй то много работа бе. За три правителства работа.

...

Меразвци,всуе се морите.Подавайте оставки и се махайте на майната си.

JJ

Разцепеният и нереформиран РБ не върши нищо, а тази декларация само оправдава оставането им на власт. Нищо!!! Едно голямо нищо!!!

JJ

Това като отмятане от предизборната програма ли да го интерпретираме?

Ветъро

Прозира стила на Кунева. Много дрънкане, нищо правене. Празна тенекия.

Avatar

Друго си бЕха ясните позиции на Пърданча - лидерство пред скоби, извиване на ръце, кършене на китки... все прагматическа терминология, от една приказка разумяваш за какво иде реч.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.