Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Слово на почетния председател на ДПС Ахмед Доган пред елита на партията на тържеството по случай настъпването на Новата година

Уважаеми дами и господа!

По традиция всяка година политическият елит на ДПС се събира, за да направи равносметка на изминалата година и да проспектира следващата  година.

Най-характерното за този цикъл на политическото време е ускореният му темпоритъм и дълбинния му рефлекс върху всички сфери на живота.

Основни причини за ускорената вътрешна пулсация на времето, според мен, е тенденцията за прерастване на глобалната финансова криза в световна политическа криза, която поставя под въпрос стабилността на световния политически ред.

За първи път съм притеснен.., въпреки че по природа съм оптимист… Тревожно е, че Европейския съюз и страните членки първо не знаят какво да правят, второ, ако правят нещо, го правят съвсем формално и трето - ако решат „да се освободят“ от евроидеята и евростратегията за интеграция, не знаят как да го направят и какво следва след това. ЕС в момента няма дълбока мотивация за развитие. Дори, мисля, че няма мотивация и  за запазването си. Всичко се прави инерциално. ЕС няма необходимия за развитието си  инвестиционен ресурс. Не са добре нещата и на равнище властови капацитет, за да се направи следваща крачка. Което означава формално съществуване, формално инвестиране във формална супер-общност. Създадена е политическа илюзия за ЕС, която ще бъде, дай Боже, ако не първият, то поне вторият субект в планетарен мащаб. Но това не става. И в близките 10 години това няма да се случи. Бюджетът на ЕС (за интеграция) е около 120-130 млрд, а военния бюджет на САЩ е 600-650 млрд.

...Тоест, съучастници сме в политическа игра с неясни правила и аморфни приоритети. Аз вече дълбоко се съмнявам, поне в някои отношения, не цялостно, разбира се, дали ще има изобщо Европейски съюз. До сега Европа не е показала, че има дълбока вътрешна мотивация да превърне ЕС в единен общ субект с геополитически мащаб. Например, има различни конфликти по света, по отношение на които европейската позиция се свежда до самооправдание, защото ЕС е джудже във военно-политическо отношение...

Но, уважаеми колеги, кризата, която започна преди 6-7 години се задълбочава и  то много сериозно, придобивайки  много странни форми, вече извън сферата на финансите и икономиката. Според мен, кризата мимикрира и се развива към политическа криза в планетарен мащаб. Защото тя поражда, задава и продуцира условия, които поставят под съмнение политическия ред в света. Еднополюсният модел на света не може да остане в този си вид с категоричната доминация на САЩ. Китай се развива много сериозно и агресивно. И, разбира се, Русия. И това се случва на фона на пасивната политика на ЕС... Утвърждаването на Русия е необратим процес, който искам да наблюдавате. Русия ще направи всичко възможно тази линия да продължи и, ако е необходимо, дори силово.  От тази гледна точка бихме задали въпроса за НАТО – адекватна  система за отбрана  ли е? Аз само ви съветвам - не приемайте нещата инерциално,  като блуждаещи политически клишета в нашия динамичен свят.

С други думи, световният ред с един геополитически  полюс е на път да се преобразува много сериозно. Вероятно ще бъде многополюсен. Но в този контекст ЕС е в състояние “заспи” и се чуди какво да прави и къде да се закачи. Симптоматиката за политическа криза, започва с криза на толерантността. Кризата на толерантността създава условия за събуждане на  различни национализми. 

Ако някой от ЕС говори реално за приоритет на свободата, толерантността, отговорността и дори на сигурността и стабилността - значи не познава реалността. Няма такова нещо. Не виждам следващите 10 години да има условия за романтична политика. Защото големите, дълбоките пластове на геополитиката се разместват, главно от гледна точка на полюсите и ние не трябва да си затваряме очите за необходимата реформа на нашата партия - като очакване, като адекватно структуриране, и като адекватно действие. Светът не върви на добре. Това за мен е факт, а не предположение. В този контекст, гаранция за нашата сигурност е целостта и стабилността на България.

В региона, освен Русия, Турция иска да намери новото си място в световния ред и това може да породи много сложни взаимоотношения и кризи в региона на Балканите и Европа. Изобщо новото препозициониране в целия регион е толкова сложен  и подмолен процес, че на този етап трудно могат да бъдат предвидими последиците. Само едно камъче може да обърне каруцата на стабилността в международен мащаб. Това е моето усещане. И когато говорим за политическо време, за национално политическо време, ние трябва да си сверим часовниците с това общо геополитическо време, ако не изцяло, поне с европейското политическо време. За съжаление това европейско политическо време, поне на този етап, сериозно изостава. Европейският съюз не е на ясно със себе си като идентичност, какво иска всъщност. ЕС все още няма идентичност, това е само проект на идентичност. И именно заради това ние се намираме в такава ситуация на разкрачен стоеж. 

Затова, от гледна точка на тази ускорена пулсация на политическото време партията трябва да се реформира с ясен проспект на развитие. А един модел за развитие във всички случаи трябва да включва рисковите параметри за развитие на Колективното тяло. За голямо съжаление аз не виждам приоритетно мислене за  Колективното тяло. И това е най-важният въпрос, който ние като че ли не поставяме, а го подменяме с текущи проблеми на политиката.

Понятието за „Колективното тяло" ползваме само като метафора. Но Колективното тяло има особена система на усещане, възприятия, оценка, очакване… В етнологията има един интересен термин - морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността. Ето аз просто ви усещам, убеден съм - вие също ме усещате, дори без да говорим. Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш  телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова не се ебавам. 

Не може едно колективно тяло, или цялото, да не си дава сметка за това, каква колективна пулсация произвежда и  излъчва. Пулсацията на колективното тяло е феномен. Ако не се култивира, някой ще го овладее. Колективното тяло има вътрешен живот, който включва съзнаваното и несъзнаваното от гледна точка на оцеляването. 

Да, кризата дава  възможност, но кризата и отнема възможности. Би трябвало да сме доволни, че българският политически елит се научи да управлява кризисните ситуации, но този факт не трябва да ни приспива. 

Моето желание е с политиката да се занимават хора, които разбират от политика. Аз харесвам музиката, обаче не съм компетентен да я оценявам. Хора, които са без понятие за политика,  да правят политика – с това не съм съгласен. Не всеки може да прави политика. Не всеки човек може да прави музика. В никакъв случай не мога да пея като Галена, тя е талант. Но тя не може да прави това, което аз правя, примерно. Така е устроен светът... 

Колеги, всеки да прави това, което разбира, а не това, което му е внушено да прави или му е наложено да прави. В това сложно време нещата така може да се объркат, че да си създадем проблеми  за години напред. ДПС не може да се създаде отново. ДПС трябва да се поднови, но не може да се подмени. Дори с подкрепата на съседни държави…

Искам много сериозно да погледнем на този въпрос. Ние не се намираме в някакъв рутинен период на развитие, ние се намирме в криза, която не осъзнаваме като мащаб и дълбочина. И можем да бъдем жертва, като пушечно месо, на тази криза. Само си представете потенциалния конфликт между Русия и Турция. За мен беше гаф тази декларация, г-н Местан. Пентагона няма позиция, НАТО няма позиция. Освен това българинът е много чувствителен на тази тема. Тревожността му има силата на исторически архетип. Ами ако пламне пожар какво правим?! Какво правим, ако пламне пожар, господа… Ние сме  в периметъра на потенциални военни действия… Или мислите, че това не е възможно?!  Аз не искам България да се превърне в жертва, не желая  нашия електорат да бъде разменна монета за каквото и да е. Не искам! Всякакви други идеи поставят под съмнение сигурността на живота, политическият смисъл на ДПС. Ако това не го осъзнаваме, значи не сме в час. Едно наше непремерено действие може да породи такива последействия, за които после да се чудим - ама така е било, ама някой не ни е разбрал, не ни е доразбрал и така, нататък.....

Затова с известна тъга искам да ви кажа, че времето е много сложно. Защото вибрира негативно в различните си пластове. Пожелавам ви да потърсите основите в себе си, от гледна точка на най-важното за нас, стабилността и сигурността на региона. Всяка концепция, всяка идея, всяка стратегия, която поставя нашата сигурност под въпрос – не трябва да се поощрява. Уточнявам - всички страни са заинтересовани от етносите, които са в съседните страни. Балканите са мозайка от етнорелигиозни малцинства, господа. Много пъти сме говорили за това. При една такава ситуация всеки се стреми да потърси пета или шеста колона. Ако искате да играете тази игра - това е политическо бедствие. Аз не искам да бъда нито пета, нито шеста колона. Моята философия  е в България и в региона да има сигурност, и то независимо от външните обстоятелства. Много важно! Но затова трябва да се прави политика на баланси във всеки конкретен момент и всеки конкретен политически акт да е свързан с този контекст. Защото тези генериращи тревожност реалности изкривяват и ускоряват политическото време. И политическият разум основателно се изкушава да организира  и конструира света, в който живеем, по същата матрица.

Не трябва да си въобразяваме, че това, което правим като политика в парламента няма връзка и със световна политика, европейска политика , регионална политика и т.н. 

Информационната епоха фундаментално се отрази в самото битие на политиката. В политиката вече всичко е във всичко, така да се каже онлайн.

Няма изолирани действия. Всичко е във всичко. Дори когато правим нещо несъзнателно ние подпомагаме или захранваме процеси, които са извън нас, но рефлектират непосредствено и върху нашето съзнание, нашата държава, нашия свят…

Всички знаете, че съм наблюдател по дефиниция, но явно твърде на сериозно съм се приел като пасивен съзерцател. Но това не означава, че ще се върна в политиката!

Накрая ви призовавам да направим обща молитва за новата 2016 г.: Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса.

17.12.2015 г.

Ключови думи

Коментари

hop

ето скрития агент на КГБ си показа истинското лице!

Зигмунд Шнапс

Кратки банални коментари изпод кратки банални никове, използващи словоред от 1950-те... Ченге спамбот на час--обадете се сега! И с новот ренде на десе-шоп, ще получите пет-пет безплатни ника за тролене. Но това не е всичко. Включваме и инструкции за лесно и бързо комбиниране на баналности и начини да се избере дали да са обвини човек че е от КГБ, или от ЦРУ. Да се каже че е "рубладжия", или "соросоид"? Стига сте харчили ценни секунди за избор--инструкциите на баналния ченге спамбот ще ви помогнат да се справите.

Тотален рефлуксов напън.

F1

Браво!

Ама много е бил поркан явно - хахаха, отворени портали, планетарни мащаби, проспектиране и съзерцание...

geg

Всичко е във всичко ;)

калуньо

"Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса." Това е специално послание към слугата Пеевски,май!

Милен

Леле какъв отблъскващ нарцисизъм лъха от всичко това :((((

5кофф

Това Нойзи ли го е писал?

socialen

Невероятна реч! Браво на Меди Доганов! Сравнени с него по геополитическите въпроси, грантовите анализатори изглеждат като приемачи на грантове.

дебелян пеевский

Сопола и Лаборанта са си плюли в устата, казват едно и също ;)

фрунзе

Пиянски изцепки на гнусни турски русофили!!! Нищо чудно, че socialen и дебИлян ще са очаровани!!!

Зигмунд Шнапс

А знаете ли, че по международния стандарт за чикиджийство и импотентност, всяка поредна възклицателна в интернет пост се равнява на случай на омекване на пишка на пишештия през последната година?

Николов

Това е голямата политическа новина на годината. Тази реч трябва да се чете със син и червен молив. Тя не е отправена към електората на ДПС. Тя е изпратено послание на един български философ-политолог , от турския етнос до всички европейци. Четете и се опитайте да го разберете

фрунзе

И ти какво разбра, освен че са активирани тараните на кремълското задкулисие в България?!?!?

Някой го е страх от Турция може би?

Новият

Ужас, четох и препрочитах няколко пъти словата на гения, но не открих темата където е световен спец - темата за водородът като гориво на бъдешето! Абе аркадаш, що така?

висок

Той и Тренчев излезе от Подкрепа и щеше да се занимава с наука на "торсионните полета"....ама нещо тишина!

denim58

Агент на ДС, превербуван от КГБ, чете Рупърт Шелдрейк... Държи реч, по малките часове на депутати и кметове от ДПС, които със сигурност нищо не разбират от "Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова не се ебавам."...Не е добре човека, откакто стреляха по него.

Развеселен

Меди, политиката ти е колкото песента на Галена. Тотална чалга.

Сталин да Фрунзе

Дали ти или някой друг е разбрал е второстепенно. На първо място трябва да е разбрала Селската тиква от Банкя. Мога да се обзаложа, че половината от употребените думи не ги е чувал,камо ли да ги разбере. А всичко накуп трябва да разбере защото се задава нова политическа линия според мен.

Хе хе

Това, Раданчо изобщо не звучи, като пиянска реч!

Хенри

Спокоен съм за хляба си! Меди е много слаба ракия. Впрочем др. Доган - ЕС нито ще се разпадне, нито ще има война Турция-Русия, просто защото Путин няма пари, а Ердоган военни ресурси. Битката е за Близкия изток и Местан много вярно се позиционира. Така или иначе това разцепление в ДПС е сбъдната мечта за България и най-сетне турския етнос ще може да се раздели по линията за ЕС-САЩ и правилата или за Путин, Ердоган и ориента.

Мария Зангова

Няма да е зле министър-председателят ББ да се запознае с тази реч поне за сведение и да си направи съответните изводи. Може Доган да е бил почерпен, когато е произнасял речта си, но със сигурност е писана на трезва глава.

Цецоу

Прочетох изказването и през цялото време напираше един въпрос - Ахмед колко е часът? И, кога за последно излизахте от Сараите да си поговорите така с народа, преди да редите ВИСША ДИПЛОМАЦИЯ между Русия, Турция, ЕС и САЩ???

socialen

Те са мусюлмани и не пият. Това Психодясното не го знае.

па

или не познаваш мюсюлмани или просто имаш пожелателно мислене. Това е все едно да кажеш нито един християнин в момента не яде месо.....

alexs

ЛЕЛЕ АМА ти СИ МНООО ТЪЪЪЪЪЪП И ЗЛЕ ПРОГРАМИРАН КАТО ПАРТИЕН СЕКРЕТАР ОТ ДЕЛИОРМАНА.

дядо Илия

Не намирам нищо смущаващо в речта на Местан! Той казва истини независимо дали са приятни за този или онзи. Не съм му последовател, но когато е прав според мен е прав.

Хаха

Батка, пак не си чел, за никаква реч на Местан не става дума, няма такава.

пулсиращ фалос...

Истинското ДПС бе подменено от ДС още в началото на прехода, като за главнокомандващ фокусник бе назначен Сава, Сергей, Ангелов - Доган. Понеже зайчето се застоя доста в Цилиндъра, му напомниха с газово макар и развалено пушкало да спазва зададената линия още при зачатието на това зло. Иначе на злото му е позволено да си философства, да борави с илюзии, но само чрез морфично резониране, докато капитализацията от това упражнение е чрез реално погубване на много съдби, на цяла една България.

хм

Изпълзя удобно ,за да отклони вниманието ог скандалите в съда. Руснаците пак го задействаха да спасява проруския кабинет. доган е национален предател А пък абв щял да прави антикорупционен закон Ха-па куневата още да се надява,че някой ще и приеме закона. Целия РБ трябва да напусне в опозиция и тогава да им лъснат задниците на проруските мекерета борисов доган и първанов

хрус

Радан Кънев- Има два начина да гледаме на речта на Ахмед Доган. Единият е, че се е напил и е говорил много сложни думи в опит да впечатли аудиторията. Което хич няма да е за първи път в неговата кариера. Другият е, че де факто лидерът, въпреки всички глупости и каламбури, които използва, дава едно много ясно и тежко политическо послание. Че ДПС трябва еднозначно да се върне към корените си да кадесарска съветска формация. Което облслужва руска политика - и то политика на старите служби, прокомунистическа, т.е. - на мафията от 90-те г., когато имаше бизнес крило Мултигруп и политическо крило ДПС.

Hoho

Мъдреца от село Каменар посочи и реши европейските и световни проблеми.

сеп

Първо чух коментарите за речта,които ми създадоха впечатлението за високопарна изцепка.Сега,обаче прочетох целия текст.Хм....намирам я за много сериозна,а омаловажаването й,както и подигравките за инфантилни.

Радев

Истината е, че пред Доган всички останали нашенски политичета изглеждат като наакани пеленачета.

ХидроМидро

И от какво толкова се впечатли кухата ти кратуна - от псевдотермини, нищо не значещи. Типична комунистическа демагогия и нищонеказване. Пиянски брътвежи на прояден от алкохола мозък.

ха-ха-ха

Дрън-дрън. Пълни глупости, ама какво да очакваш от бандит, възпитан в комунистическата ДС школа. Измислен философ и политик. Всъщност - обикновен полуобразован мафиоз.

Трън

Морфичният резонанс отчете речта на десарския гном: Гаварит масква.

бобо

Евгени Примаков не е бил напразно пьт до бьлгария едно време , Доган го доказва сега легално . Руски агент от класа .

:)

Доган винаги е бил по-добър в геополитиката от която и да е путинка. Да, ДС, ама българскито. Другото ДС е крилото на КГБ.

Професор

КОШМАРИТЕ на АХМЕД ДОГАН ОГЛАСИХА САРАЯ Ахмед Доган е обсебен от неспасяем екзистенциален СТРАХ. Страх, който е преминал в ужас. Той, потънал като суек в бункера, започна да усеща или, ако повече му харесва, започна да чувствува "морфичният резонанс" на неговата собствена безпомощност и беззащитност. Доган, макар да извърши непростимо държавно предателство, като предаде на Турция списъкът с българските агенти там, никога не е бил приеман с доверие от официална Турция. И далеч не толкова заради обстоятелството, че в неговите жили не тече дори капка турска кръв. За официалните турски власти той неизменно е представлявал български служител на Държавна сигурност, който години наред е готвен по най-професионалния начин и с всички методи да работи против интересите на Турция. Лютви Местан предприе някои действия, с които създаде може би връзки на зависимост от Турция. Тази негова зависимост изигра значима роля за прибързаното му и непремерено изявление във връзка с конфликта между Турция и Русия. Целият свят през последните три месеца разбра, та барабар със света и Ахмед Доган, че Русия на Путин стана незаобиколим фактор не само в Сирия и в Близкия изток, но и в глобален геополитически план. Ето защо всичката геополитическа фразеология на Доган му е нужна, за да легитимира следните негови думи: "Утвърждаването на Русия е необратим процес, който искам да наблюдавате. Русия ще направи всичко възможно тази линия да продължи и, ако е необходимо, дори силово. От тази гледна точка бихме задали въпроса за НАТО – адекватна система за отбрана ли е? Аз само ви съветвам - не приемайте нещата инерциално, като блуждаещи политически клишета в нашия динамичен свят." АДЕКВАТНА СИСТЕМА ЗА ОТБРАНА ЛИ Е НАТО? Ами ако Русия се окаже по-силна и по-решителна, а Турция се превърне във фокус на руската заплаха за НАТО? Има ли в такъв вариант бъдеще една протурска, една турско-етническа партия в България? Ако ли пък такава партия, като сегашната ДПС, няма бъдеще, то има ли бъдеще Ахмед Доган в ролята на конспиративният управник на държавата? Същевременно Турция прецени, че действията на Русия в Сирия радикално осветяват нейната зловещо-двойствена роля във войната против Ислямска държава и се превръщат в непреодолима пречка за реализация на користните политико-икономически интереси на турската управляваща върхушка. Турция на Ердоган и Давутоглу демонстрира поведение на планетарно безотговорна и рискова държава, която е потенциално в състояние да предизвика световен военен конфликт. Но ако, не дай Боже, това се случи, поне тук, на Балканите, Турция ще бъде бъде разпердушинена. И какво - пита се Ахмед Доган - в такава ситуация ще стане с турското етническо малцинство у нас и с неговото "колективно тяло"? Изострянето и радикализацията на конфликта между Русия и Турция неизбежно ще поляризира българското национално обществено мнение. А този факт, особено върху фона на отдавна известния на Доган "документален филм" на турска журналистка, пуснат по арабската телевизия, категорично ще наруши неговото лично спокойствие и ще го превърне в ТЕЖКО ПРОБЛЕМЕН ФАКТОР за националната сигурност. Трябва да разберем и да бъдем наясно - Ахмед Доган с абсолютно пълно основание се изплаши за своята собствена сигурност, за своето собствено бъдеще на този там тайнствен човечец, който вече никъде не се показва, но за когото всички приказват, че той управлявал България... Ужасяващият страх на Доган е страх за неговото бъдеще, макар и не в съвсем близко време... Този екзистенциален страх на Доган няма нищо общо с бръщолевенията на Радан Кънев било за Догановото пиянство, било за връзката му с руските тайни служби на Путин....

geg

Жалба за младост! Студентска, пиянска(бохемска),среднощна... Всичко е във всичко, ха-ха...

ИДИОТ

Посланието на Ахмед Доган – протегната ръка за заедност срещу власт. Нещо се случи преди дни в милото ни отечество. И понеже се разбира противоречиво и нееднозначно, или просто не се разбира, си позволявам този текст със скромната претенция за точност. Между другото, тъпотата ни залива отвсякъде. Различни наблюдатели и политически мъже и жени тръгнаха в грешни посоки,. Обявиха Доган за гении, геополитик, за играч от световна класа и т.н. Наблегна се на участито на турски политици в делата на ДПС, и т.н. 10Поради това със забавление наблюдавам, че медии, за които с твърди че са близки до ДПС пускат интервюта и коментари все по-директно дешифриращи посланията на Доган към българските политици. И – нека не се забравя нито за минута - лично към Бойко Борисов. Та така . Да започнем от изходния пункт. Кой е той ли ? Ами разбира се - властта. Участието в централната власт. Властта, от която ДПС беше изведно - и според заклинанията на Бойко Борисов и Реформаторския блок – дефинитивно. Участието във властта е първостепенната цел на Ахмед Доган. Изолацията на ДПС – от властта – въглен в душевния мир на Доган. Блатото, в което ДПС попадна след напусканто на коалицията с Орешарски изглежда безнадежно също като сътоянието наа бившите коалиционни партньори. ГЕРБ не само стои непоклатимо в перспектива, но и се очаква да се приеме гласуването по електронен път. Това пък най-малкото ще бетонира ГЕРБ около 40-те процента, ако не и повече и ще подкрепи поне двойно процентите на реформаторите, само идиот не би го разбрал, както и част от социолозите в България, разбира се. В този контекст, перспективите пред ДПС изглеждат трагични, поне що се отнася до участие в каква да е управляваща коалиция. Уравнението изглежда нерешимо, но Доган все пак се опитва на намери изход. Как ли ? Ами ето как – разцепва се ДПС на две – на добра, проевропейска, модерноислямска, ататюркска част и – за контраст - лоша – фундаменталистка, агресивна, протурска и т.н – с шеф Местан или друг някой, който може и да не осъзнава каква точно роля играе. Заплахата от поляризирано етническо крило на ДПС е необходима за контраст и като катализатор за сближаването на политическите играчи с „доброто” ДПС. Целта е „доброто ДПС” да получи оферти за участие във властта, а лошото да бъде заклеймявано, изтиквано , подтискано и оплювано, да бъде магинализираатно, но да стои като заплаха и евентуалност. С други думи, совите отведнъж няма да са това, което бяха. Да направим за пълнота и уговората, че дали „лошото” ДПС ще придобие конкретна политическа форма, дали ще го има или ще е само част от един демонстативн катарзис – е само технически въпрос. Не е изключено Местан да създаде формация само в Кърджалийско, откъдто е и така ркетът да стане съвсем директен. Динамиката на ситуацията ще определи формите. Така изглежда сценарият, макар да не е ясно дали всички протагонисти са запознати с него. Във всеки случай едно бързо вслючване на ДПС в централната власт автоматично праща Местан на курбан, а „лошо” ДПС може и да не се състои. Електоратът им е дисциплиниран, разбирате ли. . Разбира се, същствува вариант разиграващото се да не е театър, а реална политическа драма. Възможно е , макар че е малко вероятно. Това ние няма как да разберем . И точно тук е големият въпрос – няма никакво значение театър ли се играе или не. Посланието е ясно, а играчите и силите зад тях са съвсем реални! Посланието е – ние не търпим повече изолация от властта. Предлагаме заедност , светски ислям и спокойствие срещу участиее във властта. Алтернативата е – връзки с ислямистка Турция и неясни перспективи за етнически мир. Избирайте ! Този, който трябва да избира е Бойко Борисов. Може да звучи малко директно, но така трябва да се разбира ставащото в ДПС. Който се съмнява, че целта на Ахмед Доган е връщане във властта, да си спомни поздравът му към конгреса на БСП, с която управляваха заедно дълго и упоително. Тогава Доган завърши обръщението си със „скъпи другарки и другари”. Турците мигаха на парцали, не разбираха как е възможно точно с тези, които им смениха имената да се прегръщат. Но Доган ги успокои с думите, че „с този си акт ДПС е израстнло извънредно много”. И го разбраха. Израсване е всичко, което води към властта. Защото една партия се реализира само и единствено във властта. Другото е аматьорщина . Като на тези , принципните политици, дето обичат да подават оставки. И тук е моментът политиците не само да разберат, да осъзнаят какво Доган иска, но и какво предлага. Според мен лично офертата не е лоша. Малко е ориенталска по манталитет, но е разбираема. Ние, българите, трябва да подкрепяме и стимулираме светски настроените турци. Да покажем, че заедността, която съществуваше в обществото допреди години е по-добрия вариант. Оная заедност, при което на Коледа канехме турците у нас, а на Байрам бяхме канени . Заинатяване и изолация на от властта на всяка цена Доган отказва да приеме. Какви биха били следващите ходове засега можем само да гадаем

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.