Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Правоопрасквателната система е един от стожерите на разделението на властите в съвременната конституционна уредба на България. Същността на правоопраскването се състои в опраскване на някого чрез правото. По принцип този някой може да бъде опраскан и по други начини – да речем с гранатомет или с медийна фекалка. Но опраскването чрез правото е по-висш и по-цивилизован начин на общуване с политическите опоненти и доближава България до идеала за правоопраскващата държава – държава, в която всяко опраскване става чрез правото. 

Основен принцип на правоопраскващата държава е, че всеки може да бъде опраскан 

Това изначално и фундаментално равенство дисциплинира гражданите и им отнема възможността да се оплакват от дискриминация. Томас Хобс е казал, че в „естественото състояние“ всички са равни, защото са еднакво уязвими: дори и най-силният трябва понякога да спи, а когато заспи.... може да бъде опраскан (казано с известно осъвременяване). Същото се случва и днес: дори най-силният политик или притежател на банка в един момент слиза от власт и тогава веднага попада под ударите на правоопрасквателната система.

Правоопрасквателната система е независима и се управлява от един много Висш съвет. В този Съвет представителство получават – на състезателен принцип – личности, партии и корпорации, които имат най-силно мотивиран интерес и възможности да опраскат своите опоненти, както и да предпазят себе си от опраскване. Състезанието за представителство във висшия Съвет е публично и прозрачно до откровено безсрамие. Не е изненада, че победители в това състезание са силните на деня в икономическо и политическо отношение. Още древните гърци са знаели, че при изборите хората естествено излъчват най-доброто (най-богатото, образованото, свързаното, агресивното, мотивираното и т. н.). Това води до олигархия. За да се предпазят от точно тази опасност, древните атиняни са използвали лотарията (жребия) като по-справедливи форми на излъчване на представителство. Но в съвременния свят държим на качеството и предпочитаме публичните избори за членство в Съвета.

Независимостта на Съвета подлежи на квалифициране с оглед на друг принцип, известен ни от американския конституционализъм: checks and balances. Като форма на контрол и противотежест другите власти имат възможност за известна намеса и влияние в работата на Съвета. Така например министър-председателят може да действа индиректно чрез своите хора в него и да им поръча да опраскат някой съдия. Или пък да намекнат на някой съдия да опраска трето лице. Или пък да не опраска третото лице, ако то отново е организирало добре изборната кампания. В краен случай министър-председателят може да покани магистрат на разходка в парка, при което опраскването добива многозначителен смисъл. 
Законодателната власт – особено тази на депутати, притежаващи медийни империи – също има право на обаждания, разговори, внушения и натъртвания. Тук особено строги правила – като например правилото три пъти да подсказва и един път да мести – няма. Действа се според случая и тази гъвкавост води до намаляването на потенциала за блокаж и тежък конфликт между властите (като в Румъния, например).

Правоопрасквателната система се дели основно на правоопрасквателно обвинение и правоопрасквателен съд

Обвинението е централизирано и единно под властта на Главния правоопрасквател на Републиката. Той държи диригентската палка за срок от седем години, през които чудо трябва да стане, за да бъде отстранен от поста си. Поради тази причина се е случвало и откровено луди хора да изкарат пълен мандат. Но настоящият случай – слава Богу – не е такъв и Главният правоопрасквател води забележително последователна и в някакъв смисъл мъдра политика. Тя се състои в координиране на действията му с най-силните играчи в изпълнителната и законодателно-медийната власт в страната, внимателно следене на разместванията в нея и опраскване само на неудобните за тези актьори лица. Как точно тази координация се извършва остава тайна. Едни твърдят, че просто става дума за приятелски отношения между тях. Други хвалят интуицията и „политическия усет“ на Главния правоопрасквател. Трети смятат, че нещата са битови и става дума за пари. Четвърти – че всеки държи другия със страшни тайни и т. н.

Правоопрасквателният съд е по-плуралистична структура, която не се подчинява на волята на един субект. Затова тук се действа на принципа на „гнилите ябълки“, които са разположени на ключови за системата места. Комуникацията с гнилите ябълки се води очи в очи, чрез тефтерче, по телефона или на запис. И четирите форми имат еднаква правоопраскваща сила и валидност. И четирите форми не могат да бъдат използвани като доказателство за неправомерни влияния и опит за натиск, защото могат да бъдат интерпретирани като „две каки си говорят“ или да бъдат загубени, докато вещо лице се облекчава в храстите. Нещо повече, „гнилите ябълки“ за това са гнили, защото и при най-малка опасност могат да бъдат изхвърлени в кофата или по-нежно казано – да бъдат опраскани. По този начин правоопраскващата система се променя, за да си остане същата, което е белег за нейната интелигентност и адаптивност.

Независимостта на правоопраскващата система става абсолютна, когато бъде поставен въпросът за нейната отговорност пред гражданите. Тогава медийно-законодателната власт и части от изпълнителната ревват в защита на правоопраскващата система. По съдържание ревът се свежда до следните твърдения:

- Никой няма право да променя състава и уредбата на Висшия съвет, да го дели на две, да търси начини за по-голяма отчетност на този орган и по-голяма негова специализация и прозрачност в дисциплинарната и кадровата му политика;

- Никой няма право да търси отговорност на Главния правоопрасквател за правоопраскващата му дейност. Той е единен и йерархично извисен, и само той може да си търси отговорност. Затова той трябва да има мнозинство във (всеки формат на) Висшия съвет. Неговата квота трябва да е по-голяма от всяка друга;

- И да може да се търси някаква отговорност от правоопраскващата система, промяна в тази посока може да стане само с Велико народно събрание или потоп;

Всеки опит, който се разминава с гореописаните табута, е „пълзящ опит за преврат“

- Всеки – дори и спортен журналист със съмнителни интелектуални и човешки качества – се издига до ранга на конституционен експерт, ако успее да заучи горните мантри и свободно да ги повтаря в телевизионните студия.

Правоопрасквателната система се води само и единствено от закона на правоопраскването. Според този закон, въпреки че всеки подлежи по принцип на правоопраскване, това не винаги е евтино и безопасно. Затова първо трябва да се свали цената на правоопраскването, като обектът се подложи на медийно-фекална ондулация (от изданията на законодателно-медийната власт). После той се поема от правоопрасквателното обвинение, а докато стигне до правоопрасквателния съд, той вече ще се е превърнал в обществено незначим и политически безопасен така или иначе.

Правоопраскващата система е подложена на строг мониторинг от страна на Европейската комисия в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. За целта на този мониторинг правоопраскващата система се превръща в съдебна и правораздавателна система, но това важи само за времето, в което се провеждат съответните тестове. При липса на пряко наблюдение правоопраскващата система веднага възстановява своя интегритет.

За 25 години България измина дълъг път в реализацията на идеала за правоопраскващата държава. Вече сме усвоили нейните принципи, конституционализирали сме ги, а имаме и натрупване на емпирични данни за нейната ефективност. Единственото, което не се е случило, е публично да признаем нейното съществуване и да отдадем заслуженото на създателите и основните й изпълнители. И до ден днешен те не могат да се похвалят открито с най-съвършеното си творение, а трябва да се стига до изтичане на записи и разговори между каки, за да се напомни на хората за безспорното инженерно достижение на политико-правната ни мисъл. Време е да кажем „стига“ на това лицемерие! 

Анализът е написан специално за Клуб Z. Подзаглавието е на редакцията. Още текстове от Даниел Смилов може да прочетете ТУК.

Ключови думи

Коментари

дебелян пеевский

Гражданинът-анаЛизатор е пропуснал да опише най-важната черта на системата - нейната генетична устойчивост. Всички участници в нея, без изключение, са големи критици на правоопрасквателите до момента, в който се появи възможност самите да се превърнат в правоопраскватели. След което те стават стълбове на правоопраскването чак до момента, в който биват правоопраскани, независимо дали от вътрешни или външни опраскващи фактори.

дебелян пеевский

Също така, описанието на функционирането на контрола на европейските правооопраскватели е дефектно. В действителност, мнението на европейските правоопраскватели силно зависи от това от коя европейска партия са самите те и дали тя е същата партия, каквато е партията на правоопрасквателите по места. Ако партиите съвпадат, правоопраскването е легитимна и общо взето неподлежаща на критикуване практика. Ако партиите се различават, то правоопраскването е силно неевропейска практика, която трябва да бъде заклеймена с тежки, но общо взето беззъби декларации. Защото няма да е все така, а местата в ЕП са си места в ЕП.

Писах ти минуси не защото няма истина в това, което си казал, а зщото си лош човек и не си дошъл да пишеш с добри и чисти намерения.

DogWoman

Добра демонстрация каква глупост изрече шефът на ВКС Лозан Панов онзи ден - че "моралът" бил "над закона". Щото точно ето това се получава - "писах ти минуси, защото си лош човек" или "обявявам те за виновен, защото според мен си лош човек и заслужаваш да е виновен".

дебелян пеевский

Ето, "писахтиминуси" демонстрира точно това, за което говоря. В момента, в който в ръцете на расовия реформаторски настроен българин се появи някакво средство, възприемано като правоопрасквателно, то се използва не по съвест, а по чисто лични мотиви. Отлична демонстрация, драги.

Толкова е вярно, колкото многобройните ти погрешни предположения за моето образование, финансов статус и т.н., без да броим псувните.

функционално неграмотен

Дебелянчо, няма ли да млъкнеш най-сетне. Ставаш много скучен, досаден и безинтересен.То бива-бива многознайстване по всякакви въпроси , ама стига вече. Почини малко!

Отдавна му казах да отиде на почивка, защото напълно се деконспирира и дава фира като агент. Когато се правиш на загрижен и морален коментатор на света, все пак устояваш на изкушението да наречеш събеседника си анаЛизатор, хей така като за начало.

Ма Смилов, ма моля ви са! За какво правоопраскване си говорим тук, кажете? Една опраскана кака и една с текущ статус на изчакваща опраскване - и това е то цялата равносметка за 25 години! И престанете да цитирате глупостите на Ченалова и Янева като истина от първа инстанция, легитимирайки ги по този начин. Нима не виждате, че ако наистина са преживели катарзис (о, чудо чудес!) и искат нещо да променят, те нямаше да сведат всичко до махленски сериал, а да действат наистина смело и да говорят официално? Нима не виждате, че абсолютно нищо от казаното и от двете няма как да се докаже по никакъв начин?? Всичко е "дума срещу дума" "той каза, че оня казал" и всеки току-що завършил адвокат ще го опука в съдебната зала без никакво затруднение.

Смилов е използвал една актуална дума и професионалните си познания, за да опише реалното състояние на българската държава. Не става дума за катарзиса на двете каки, както всъщност добре сте разбрал.

DogWoman

Някой друг не се ли впечатлява от пълното мълчание на правната гилдия? Написаното от Смилов е поредната статия от сериала "Всички са маскари", а съдии, прокурори и адвокати (макар че те не са част от съдебната система) мълчат като... като агнета, да речем. Аз на тяхно място бих се чувствала кръвно обидена, ако почтено съм работила в системата години наред, имам безупречна репутация, и изведнъж нарекат всичко вършено от мен "правоопраскване"! Или на почтените не им дават думата? Кой не им я дава? Абсолютно е невъзможно да няма почтени хора в съдебната система, това е статистически, практически, теоретически, всякак - невъзможно.

DogWoman

КлубЗ, моля ви се да оправите системата с отговорите във форума... свят ми се завива, докато отворя всичките матрьошки, за да проследя дискусията. Няма ли начин?

Има -- почивайте си по-често, не се захващайте с неща, които са прекалено сложни за Вас.

Кабакчиев, враг на народа №1

Винаги е полезно да се анализира издълбоко нещото, което всички за краткост и благозвучност наричат просто държава-кочина. В случая, освен анализирано издълбоко, се е получило и доста забавно. Голям кеф ми достави.

Радев

Смислов върти и суче, но не смее да признае, че на върха на пирамидата на злото седи Тиквоча. От него тръгват всички злини, той е основния представител на мафиотското задкулисие. Цацата, Свинята и пр. индивиди не са в състояние да си разиграват коня без да знаят, че действат с протекция от най-високото ниво в държавата. Президентът пък е абсолютен мухльо, който е насран от шубе и не смее да каже две думи в защита на усилията на хора като Христо Иванов, Лозан Панов и още неколцина съвестни хора, които полагат неимоверни усилия за да разтурят кочината в съдебната система. От друга страна щом свинско-герберастките медии квичат на умряло, което е добър знак, че нещата са на път да се случат.

DogWoman

Радев, какво толкоз те е възторгнал "Лозан Панов и още неколцина съвестни хора"? Че предлагаше да се организира един мъничък черезвичаен (ЧК) Народен съд, който временно и по съвместителство да бъде "над закона", докато това е удобно, а после отново да слезе "под закона", отново когато е удобно? За радост съветниците на Плевнелиев този път си бяха на мястото и не му дадоха да се хлъзне по тъй ловко подадената динена кора.

ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ГЕРБ Е СТРАХА ЧРЕЗ АДМИНИСТРАЦИЯТА СЕ КРЕПИ А ТЯ Е НАД МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИЙ КАТО СЛОЖИМ ПОПРАВКИТЕВ НА ПРОТОКОЛИТЕ КОЙТО СА 80 ПРОЦЕНТА - КАКВО НАПРАВИ ГЕРБ ОСВЕН ДА ИЗТЕГЛИ И ПОХАРЧИ ПАРИТЕ ОТ 21 МИЛИАРД И ДА СИ НАПРАВИ ВОАЯЖ ЗА ПОЛЕДНО ДО КИТАЙ КАКВО НАПРАВИХА ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПЪТИЩАТА И НЯМА КАТАСТРОВИ ВЧЕРА 5 ЗАГИНАЛИ РЕФОРМИРАХА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПОДОБРИХА СТАНДАРТА НА ЖИВОТА НЕ ТЕХНИЯ - НЯМА сфера да не протестира ВСИЧКО СЕ УВЕЛИЧИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗЕЛЕЧУЦИТЕ Н

Казах стига. Сега какво?

ми сега си подай резюменцето в некой център за леберални стрътегий и се надай да те огрее заплатка, че да окаш "стига" един път седмично. и се надай да има причини да окаш и след 100 годин.

Колко си вярват грозните, тъпите и отвратителните, че са прекършили гръбнака на България веднъж завинаги.

Развеселен

" Всеки – дори и спортен журналист със съмнителни интелектуални и човешки качества" Понеже Смилов има безспорни човешки и професионални качества, как пък не. Смешко.

Юлий Москов наистина в какво качество коментира съдебната система и проблемите в нея - в качество на нископлатена медийна проститутка или на редактор на вестник, на чиято първа страница беше публикувана думата "чернилка" по отношение на тъмнокож футболист?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.