Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Новият кабинет ще управлява с помощта на 18 експертни съвета по ресори, които ще бъдат съставени на принципа на работните групи, които водеха преговори за коалиционните политики, научи Клуб Z.

В тях всяка партия от управлението ще излъчи до трима представители по свой избор. 

"Експертните съвети провеждат работни срещи най-малко веднъж месечно. Обсъждат основни и актуални политически и управленски въпроси, съгласуват предстоящи законодателни инициативи, както и търсят решения на актуални обществени проблеми, попадащи в сферата им на компетентност. Членовете на експертните съвети, излъчени от Коалиционен партньор, могат да бъдат различни в зависимост от дневния ред на съответната работна среща.  Експертните съвети провеждат работни срещи по график, определен на предходната им среща, или извънредно – по искане на Коалиционен партньор и в удобно за всички време и място на територията на гр. София", пише в последния вариант на коалиционното споразумение.

Структурата на изпълнителната власт се променя чрез прехвърляне на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Въпреки че БСП взема министерството на земеделието, на пряко подчинение на премиера Кирил Петков преминават Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите. 

При вицепремиера и министър на финансите Асен Василев отиват дирекция „Централно координационно звено“ от МС и Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, като по този начин той ще контролира изцяло усвояването на европейските пари. 

Новият вицепремиер по ефективно управление от ПП - Калина Константинова, няма да има само методически контрол над подобряването на работата в администрацията, но и пряко ще ръководи редица структури:

- Дирекция „Добро управление“ в МС;
- Института за публична администрация в МС;
- Дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС;
- центровете за споделени услуги на база дирекции „Човешки ресурси“, „Информационни технологии“, „Управление на собствеността“, „Счетоводство“ от всички ведомства към МС - това са нови центрове, които ще спестят нуждата от обща администрация в министерството, а ще обработват назначенията, заплатите, материалното осигуряване, стопанисването на имотите на изпълнителната власт.
- "Български пощи" ЕАД от МТИТС;
- Агенция по геодезия, картография и кадастър от МРРБ;
- Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от МРРБ;
- Агенция по вписванията от МП.

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Даниел Лорер ще получи контрола над още държавни предприятия:
- „ТЕРЕМ Холдинг“ от МО;
- "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД от МТИТС;

А „Държавна петролна компания“ ЕАД се закрива, с което се слага край на нереализираната идея за държавни бензиностанции.

Външният министър Димитър Гърдев от ИТН съшо ще е с ранг на вицепремиер и ще ръководи Държавната агенция за българите в чужбина - идея, за която се говори от години, тъй като естественото ѝ място винаги е било в МВнР, но по различни политически причини винаги е била под контрола на премиера. 

Останалите министри ще са:

- заместник министър-председател и министър на околната среда и водите; 


- министър на вътрешните работи;


- министър на регионалното развитие и благоустройството; 


- министър на труда и социалната политика; 


- министър на отбраната; 


-  министър на правосъдието (който получава и дирекция „Съдебна защита“ от МФ);


- министър на образованието и науката; 


- министър на здравеопазването, който ще управлява всички държавни болници; 


- министър на културата;


- министър на земеделието (към когото преминава Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ от МИ);


- министър на транспорта и съобщенията;


- министър на растеж и иновациите, който ще наблюдава Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ от МИ;
Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ от МИ, Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС, „София Тех Парк“ ЕАД, „Българска банка за развитие“ ЕАД; , „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, Българска агенция за инвестиции, ИА „Насърчаване на малки и средни предприятия“;


- министър на електронното управление, който ще си направи администрацията от сегашните  Държавна агенция електронно управление от МС и Дирекция „Информационни технологии“ от МТИТС, плюс „Информационно обслужване“ АД; 


- министър на енергетиката; 


- министър на туризма; 


- министър на спорта. 

Коалиция „Продължаваме Промяната“ предлага:

министър-председателя на страната;
заместник министър-председател и министър на финансите, 
заместник министър-председател по ефективно управление;
министър на образованието и науката;
министър на здравеопазването;
министър на вътрешните работи;
министър на отбраната;
министър на транспорта и съобщенията;
министър на растеж и иновациите;
министър на културата.

Коалиция „БСП за България“ предлага:

министър на труда и социалната политика;
заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията;
министър на земеделието;
министър на туризма.

Политическа партия „Има такъв народ“ предлага:

министър на енергетиката;
министър на външните работи; 
заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството;
министър на спорта.

Коалиция „Демократична България - Обединение“ предлага:

министър на правосъдието;
заместник министър-председател и министър на околната среда и водите;
министър на електронното управление.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.