Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

На питането знаят ли кой е сегашният председател* на Върховния касационен съд (ВКС) едва 34,6% от анкетираните отговарят правилно.

Все пак за наследника на поста на Лозан Панов повечето граждани считат, че е почти поравно важно да е професионалист, както и почтен, а чертите - да е активен радетел за реформи и да устоява на натиск и влияние се нареждат почти веднага след това.

Това са някои от изводите на национално представително социологическо изследване на тема "Какъв трябва да е следващия председател на Върховния касационен съд (ВКС)“. То е проведено по поръчка на Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Изследването е осъществено от агенция „Глобал Метрикс“ в периода 12-24 октомври 2021 г. чрез 1007 ефективни интервюта.

"Целта на проучването е да провери запознати ли са българските граждани с работата на Върховния касационен съд (ВКС), какъв според тях трябва да бъде следващият председател на съда, какви качества да притежава, кои са най-важните неща в неговата работа и др.", напомнят от БИПИ.

Биляна Гяурова-Вегертседер, председател на БИПИ

Хубавото е, че не сме сексисти: за 68% от българите полът на следващия председател на ВКС няма значение. Същевременно 51,2% отговарят, че и възрастта няма значение, въпреки че кандидатът за председател на ВКС трябва да има поне 12 години професионален стаж. 

Въпросникът е включвал и друго нещо интересно (за разлика от сходното проучване за главен прокурор, където такъв сегмент нямаше) - списък с конкретни имена на изтъкнати магистрати и юристи, от които респондентите са можели да посочат предпочитано от тях име за председател на ВКС.

57% не разпознават нито едно име от списъка, а 10,6 %  не могат да преценят кого биха искали да видят на поста.

"Тези отговори отново навеждат на заключението за ниска заинтересованост към процесите в съдебната власт и в частност – към конкретната процедура за избор на председател на ВКС. Възможното обяснение за това е слабото отразяване в медиите на темата и перманентната здравна и политическа криза, в която е изпаднало българското общество през последните две години", заключават от БИПИ.

Все пак най-важното качество, което трябва да притежава следващия председател на ВКС, според гражданите е професионализмът (4,85), оценен по скалата от 1 до 5, където едно е маловажно, а 5 е много важно. На следващо място се подреждат почтеността (4,83), способността да устоява на натиск и влияние (4.81), да има визия как да подобри работата на съда (4,80) и да е активен участник в реформите на съдебната система (4,80).

"Всички тези качества биха могли да бъдат оценени от ВСС при задълбочена и обективно проведена процедура", пишат от БИПИ (както се казва - ха дано, ама надали, бел. ред на Клуб Z)

Като други важни качества гражданите определят политическата независимост, да се ползва с добро име в обществото, както и да има способност за работа в екип. Международният опит е определен като най-маловажното качество.

Интересни отговори са дали респондентите на въпроса: „Кой трябва да избира председателя на Върховния касационен съд?“

Според по-голяма част "съдия №1" трябва да бъде избиран пряко от всички съдии в страната (21,3%), докато 20,5% считат, че той трябва да се избира от всички граждани.

"Въпреки настроенията за повече пряко участие на гражданите в обществения и политическия живот на страната, трябва да се отбележи, че международните стандарти и препоръки са категорични в подкрепа на избора на магистрати от строго специализиран професионален орган при обективни критерии и прозрачни процедури", напомнят организаторите от БИПИ.

Интерес представлява и че гражданите отдават по-големи предпочитания на това Съдийската колегия на ВСС да избира следващия председател на ВКС (16%), отколкото Пленумът (12,5%), който в момента е избиращият орган. 12,5% считат, че председателят на ВКС трябва да се избира от всички съдии в самия съд.

Въпреки че 58% от гражданите не могат да отговорят на въпроса дали сегашният състав на ВСС трябва да избере следващия председател на ВКС, преобладаващата част от тези, които имат мнение, считат че този състав на ВСС не трябва да избира следващия председател на ВКС (22,6%).

"Отговорите на този въпрос отново ни показват, че като цяло гражданите не са запознати с работата на органите на съдебната власт, включително и на Висшия съдебен съвет. Доколкото част от обществото е наясно за съществуването, структурата, функциите и резултатите от дейността на този ВСС, той се оценява по-скоро негативно и към него липсва доверие, че може да проведе процедурата спрямо високите очаквания на обществото.

Може да се предположи, че гражданите асоциират сегашната процедура за избор на председател на ВКС с проведените процедури за председател на Върховния административен съд и главен прокурор от този състав на ВСС, които бяха съпроводени със скандали и съмнения. Мандатът на този ВСС изтича през октомври 2022 г.", заключават от БИПИ.

Повече за проучването на Института, плюс графики може да видите тук.

---

* Прави се уточнение дори, че изследването е проведено след издигането на Лозан Панов за президент.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.