Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Жените са водещата сила в българското общество, доминират над мъжете във важни професии, по-лесно си намират работа и живеят по-дълго, макар да вземат по-малки пенсии от силния пол. Това са основните изводи от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2020 г. на социалното министерство, публикуван в Портала за обществени консултации. Предстои той да бъде приет с решение на Министерския съвет. 

Подобни доклади се одобряват всяка година съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Оказва се, че за целта е създаден Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, който има и своя администрация-секретариат на щат в Министерството на труда и социалната политика. 

Правителственият документ започва доста оригинално - с цитат от Сократ: 

"Слънце има във всеки човек! Само му дайте да свети!"

Сократ - вдъхновител на българския правителствен доклад за равнопоставеността на половете

Чиновниците споделят, че осъществяват държавната политика по равнопоставеност на половете “чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни (таргетирани) мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм”. Но не обясняват какво означават тези изискани фрази и чуждици. Не така стои въпросът с предмета на доклада - изрично е уточнено, че понятието „пол“ е изградено върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски, съгласно Конституцията на Република България. А думата “джендър” отсъства от текста. 

Според Индекса за равенство между половете в ЕС от 2020 г. България със своите 59.6 точки заема 19 място сред държавите-членки т.е. сме под средните нива на равенство на половете по няколко показания - работа, доходи, власт.

Оказва се обаче, че жените у нас са по-адаптивни и по-лесно си намират работа. По данни от НРС (имат предвид не Националната разузнавателна служба, а Наблюдението на работната сила - направление на Националния статистически институт) броят на безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2020 г. е 166,1 хил., от които 94,7 хил. са мъже и 71,4 хил. са жени. Тоест безработните мъже са с 23 000 повече. 

Жените преобладават и в централната администрация (министерствата), като единствено в МВнР силният пол има преимущество - там от 78 ръководители на задгранични представителства жените са едва 21. 

Българските посланици мъже са три пъти повече от жените, въпреки че министерството
до момента е било оглавявано от три жени. 

Докладът отчита, че повече дами доживяват до пенсия. През 2020 г. броят на пенсионерите с пенсии от държавното обществено осигуряване (средномесечно) е 2 123 017 души, от които 1 245 514 (58,7%) са жени и 877 503 (41,3%) са мъже. 

Средният основен месечен размер на пенсиите за 2020 г. обаче е 375,23 лв., като за мъжете стойността му е 460,75 лв., а за жените 314,97 лв., или средният основен месечен размер на пенсиите на жените е със 145,78 лв. по-нисък от този на мъжете.

Жените доживяват до пенсия по-често от мъжете. 

Докладът обаче не казва как ще се преодолеят оставащите неравенства между половете, освен че ще продължи правителствената политика на мейнстрийминг, каквото и да означава това. 

Коментари

.....

Като как следва да се разбира равноправието между половете по света и в частност у нас? Какво още следва да се направи, докато настане пълен матриархат? Кои права на жените са ограничени? Мъжете да почнем да раждаме и да кърмим?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.