Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Една трета от българите смятат, че домашното насилие е личен проблем, който трябва да бъде решаван в рамките на семейството. Всеки четвърти е на мнение, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз и упражнено върху тях насилие. Приблизително всеки десети смята за приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира.

Широко разпространени остават и някои стереотипи: почти поравно се разпределят съгласните и несъгласните с твърденията, че мъжете са по-подходящи за политическа кариера от жените и че мъжете трябва да взимат основните решения вкъщи. 

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на пряко интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната допустима стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество - София. 

Поне на декларативно ниво преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически и емоционални. Над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа. Около и над 85% от анкетираните заявяват, че е неприемливо да се правят нежелани сексуални намеци към жени, мъжът да определя с кого е подходящо да се среща жената, както и жена да бъде удряна, ако е предизвикала с нещо мъжа.

Полът, образованието и възрастта на респондентите оказват влияние върху техните нагласи: мъжете, хората с по-ниско образование и по-възрастните в по-голяма степен са склонни да приемат различните форми на насилие върху жени и в по-малка степен подкрепят равенството между половете. Наблюдава се и зависимост между нагласите за равенство между мъжете и жените и склонността да се оправдае проявата на насилие върху жени. Хората, които в по-голяма степен приемат за нормално проявата на насилие върху жени, в по-малка степен подкрепят равенството между двата пола, отчитат авторите на изследването.

Коментари

....

Напълно нормални резултати. Наравете тази анкета в други страни - било в ЕС или извън него - и ще получите сходни данни.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.