Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Ковид не само ни затвори за известно време, но и катализира процеси, които бяха назряли, но не се разгръщаха, заради инерция и неспособността ни за промяна. Ковид осигури кризата, която ни трябваше, за да извършим тези промени.

Ето 12 от тях, които очаквам да видим през 2021 година. Това са по-скоро 12 видими придвижвания напред, отколкото десет завършени процеса, но също така са и тенденции, които отдавна са частично видими и за чиято реализация разполагаме с всички необходими технологии.

През тази година очаквам тези промени да станат не само ясно видими, но също така неизбежни и необратими. Те ще обхванат най-вече сектора на услугите, но ще де засегнат също и производството и селското стопанство.

1. Ковид сложи край на ненужното бизнес пътуване. Бизнес пътуванията няма да се върнат в предишния си вид. Вероятно ще се свият наполовина, може и повече.

2. Офисът какъвто го знаем до голяма степен ще изчезне и ще бъде заменен с различни форми на локални споделени работни пространства и нов домашен дизайн.

3. Работното време от 9.00 до 17.00 също до голяма степен ще изчезне. Дори и традиционни чиновници все по-често ще ходят на работа по 2-3 дни в седмицата, често за по няколко часа, а през останалото време ще работят виртуално.

4. Край на урбанизацията. Това е мегатенденция, която постепенно ще промени разбирането ни за град, транспортна и енергийна инфраструктура. Един от най-сложните за овладяване процеси, масовата урбанизация, ще се забави, може да спре, дори и да се обръща.

5. Появата на виртуалния град. Голяма част от онова, което очакваме от града - забавления, социален живот, образование, здравеопазване ще стане виртуално и ще се превърне във виртуална градска среда.

6. Завръщане на съседството. Все по-малко ще се местим на нови места заради работата. Вместо това ще се местим там, където ни харесва да живеем и където ще можем да подържаме съседски отношения, независими от типа работа, която вършим.

7. Промяна на дома. Дизайнът на дома ще се промени, за да позволи по-добро съчетание на почивка, социален живот и работа, както и на доставки на онлайн пазаруването.

8. Хибридно образование. Образованието в голяма степен ще се виртуализира. Не, няма да си осигурявам всичкото знание онлайн, но виртуалните образователни платформи, в комбинация с новите съседски общности ще създадат нов тип висококачествено средно и висше образование, достъпно за всички.

9. Хибридно здравеопазване. Подобно на образованието, медицината и здравното обслужване също ще ползват широко виртуални и онлайн платформи. Качествената медицина ще стане много по-достъпна и ще спомогне значително за настъпването на постурбанистичната ера.

10. Възход на сензорите. Всичко това ще бъде широко подкрепено от възхода на сензорите, най-вече оптични, които правят възможни автономните превозни средства, идентификацията на образи, онлайн пазаруването, наблюдението на качеството на въздуха, телемедицината и множество други процеси на новото време.

11. Доставките и логистиката ще продължат своя възход. Те ще се роботизират и автоматизират все повече и повече и ще достигат до все по-необичайни места.

12. Биоикономиката ще се развие по-бързо и ще подпомогне децентрализацията и деурбанизацията на нашия живот. Ще видим възход на много сфери в този сектор - от градското и вертикалното земеделие, през биогоривата до нов тип храни и медикаменти.

От това дали ще възприемем, подкрепим и ускорим тези тенденции или ще им се противопоставим, ще зависи в голяма степен къде ще се озовем в един нов и силно конкурентен свят.

Препубликуваме текста с разрешението на автора от неговия профил във Фейсбук.

 

12 тенденции, които ще видим през 2021 година Ковид не само ни затвори за известно време, но и катализира процеси,...

Публикувахте от Julian Popov в Събота, 2 януари 2021 г.

 

Коментари

Много интересно и , по мое

Много интересно и , по мое мнение, мното хубаво. Само с медицината нещата не могат да станат виртуални, но пък плаващото работно време и някои други промени са вече факт. Малко известен, защото въпросът за основния смисъл на думата здравеопазване все още не се поставя в територията. Най-вероятно, за да не "лъснат" окончателно причините за потресните сцени на, например, умряли на стълбите на болница. Пък и колко броя от фактите в тази сфера влизат в средствата за масово осведомяване? И колко от "влезлите" все пак са в автентичен вид?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.