Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Лошите новини за мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, който от два месеца не си е идвал в България, не свършват.

Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисията на "Tехнологичен център - институт по микроелектроника" (ТЦ-ИМЕ) АД, е уведомила БФБ за наличието на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу емитента, подадена до СГС от "Сиболе Сървисис Инкорпорейтид България" ЕООД, съобщи "Инвестор.БГ"

Софийски Градски Съд е наложил предварителни обезпечителни мерки по отношение на имуществото на емитента - назначаване на временен синдик и наложен запор на вземанията по банковите му сметки, открити в Корпоративна търговска банка АД, се казва в уведомлението. 

ТЦ-ИМЕ АД - София не е уведомило банката довереник за тези факти, с което е нарушило задължението си на довереник.

Във връзка с гореизложеното и с оглед предстоящите в края на септември плащания на лихва и главница по облигацията, ОББ е изискала от ТЦ-ИМЕ предоставянето на пълна информация относно предявената молба за откриване на производство по несъстоятелност, хода на образуваното дело, както и актуална информация за финансовото състояние, ликвидността и способността на емитента да обслужва задълженията си по облигационната емисия. 

Петгодишната емисия облигации на ТЦ-ИМЕ в размер на 15 млн. евро и купон от 8% е с падеж на 29 септември. Средствата от емисията, набрани при първоначалното частно пласиране на облигациите, са използвани за придобиване от дружеството на два недвижими имота, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти в гр. София, местност "Задгарова артерия" с обща площ от 59 154 кв. м. 

ТЦ - ИМЕ, основано през 1991 г., е част от империята на Цветан Василев - мажоритарният собственик на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка. Наскоро инвестиционният посредник на Василев ФИНА-С АД обяви, че преустановява дейност, като представи план за уреждане на отношенията с клиентите си.

Първоначално ТЦ-ИМЕ специализира в научно-изследователската, инженеринговата, производствената и маркетинговата сфера. Реализира и посредническа дейност в областта на електрониката и микроелектрониката. Постепенно фирмата разширява дейността си и след приватизацията си през 2004 г. се насочва към инвестиции в недвижими имоти и отдаване под наем на сгради, търговски площи и помещения на частни фирми.
 
ТЦ - ИМЕ ориентира дейността си и към извършване на сделки с финансови активи на Българска фондова борса - София АД. Реализира и допълнителна дейност по придобиване и управление на дялови участия в други дружества, насочени основно към инвестиции в недвижими имоти. Фирмата съдейства за изграждането на съоръжения и модерна материална база към един от водещите футболни отбори в България - ПФК Ботев Пловдив. Подпомага дейността на отбора, оказвайки и финансово съдействие, се казва в сайта на компанията.

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.