Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Неведнъж у нас публично се прокарва тезата, че над 80% от българите са русофили и че русофилството е заложено едва ли не генетично у българския народ. Както и твърдението, че истински български патриот е само онзи, който е русофил.

Внимателно преглеждане на историята обаче показва, че някои от най-бележитите представители на нашия народ са били или отявлени русофоби, или пък са имали сериозни резерви относно Русия и нейната политика спрямо България. Тези видни българи няма как да бъдат обвинениени в липса на патриотизъм.  Защото са доказали този патриотизъм, посвещавайки живота си на българските национални интереси, за което народът ги почита и до днес. Нещо, което няма как да се твърди за мнозина от днешните русофили, чийто "патриотизъм" не прескача нивото на пропагандата и зад чийто "патриотизъм" и русофилство ясно прозира служба на чужди интереси.

Русофобството на Георги Раковски. Захари Стоянов и Стефан Стамболов е толкова силно, че нямаше как да бъде прикрито дори в годините между 1944-1989 г., когато Москва бе упомената в държавния химн на НРБ. Свои сериозни резерви спрямо Русия обаче имат и велики личности като Васил Левски. Христо Ботев, Пейо Яворов. В творчеството на Иван Вазов също могат да се открият стихове, които, меко казано, не са русофилски.

Дори да приемем за вярно твърдението, че 80% от българите са русофили то няма как да е вярно другото твърдение - че русофилството е генетично заложено у нас, още по-малко че то е белег за истински патриотизъм. Ето защо:

Всякога проклета Русия лъгала е бедните, простодушни българи

"Преселение в Русия или руската убийствена политика на българите" 1861 г. Г.С. Раковски

"Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни Българи със сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и свято наследие! Руското правителство с предателски начин е успяло да издействува ферман от Портата, в който му се допуща да преселва Българите в своите омразни пустини. От него подкупени безчувствени някои си Българе скитат се по бедна България и мамят простодушнаго народа да се пресели в Русия, като му правят много лъжовни и мечтани обещания!...

Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част.

Българите са ги най-напред покръстили, дали са им писменост, свещеното писание и първото образование.

Това е познато беки от сички свят и техните учени го признават. Но какво благодарение са отдали тия на Българите за това благодеяние! Ето:

Разорили и завладели волжанското им пространно царство и порусили досущ тамошните българи, като им наложили насила езика си.

До времето Великаго Симеона, Царя Български, южните страни на Русия, които днес назовават Малорусия, са били населени се от Българи, съставяли са част от Българското обширно царство, но и тия са паднали в руските мъчителски ръце и днес са досущ порусени. Освен историята, коя свидетелствува, техен език, песни и обичаи са още живи доказателства за това. Те още не приемат да се назовават и Руси!

Руското царство от времето княза им Светослава (969-976) е почнало да се усилва и да напада явно на Българите. Той, Светослав, като го бяха наели със заплата Българете да дойде да им помогне против Византийците и против царя им Петра, Симеонова сина, защото той беше се сродил с Византийците и държеше тяхната политика, той, руският княз Светослав, щом влезе в България, почна да плени и да граби и поиска му се даже да я завладей, щото ония, които го бяха призовали на помощ, обърнаха се против него, изгониха го от България с помощта на Византийците и най-после Българите в Южна Русия, на Днепра река, избиха му всичкото войнство и него самаго.

От время же того Светослава до время Великаго Петра Българите Никакви приятелски сношения не са имали с Русите. Великий Петър Първи е почнал да мисли как да разпространи влиянието си в България и той е начнал да интригува против Влахо-Богданските князе, кои бяха до него време Българи, а именно против Кантимира, Молдавского Княза. Той, злочестивий княз, измамен от руската злоба и лъжлива политика, биде принуден да остави Молдавското княжество и да прибегне в Русия, от дето на малко остана да го предадат неприятелите му на турците!

От тях времена, като почна да слабей Турция, Русите почнаха често да минуват Дунава и да разоряват бедното ни отечество. Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е притърпяло нашето бедно отечество. От една страна, необузданото тогавашно нередовно турско войнство е пленило, клало, грабило и робило Българите, а от друга страна, руските войски, още по-свирепи и по-немилостиви от Турците, опустошавали са лозя, ниви, грабили овце, говеда и горили Българските градове и села! А кога са се връщали, или победоносци или победени, карали и отвличали са насила по няколко хиляди български домородства и заселвали са ги в обширните си пустини! От тях времена се нахождат чак в Харковската губерния множество заробени Българи, които още не са си изгубили съвсем езика; тия са днес крепостни роби, които ги продават притежателите им (спахии) един другиму си като овци и говеда!

В 1812 г., кога бяха минали руските войски в България и бяха достигли до Шумен, от една страна, Русия издаде прокламация на български език (печатана в Букурещ) и възбуждаше Българите да станат против Турчина, а от друга страна, гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си хиляди челяди през Дунава!... В тех времена са изгорени от Русите Разград, Арбанашко велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села, които развалини и разсипни още до днес се виждат! Много же старци помнят и проповядват с кървави сълзи тях времена.

В 1828 г., когато Дибич премина Балкана и достигна до Одрин, пак същото последва. От една страна, подбудиха някои си Българи да вземат участие в боя и да се смразят с Турци, а от друга - немилостивите Руси си свършиха работата, опустошиха като скакалци тях места, отдето поминаха, отвлякоха пак няколко хиляди домородства Българи в пуста си Русия! Множество от тях разорани села в Руманя и от тая страна на Стара планина се още и до днес виждат в бурен и трънак обрасли!

В 1854 г., пак щом минаха под Силистра, не забравиха да издадат прокламация, подписана от Паскевича, и искаха да подбудят Българите да се дигнат против Турчина, а от друга страна, бяха приготвили и закони, по които да владеят България, ако черна съдбина бе я покорила тям. Но щом се видяха победени, не забравиха да се ползуват от обичайния си лов и тъй отвлякоха пак със себе си тринайсет тысячи домородства в Бесарабия.

Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че уж за тях отваря такъв бой и че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде добре и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобности за това. Тя всякога е само своята политика гледала, а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги приложи в действие. На това тя, освен лукавщини, безбожно е употребявала за оръдие и православната вяра и ползувала се е от по-набожните и простодушните Българи, които в тях времена са гледали на нея като на един спасител!

(Ами днес какво правят? Всеки човек, българин, който мисли надалеч и разсъждава, бил изменник според тях. "С нас е народът", казват те, т.е. онези, които не знаят руския камшик. З. С.) - допълнение от Захари Стоянов, 1886 г.

Тя най-много е противодействувала, в последните дни, и на нашия свещен за духовенството въпрос и употребила е всички лукави средства да унищожи това народно искане, та да останат Българите пак под гръко-фенерското духовно робство; защото тя знай, че ако Българите добият независимото си свещенство, то не ще й веки допусти да мами и разорява българский беден народ, както е досега струвала и днес струва.

Сега вече откак я победиха Европейците под Севастопол и й откриха слабостите пред цял свет, тя обърта веке друга политика и с пари и лъжи мами простодушните Българи в мирни и тихи времена да се преселят в нейните омразни пустини, да ги зароби вечно!"

Руското правителство иска дружбата на вълка с агнето

Захари Стоянов, предоговор към брошурата на Раковски, 1886 г.

"...всеки честен човек, който може да мисли и да разсъждава що годе, ще се съгласи с нас, че най-големий ни неприятел днес е официалната Русия. Няма пакост, няма мерзост, даже и подлост, които да не е пуснала в ход тая държава начело с нейний Гирс и Катков от 6-ий септемврий насам, т.е. от тоя знаменит ден, когато ние почнахме своето истинско политическо и самостоятелно съществуване. 

Лъжат се ония, които мислят, че руските дипломати са по начало против съединението. Те са готови днес да направят това съединение, но забележете, те да го направят сами, а не и българите. Те желаят, щото това съединение да го донесе някой беломустакат генерал, с покрити гърди от ордени, някой Обручев или Сомов, когото да срещат по всичките градове гологлави с хляб и сол, с камбани и молебен, а той да се надува, се да излизат само из устата му думите: "так приказано", "не разсуждать", "не бунтовать"", "воля"

О, пусто да остане подобно съединение! Ние го нежелаеме и на най-върлите си душмани. Джанъм, ние искаме да имаме история, минало, свои герои, наше "урра". Как не могат да разберат това московските славянофили? Ревне ни са, ей така, щото между безбройните чужди паметници по всичките краища на отечеството ни да има запазено и едно кьошенце наше, българско. Искаме да видим ние, че между различните площади и улици на градовете, украсени с имена: "Московска", "Александровска", "Аксаковска", "Паренсова", "Гуркова", "Славянска", "Николаевская", "Невская" и пр. да блещука и нещо като: "6-ий септемврий", "Сливница", "Драгоман", "Батенберг" и т.н. Лошо ли искаме? Лошо-добро, искаме си го у нас, дома, на бащиното си свято огнище. Чуждото ние не щеме; но желали бихме, щото и чуждите да си подръпват покровителската ръчица от нашето, защото тя може и да бъде опарена, не основана на много закони, а в такъв случай, християнската любов почва да капризничи...

Но хората, които са унищожили Полша, Малорусия и Бесарабия, не искат да слушат. Турили един път те намерение да правят от България Задунайска Губерния, нищо свято не ги спира. "Всяко тържество на България е смърт за Русия", пишеше в един брой на "Русь" покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество. "Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?" ... пишеше същий тоя Аксаков по повод на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше: "Вие, синове и потомци на Крума и пр." 

Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обръщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума и Симеона с Ивана Грозний и с Екатерина Вторая.

Но ще да кажат мнозина: "Русия беше, която ни освободи". Да това е вярно, това е велико събитие, ние сме благодарни на покойний Александра II, името му ще бъде у нас священно до века, благодарни и признателни сме на целий руский народ. Но трябва ли да бъдем благодарни и за това, че Русия ни освободи, за да ни зароби отново - нещо, което тя доказа вече от 6-ий септемврий насам? Ние сме благодарни на руский народ, който никога не ни желае злото, защото е удушен повече от нас, както бяхме в турско време; благодарни сме и на покойний император; но не и на днешното руско правителство, състоящо се от 5-6 души узурпатори. Това правителство иска да ни глътне. Не го искаме, защото то има: бесилки, Сибир, Сахалин, III отделение, тюрми, нагайки, камбани, шпиони и прочие. Ако то иска да има с нас братски и человечески съюз - добре дошло. Но то иска дружбата на вълка с агнето!..."

Как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли

Стефан Стамболов, " Защо Русия пречи на Съединението" в. "Свобода" 1886 г.

"Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.

От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.

Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи­ма България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съеди­нението. Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съедине­нието...

Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.

Интригите на руското правителство имаха своето зловредно влияние над наша­та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични. По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло­то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч­ва измежду войската за свалянието на Негово Ви­сочество, чрез което тези господа искаха да се нап­равят приятни и услужливи на руското правителс­тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт­та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се изплъзва изпод краката им.

Гнусните замисли на властолюбците се осъ­ществиха посредством легкомислието и клетвопрестъпничеството на някои военни. После сваля­нието на княз Александра от българский престол руската политика захвана все повече и повече да си разкрива картата.

Всеки, който по-напред предполагаше, че мо­же би с отиванието на княз Александра из България ще се премахнат причините за едно сдобрявание с руското правителство, остана смаян, като видя как царский пратеник г. Каулбарса работеше не за едно сближаванье и споразумение, а приготовлява­ше бунтове и смущения в страната с цел да предиз­вика една окупация на България с руски войски и за окончателно завоевание (на) Отечеството ни. За всекиго вече стана ясна тая цел на руските дипло­мати и на царя...

...поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!"

Какво са славянството и православието за руското правителство

Пейо Яворов, Предговор към книгата "Гоце Делчев", 1904 г.

"...руското правителство употреби всички средства да покаже, че славянството и православието са две овчи кожи върху гърба на един хитър вълк. Официална България се луташе по кривите пътеки на дипломацията  - и много естествено, вадеше очи, наместо да изпише вежди"

Врагът не е само един

Пейо Яворов, "Ако имахме само един враг", в. "Свобода или смърт" 1903 г.

"Наистина, ако бяхме имали само един враг, ако беше против нас един-едничък турчинът, макар десет погански хомота да бяха на врата ни, досега биха станали на парчета и десеттях.

Ний говорихме по-рано за сметките и домогванията на Германия, Австрия и Русия - държави, които вардят от сгромолясване османското царство и които насърчават Стамбулския кръволок да ни унищожи с огън и меч".

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме

Писмо на Васил Левски до Филип Тотю, 1871 г.

"...българите, ако бяха се повлекли след четите, щяха да принесат полза на руския цар, пък за тях си щяха да изгубят най-добрите си юнаци, ръцете на кои[то] стои българската свобода. Пък тогава нека отсвирюва [нека тегли] България един век още...  С факти имам да докажа, че с руски агенти съм имал да работя, без да знам, в 69-то [1869 г.], единия препоръчан от одеските българи, пък не излезе така. Уловихме няколко шартанлъци и хайде - отдето е дошъл. Кога стане нужда, ще го кажем с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме".

Асбстрактната идея на русите - композиция на робството

Христо Ботев, "Югославия", в. "Дума на българските емигранти", 1871 г.

"...Идеята за югославянска конфедерация е идея на западните панслависти, в противност на онази на руските, програмата на коя се заключава в думите на великия им поет: "Славянските ли реки ще се влеят в руското море, или то ще пресъхне?“… Няма славянин южен или западен, няма свесен човек, кой би могъл да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на русите, с осъществяването на коя се поглъщат цели народности, отделени една от друга с история, литература, нрави, обичаи. С химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, кой приима почти цяло столетие болната Полша".

О, руси, иго ни носите ново

Иван Вазов, 1916 г., "На руските воини"

"О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошли на полята балкански
немили, неканени гости?
 
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко –
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!"

 

Коментари

Що мислиш, че ще ти го чета?

Що мислиш, че ще ти го чета?
 's picture

Бобо

Жираф и четене

Те жирафите не могат да мислят камо ли да четат , най добре им е Африка ....
 's picture

Kovatz

Жирафче

Сакън! Не чети, не си подлагай рублофилията на изпитание!

Рублите са обезценени и малко

Рублите са обезценени и малко. Виж зелените гущерчета .... Аз обаче не разбирам кой с акъла си плаща за такива творби. Явно някой, който не разбира как работи балканският ум - пей си Пенке ле, аз си знам. Ако ще ми даваш пари, дай ми.

Традиционните 5 локума?

Бърз преглед - да, традиционните 5 локума, извадени от контекст и изрецитирани да се изпълни дневната норма. Лесен е живота на словесния бригадир...
 's picture

Бобо

Орлинчо

Орлине трудно е да се осъзнае истината , когато 70 г. са ти промивали мозъка , ей точно това е най голямата трагедия у нас , ей за това 28 г. не можем да си оправим държавата , раните в главите са най трайни .... Аксаков навремето е казал всяко добро за България е смърт за Русия ... изрецитирал го е искрено , а Ганю за "благодарност" е кръстил улица на него , а най лесен е живота на роба , а още по лесен на Русолюбеца еничар ...рубли бол .

Опорна точка - разяждай

Опорна точка - разяждай връзката с Раша. Раша - окупатор, а не освободител. И такива. Смешно ми е, не защото Раша е приказка. А защото се занимават с такива неща.
Ка Путин's picture
Ка Путин
КаПутин

Русофилистиците в България намаляват

Причината е, че възпроизводството им е отрицателно. Два паралелни процеса: 1.От тези 50-60 000, които си отиват всяка година една част са червени бабички и чугунени глави – необразовани, от малки населени места… 2.Пълният провал на фашисткият режим на Путин да създаде нормални условия на живот на гражданите си. Русия напълни изгуби привлекателност сред младите българи. След като дори Госпожа Лъжа изпраща сина си в САЩ, а не в Москва… И това е чудесно!
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

"Защото са доказали този

"Защото са доказали този патриотизъм, посвещавайки живота си на българските национални интереси" Надявам се г-н Л.Обретенов чете коментарите, та да го помоля да даде дефиниция на "национален интерес" и "кой го определя какъв е?". През последните години, често чуваме даден политик да казава (образно казано) "трябва да направим това, щото това е национален интерес" и в същото време негов опонент-политик да казва "Не, трябва да направим обратното на това, щото е национален интерес". Не съм политик, но ето например, аз съм напълно НЕсъгласен с Каракачанов относно създаването/връщането на наборна армия и съм убеден, че Е В НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС парите за наборна армия да бъдат похарчени за други национални инфраструктурни проекти. А пък той предполагам твърди, че е в национален интерес да има наборна армия.
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

... да предупредя, че съм се

... да предупредя, че съм се ровил и в Конституцията по тези въпроси - дефиниция на "национален интерес" и "кой го определя какъв е?".

Г-н Klingon Old, чета

Г-н Klingon Old, чета коментарите, дори до скоро влизах в спорове с някои от техните автори, като г-н Орлин Донев, например, но вече ми се вижда безмислено. В текста национален интерес е употребен за времето, в което са живели хората, които съм цитирал.
Стефан Стамболов's picture
Стефан Стамболов
Стефан Стамболов

русия е злото!

Поздрави на автора! Колкото и нескромно да звучи, това е една стара моя идея - снимки и цитати... Радвам се, че и други стигат до същите мисли, браво! Нещо колкото извън темата, толкова и по нея.. само гледайте и слушайте какво ще се случва с наближаването на дебилната дата за национален празник - 3 март...

Велико!

Поклон, дълбок поклон на автора събрал тези мнения! Това трябва да се учи от децата!
Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

Г-н Обретенов,

свършили сте чудесна работа. Авторитетите, чиито имена патрЕотите размахват са се изказали по въпроса за пагубното руско влияние еднозначно. Могат да се добавят и още други подобни. Особено красноречиви и емоционални например са коментарите на Илия Бешков.

молба

Това е 3-4 материал на автора, които съм запазил като златен фонд на руското отношение към нас. Преди години имах речта на Хитлер по германското радио на 22-ри..... но го затрих. Много полезно ще е да го прочетат повече хора, какво се е случило и защо напада СССР. Шанса ни да се запазим като държава е да отблъснем руските дезинформации.

...

Както коментира колегата Донев - отчетена е дневната норма. Ефектът - повече от скромен. Видно е и усърдието в това отношение в изданията на "Икономедиа" - същият ефект. Нашите пророци са казали, че връзките ни с Русия са по-важни от тези със САЩ. И са имали причина да го кажат. Ще напомня, че от всички Велики сили, които са се възмутили от случващото се у нас след Априлското въстание, само Русия се решава на война с Османската империя (вярно, поредна такава, но ключова за нашето освобождение и развитие). А и знаем колко развита и просперираща държава беше България по време на соца и каква е сега, след 29 години на демокрация, пазарна икономика и евро-атлантически ценности (или имитация на такива). 3,0 млн. са се евакуирали в чужбина за този период и вече сумарно сме около 5,0 млн. в България, като поне 1 млн. са цигани и още 600-700 хил. турци. Такава демографска катастрофа страната ни никога не е имала в историята си, поне в най-новата ни история. Не знам какво е било по време на османското иго - колко народ е изклан и разселен по онова време за пет века.
kate pate's picture
kate pate
kate pate4

Няма русофили в БГ. Това са

Няма русофили в БГ. Това са си комунисти. Те са русофили дотолкова, доколкото съветската армия ги докара на власт през 1944. Иначе и аз съм русофил, докато гледам пияни руснаци в ютюб. Нема такива идиоти. И даже се гордеят с дебилността си.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Русофили, защо живеете в България?

Уважаеми коментиращи колеги, непочтено е да се напада г-н Обретенов, за неща, които той лично не ги е казал! Те са изречени от най-светлите и патриотични представители на българското племе. Авторът заслужава единствено искрени поздравления!. Масовият българин обаче стана като руския мужик: не чете, злоупотребява с алкохолни напитки, мързелува и чудесната статия, написана в патриотичен и будителски тон, достига до малко българи. Затова добре ще е статията да се появява поне веднъж ежемесечно и не в един саит.. Освен това всеки истински обичащ българското, а не чуждо отечество, всеки Божи ден трябва след добро утро да повтаря на деца, внуци и правнуци и на съседи, че ако Русия не смучеше жизнени сокове от нашия народ и не дереше кожи от българите посредством неравностойни търговски и икономически договори, Отечеството ни по уреденост и благополучие щеше да бъде не по долу от Швеция, Дания, Швейцария, Финландия, Шотландия, Белгия, Холандия… След Освобождението имаше всички обективни предпоставки това да се случи, но руското насилничество не разреши осъществяването на подобна идея, включително и до днешно време. Ако наистина искате да бъдат заличени имената на панслависта Ив. Аксаков, на политическия убиец на Апостола граф Игнатиев, на онзи генерал и последователи, че ще обърне топовете срещу българите ако не слушкат големия си брат, на изборите пуснете бюлетината за когото трябва! Лично аз досега не съм срещнал русофил, който може да бъде наддуман. Справка Петър Волгин, младия Симов, проф. Иво, Дърева … По този начин русофилите искат да скрият позорното петно на отцепредателството си.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.